Aktualności

05 kwietnia 2019 14:35 | Aktualności

Informacja Dyrekcji Szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice oraz Opiekunowie Uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie,

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie, jest od stycznia 2019 r. w sporze zbiorowym z nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi zrzeszonymi zarówno w Związku Nauczycielstwa Polskiego, jak i pracownikami niezrzeszonymi. Sytuacja, w której nie możemy pozytywnie odpowiedzieć na żądania płacowe nauczycieli, powoduje zapowiedź strajku, ponieważ to nie dyrekcja indywidualnie ustala stawki płacowe.

85% pracowników SP nr 1 w Piasecznie opowiedziało się za przystąpieniem do strajku, który rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r., co powoduje, że nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim dzieciom z uwagi na wielkość szkoły- 1411 uczniów oraz 173 pracowników. Każdy z pracowników ma prawo podjąć indywidualną decyzję o przystąpieniu do strajku, o której dowiemy się w dniu strajku.

Jako pracodawcy pozostający w sporze ze swoimi pracownikami, chcemy stwierdzić, że rozumiemy słuszność ich postulatów. Jeśli mają Państwo taką możliwość, prosimy o zapewnienie dzieciom opieki, a zatem o nieprzyprowadzanie dzieci do placówek w dniach strajku.

Wiemy, że część klas ma zaplanowane w tym terminie opłacone wycieczki, które powinny się odbyć. Część nauczycieli deklaruje pracę w tych dniach, część natomiast zapowiada przystąpienie do strajku.

Pragniemy nadmienić, iż dyrektorzy szkół są zobowiązani do zapewnienia opieki tym dzieciom, które w tych dniach przybędą do szkoły. Komunikaty dotyczące funkcjonowania szkoły w tym okresie, będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

 

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły

Przeczytano: 338 razy. Wydrukuj|Do góry