Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie. Budynek przy ul. Aleja Kalin 30.
http://gim2pno.pl

01 listopada 2018 00:01 | Aktualności

Obiady

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie informuje, że cena obiadu od 01 09 2017 wynosić będzie 4 zł.

Informuje, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr KB.0050.65.2016 z dnia 07.12.2016 od 01.01.2017 r odpłatność za obiady będzie można dokonać tylko przelewem na

nowy nr konta 76 2490 0005 0000 4600 7735 6655

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt z kierownikiem stołówki

pod nr. tel 22 715 34 90 w celu ustalenia kwoty do zapłaty.

Opłaty winny być uiszczane z góry w terminie do 10-go dnia danego miesiąca.

Opłata za listopad 80 zł