Rok szkolny 2011/2012

 

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

5 - 9 września 2011

 Kąty Rybackie

 


1.      Poniedziałek - rezerwat „Źródła rzeki Łyny”; przyjazddo ośrodka, spacer po plaży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dsc_1850.jpg [300x201]
                                                                dsc_1795.jpg [300x201]
dsc_2089.jpg [300x201] 

                                                           dsc_1865.jpg [300x201]  

2.      Wtorek - rezerwat kormoranów; Muzeum Zagłady Stutthof; spacer po plaży, prelekcja o bursztynie.

         dsc_1894.jpg [300x201]  dsc_1869.jpg [300x201] 

         dsc_2396.jpg [300x201]  dsc_1912.jpg [300x201] 

3.  Środa - wycieczka do Trójmiasta, zajęcia integracyjne klas. Zabawa terenowa ze studentami Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW.

      dsc_2041.jpg [300x201]dsc_2052.jpg [300x242]

      dsc_2067.jpg [300x201]dsc_1934.jpg [300x201]

      dscn0039.jpg [300x225]dscn0043.jpg [300x225]

4.  Czwartek - rejs statkiem - Zalew Wiślany, Muzeum Zalewu Wiślanego.

     dsc_2144.jpg [300x201]dsc_2121.jpg [300x201]

Latarnia w Krynicy Morskiej, spacer po plaży.

    dsc_2260.jpg [300x201]dsc_2189.jpg [300x201] 

5.      Piątek - pożegnanie z Zatoką Gdańską, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku.

dsc_2332.jpg [770x300]  

Opracowanie: Agata Szajna

Zdjęcia: Piotr Mróz

 

Otrzęsiny klas pierwszych


dsc_0510.jpg [448x151] 

  

W tym roku szkolnym podczas otrzęsin uczniów klas pierwszych tworzyliśmy wspólnie
z uczniami szkolną drużynę. Nowi uczniowie po przejściu kilku konkurencji sportowych zostali przez Panią Dyrektor Agnieszkę Malarczyk – Kapitana przyjęci do szkolnej drużyny uczniów. Otrzęsiny klas pierwszych są tradycją Naszej szkoły już od czterech lat. Celem otrzęsin jest integracja uczniów klas pierwszych z młodzieżą ze starszych klas a także: 

- zapobieganie niepotrzebnym aktom przemocy;  

-  budowanie pozytywnych relacji z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami i uczniami; 

 - poznawanie szkoły; 

- wytworzenie poczucia akceptacji w szkole w uczniach klas pierwszych;

- dobra zabawa; 

- wyrobienie wzajemnych przyjaznych relacji ;

dsc_0054.jpg [448x298]

dsc_0085.jpg [448x298]

dsc_0087.jpg [448x298]

dsc_0099.jpg [448x298]


dsc_0121.jpg [300x200]

dsc_0222.jpg [300x200]

autor: Sylwia Dobosz

Sprzątanie Świata 2011

Akcja "Sprzątanie Świata" (Clean Up the World) została wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena i żeglarza Iana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki Sydnejskiej, nad którą mieszkał. W tym celu udało mu się zmobilizować 40 tys. osób, które pracowały społecznie nad oczyszczaniem zatoki z całych ton plastikowych śmieci, butelek
a nawet wraków samochodów. W kolejnych latach akcja roztaczała coraz szersze kręgi,
a w 1993 roku za sprawą mieszkającej w Australii pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz trafiła również do Polski. Rozwiązaniem problemu odpadów może być zmiana w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów, unikaniu odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu. Akcje sprzątania odwołują się nie tylko do haseł ekologicznych, lecz do zasad społecznej odpowiedzialności za wygląd najbliższej okolicy, jakości życia lokalnej społeczności, wspólnego działania dla wspólnego dobra. W tym roku 17 września zorganizowano na terenie naszej szkoły akcję „Sprzątanie Świata”. Organizujemy ją od kilku lat. Jest to taki dzień kiedy młodzież naszej szkoły poprzez działanie jakim jest oczyszczanie terenów przy szkole dowiaduje się o konieczności szanowania przyrody i naszego na nią wpływu. Uczniowie różnych klas wraz ze swym wychowawcą opiekują się w tym dniu wybranym fragmentem terenu i sprzątają go. Podczas takiego dnia młodzież poznaje wartość przyrody i wspólnej pracy.

 autor: Sylwia Dobosz

Z wizytą w Estonii

 

We wrześniu, wyróżniona grupa gimnazjalistów z naszej szkoły z uczniami i opiekunami z pozostałych gimnazjów gminy Piaseczno uczestniczyła w wyjeździe do Estonii. Podczas wyjazdu organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno towarzyszyli nam także wiceburmistrz Piaseczna - pani Honorata Kalicińska oraz przedstawiciele Biura Promocji. Gościliśmy w partnerskiej gminie Harku. 

Program pobytu, przygotowany przez gospodarzy był bardzo atrakcyjny. Po długiej, kilkunastogodzinnej podróży dotarliśmy na miejsce. Po smacznym obiedzie ruszyliśmy na krótką wycieczkę po gminie Harku. Tego samego dnia byliśmy gośćmi burmistrza w urzędzie miasta. W przedstawionej przez burmistrza prezentacji była historia oraz charakterystyka gminy. Burmistrz nie zapomniał o smakołykach i drobnych upominkach dla każdego. Podczas pobytu gościliśmy w zespole szkół w Tabasalu. Wspólnie z estońskimi rówieśnikami uczniowie zwiedzali budynek szkoły oraz brali udział w lekcjach języków obcych. Na zakończenie pobytu w szkole estońscy uczniowie w strojach regionalnych przedstawili program muzyczno-taneczny.

Uczniowie zwiedzili także skansen etnograficzny koło Tallina, gdzie mogliśmy się cofnąć w czasie i zobaczyć, jak ludność estońska żyła przed wiekami. Wielu wrażeń, pomimo deszczu, dostarczyło zwiedzanie Tallina - stolicy Estonii. Mieliśmy również okazję zapoznać się z twórczością estońskich artystów podczas zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej KUMU. Miłym akcentem dla nas była możliwość obejrzenia czasowej wystawy naszego kontrowersyjnego rodaka - Tadeusza Kantora.

 Niewątpliwą atrakcją dla miłośników przyrody był dwudniowy pobyt na wyspie Saaremaa, na którą dotarliśmy promem. Zakwaterowanie w luksusowym hotelu na brzegu morza, słońce i miłe towarzystwo powodowało, że wszyscy uczestnicy nawiązali ze sobą przyjazne kontakty. Wśród atrakcji wyspy był rezerwat geologiczny w pobliżu miejscowości Kaali, gdzie tysiące lat temu, w dolomitową skałę, uderzył kilkuset tonowy meteoryt (prędkość ok. 10 – 20 km/s). Pozostałością po tym uderzeniu są istniejące do dziś kratery, wypełnione wodą. Kolejną ciekawostką przyrodniczo – geograficzną były nadmorskie, dolomitowe klify. Po atrakcjach przyrodniczych przenieśliśmy się do średniowiecznego, bardzo zaniedbanego (niestety) z braku funduszy kościoła, skansenu zabytkowych wiatraków oraz ruin nadmorskiego zamku.

Zwiedziliśmy także urokliwą wyspę Muhu i fragmenty zachowanej wioski będącej pod panowaniem szwedzkim (do dziś niektóre chaty zamieszkałe). Wizytę na wyspie Saaremaa zakończyło zwiedzanie średniowiecznego zamku w Kuressaare, jednej z budowli obronnych państw nadbałtyckich.

Kilkudniowy pobyt w Estonii dostarczył każdemu uczestnikowi innych, ale na pewno niezapomnianych wrażeń.


Ewa Mozer
wicedyrektor szkoły, opiekun grupy 

„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

      Nasza szkoła w grudniu 2010 roku przystąpiła do programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Program organizuje Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń we współpracy z Warszawskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 1. Honorowy patronat nad projektem objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

     I edycja programu obejmuje lata szkolne 2010/2011 oraz 2011/2012. Celem przedsięwzięcia jest diagnoza stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową w wybranych szkołach województwa mazowieckiego oraz promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

    Szkoła oferuje szeroki zakres form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przeznaczonych dla uczniów z dysleksją.

                                                                                                                                Terapeuta pedagogiczny

                                                                                                           Barbara Fabisiak

   

Szkolny dzień dysleksji 

      3 października w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Dyslektyka - w związku z Europejskim Tygodniem Świadomości Dysleksji obchodzonym od 3 do 9 października. W  bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. W świetlicy uczniowie wzięli udział w Turnieju Gier Planszowych, mogli oglądać też wystawę pt.:  "Sławni dyslektycy".

    

      Uczniowie tworzyli też prace plastyczne na temat "Świat widziany oczami dyslektyka". Po południu w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie dla rodziców zainteresowanych tematyką dysleksji. Barbara Fabisiak - terapeuta pedagogiczny zaprezentowała slajdy na temat dysleksji. Rodzice mieli możliwość indywidualnej rozmowy z panią Aleksandrą Ruszczewską - pedagogiem, terapeutą pedagogicznym z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie. Porad udzielali też szkolny psycholog, pedagog i terapeuta.

                         

      W świetlicy przygotowane też było stoisko pomocy edukacyjnych i terapeutycznych, a także możliwość zapoznania się z treningiem autogennym Schultza.

                                                                                                                                Terapeuta pedagogiczny

                                                                                                           Barbara Fabisiak

 

 Pielgrzymka do Częstochowy

      5  października   2011   roku delegacje  uczniów  klas I-III naszego gimnazjum,  wraz z opiekunami, udały się na coroczną pielgrzymkę Rodziny Szkół  imienia Jana Pawła II do Częstochowy. Ponad 20 tys. uczniów i nauczycieli dziękowało na Jasnej Górze za beatyfikację swojego patrona. Każdy pielgrzym otrzymał w ramach pakietu pielgrzymkowego:   znaczek, śpiewnik oraz misyjny różaniec, a każda ze szkół książkę ,, Nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi”.                                                                  

     O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych szkół, odprawiona pod przewodnictwem  biskupa Henryka Tomasika, krajowego duszpasterza szkół im. Błogosławionego Jana Pawła II. W swojej homilii, biskup zwrócił się do dzieci i młodzieży z prośbą o aktywną odpowiedź swoim życiem na Jezusowe pytanie ,, Czy mnie miłujesz?”. Podczas mszy świętej zbierane były ofiary na sfinansowanie budowy szkoły  w Togo, która nosić będzie imię Jana Pawła II .Bezpośrednio po Mszy Świętej odbyło się:
 

   - odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski,

   - odczytanie listu do Ojca Świętego Benedykta XVI. 

     Na zakończenie pielgrzymki odśpiewany został Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Atmosfera, pogoda  spotkania z innymi szkołami, dostarczyła nam wielu przeżyć i zostanie na długo w naszej pamięci i sercu. A duchowe błogosławieństwo przywieźliśmy do naszych rodzin, domów i naszej szkoły. 

     Uczniami w czasie pielgrzymki opiekowali się: p. dyrektor Agnieszka Malarczyk, katecheci:  p. Elżbieta Ostasiuk, s. Agata Radulska, s. Agata Daśko, p. Jacek Kogut - opiekun pocztu sztandarowego, p. Barbara Fabisiak - terapeuta pedagogiczny.

                                                                                                               Opracowanie: Barbara Fabisiak

 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

W przeddzień oficjalnych obchodów Święta Niepodległości 10 listopada 2011r. w naszej szkole zorganizowano uroczystą akademię . Scenariusz opracowały: p. Ewelina Iwaneczko, p. Sylwia Stegienka, p. Bożena Legucka - Stawska,
p. Renata Hejna.
Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora gimnazjum - p. Agnieszki Malarczyk, która przypomniała, jakie znaczenie dla narodu polskiego miał dzień 11 listopada 1918r. Następnie uczniowie recytowali utwory ukazujące drogi Polaków do niepodległości. Ich deklamacje były przeplatane patriotycznymi pieśniami śpiewanymi przez szkolny chór. Nad oprawą muzyczną czuwał nauczyciel muzyki - p. Andrzej Gozdecki. Dekorację przygotowała nauczycielka plastyki - p. Jolanta Puk.
Motywem przewodnim tegorocznej akademii była bohaterska postawa Orląt Lwowskich, którzy dla Ojczyzny poświęcili życie i stali się
symbolem prawdziwego patriotyzmu i odwagi. Uroczystość nie tylko przybliżyła uczniom dzieje Polski, ale również rozbudziła poczucie wspólnoty narodowej.

                                                                                                             autorka:Ewelina IwaneczkoŚwiąteczne spotkanie przy czekoladzie.

 dsc00868.jpg [300x190]

            19 grudnia 2011 r. po raz drugi bibliotekę szkolną odwiedzili wspaniali goście, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zalesia Dolnego. Dwa lata temu spotkanie poświęcone było  herbacie,  w tym roku  tematem przewodnim lekcji była czekolada – „ napój bogów ”.

            Organizatorkami tego przedsięwzięcia była pani Ewelina Iwaneczko – nauczycielka języka polskiego i pani  Bożena Legucka – Stawska – bibliotekarka.

            W miłej, serdecznej atmosferze uczniowie z klasy III E i I B przedstawili historię tego wspaniałego deseru sięgającą czasów starożytnych. Poznaliśmy skomplikowany proces produkcji czekolady składający się z 10 kroków, od zbioru ziaren kakaowca do powstania tabliczki. Prezentację urozmaiciła projekcja fragmentu filmu  „ Czekolada”.   Spotkanie zakończyło się degustacją różnego rodzaju czekolad.  Uczestnicy delektowali się smakiem czekolady na  gorąco.

            Mamy nadzieję, że w przyszłości odbędą się następne lekcje integracyjne, uczące szacunku i akceptacji innych osób.

                                                                                             dsc00869.jpg [300x190]


dsc00870.jpg [300x190]      obraz_486.jpg [300x190]

                                                                                                 Bożena Legucka – Stawska

                                                                                                 Ewelina Iwaneczko 


 

Jasełka 2011

 

Okres Bożego Narodzenia każdego roku nastraja nas do szczególnie refleksyjnego spojrzenia na nasze relacje z bliskimi, ale także do dostrzeżenia innych ludzi, zwłaszcza tych najbardziej doświadczonych przez los, potrzebujących pomocy. Szkolne jasełka, które tradycyjnie przygotowujemy w grudniu, w tym roku skoncentrowane były na rozważeniu naszej własnej gotowości do otwartości na drugiego człowieka. W spektaklu przygotowanym przez młodzież historia narodzenia Jezusa była tłem, na którym rozgrywała się codzienność współczesnych młodych ludzi. Szczególnym momentem, na który wielu z nas zareagowało wzruszeniem, było złożenie przez przedstawicieli klas prezentów przygotowanych dla bardzo chorego ucznia naszej szkoły. Chłopiec od wielu lat jest przykuty do łóżka. Tegoroczne jasełka , podobnie jak każde w minionych latach, były też okazją do podziękowania wolontariuszom, których w tym roku mamy wyjątkowo wielu. To dzięki ich zaangażowaniu Fundacja Pomóż Dorosnąć może każdego roku organizować Happeningi Mikołajkowe, które przynoszą radość i konkretną pomoc wielu dzieciom.   

autor: Ewa Lubianiec

dsc_4052.jpg [320x215]

dsc_4073.jpg [320x215]        dsc_4097.jpg [320x215]

dsc_4103.jpg [320x215]       dsc_4107.jpg [320x215] 

dsc_4109.jpg [320x215]     

 dsc_4127.jpg [300x202]  

dsc_4130.jpg [320x215]         dsc_4139.jpg [320x215]


Walentynki w naszej szkole

w1.jpg [387x121]

   Dzień zakochanych w Gimnazjum nr 2 był kolorowy. Klasy ubrane na czerwono były zwolnione z pytania. Samorząd Uczniowski prowadził pocztę walentynkową, sprzedawał karty pocztowe, czerwone lizaki i różyczki. Na sali gimnaztycznej zrobiliśmy zbiorowe zdjęcie wzystkich "zakochanych" w naszej szkole.

w2.jpg [387x259]

w3.jpg [387x259]

w4.jpg [387x259]

w5.jpg [387x259]

autor : Jacek Kogut


 VI edycja Konkursu Papieskiego

 

20 maja 2012 roku, w piątek, nastąpiło rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu Papieskiego, w tym roku odbywającego się pod hasłem: „Jan Paweł II – Pielgrzym Świata”. Na konkurs wpłynęło 86 prac z siedmiu szkół. Komisja międzyszkolna, w tym także uczniowie, ocenili wysoko 32 prace literackie i plastyczne. W tym roku uczniowie byli ograniczeni formą literacką, ponieważ pisali wyłącznie wiersze. Po raz pierwszy w dziejach konkursu wszystkie wiersze, które zajęły I, II i III miejsce zostały odczytane podczas akademii. Młodzież przedstawiała przesłanie Jana Pawła II, który nie akceptował podziałów, namawiał do pojednania, uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży, skupiając wokół siebie tych wszystkich, którzy chłonęli każde jego słowo, uczyli się dobrze żyć. Pogoda wyjątkowo dopisała, więc w komfortowych warunkach odbył się bezpośrednio po akademii IV Bieg Papieski, jako forma hołdu młodzieży dla Patrona, który uwielbiał sport.

 

jp1.jpg [448x300] 


jp2.jpg [448x300]

Oto lista laureatów konkursu:

 

 

PRACE  LITERACKIE:

 

I miejsce: Krystyna Bednarek - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

I miejsce: Joanna Wasiewicz -  Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

 

I miejsce: Andrzej Ostasiuk – Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

II miejsce: Adrianna Bartosik – Gimnazjum w Chylicach

 

II miejsce: Patryk Dembowski – Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

III miejsce:  Magdalena Cieślak – Gimnazjum w Rychwale

 

III miejsce:  Bartek Goździkowski - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Michalina Łepkowska –  Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

Weronika Borkowska –  Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

Anna Zewar   - Gimnazjum w Chylicach

 

Anna Dadasz - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

Lucyna Piórkowska - Gimnazjum w Adamowie

 

Aleksandra Belica - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

Marta Talar - Gimnazjum w Rychwale

 

Ewelina Szczygielska - Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

 

Karolina  Makowska - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

 

 

PRACE  PLASTYCZNE:

 

I miejsce: Natalia  Jaszkowska - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

I miejsce: Karolina Miłobędzka - Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

 

II miejsce: Magdalena Dąbrowska - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

II miejsce: Katarzyna Kornet - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

III miejsce: Krzysztof Waszczyniuk - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

III miejsce: Paweł Rajewski - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Weronika Stasiak – Gimnazjum w Rychwale

 

Michalina Głąbicka – Gimnazjum w Rychwale

 

Krzysztof Kozłowski  - Gimnazjum w Chylicach

 

Maciej Rapcewicz  - Gimnazjum nr 2  w Piasecznie

 

Dominik Rawski  - Gimnazjum nr 2  w Piasecznie

 

Marta Wiśniewska  - Gimnazjum nr 2  w Piasecznie

 

Patryk Krendzelak  - Gimnazjum nr 2  w Piasecznie

 

Piotr Maciejowski  - Gimnazjum nr 2  w Piasecznie

 

Maja Sikora - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

Michał Zwoliński - Gimnazjum nr 2  w Piasecznie

 

 

 

Organizatorki konkursu:

 

Wioletta Grochowicz

 

Elżbieta Ostasiuk
IV BIEG PAPIESKI 2012

 

Biegi Papieskie to tradycja naszej szkoły, mają wyrażać hołd Wielkiemu Polakowi. Zawody zaczęliśmy organizować z chwilą pojawienia się Konkursu Papieskiego, aby uatrakcyjnić uroczystość ku czci Papieża błogosławionego Jana Pawła II, patrona gimnazjum. Organizacja i przebieg poszczególnych biegów były zróżnicowane.   

 

W tym roku zespół nauczycieli wychowania fizycznego przygotował IV Bieg Papieski wyłącznie dla młodzieży naszego gimnazjum. Zawody rozpoczęły się bezpośrednio po uroczystości podsumowania Konkursu Papieskiego. Należało pokonać dwa okrążenia wokół budynku gimnazjum, około 1200 metrów. Start i meta znajdowała się na bieżni lekkoatletycznej. Na początku wystartowały reprezentacje klas pierwszych dziewcząt, potem chłopców. Następnie kategorie klas drugich oraz trzecich. Na mecie zawodnicy otrzymali karty z państwami oraz rokiem pielgrzymek papieskich, które należało umieścić na specjalnych tablicach. Po zawodach odbyła się dekoracja zwycięzców                  i wręczenie nagród: puchary, dyplomy, albumy. Młodzież, która nie brała udziału w biegu, wspólnie z nauczycielami kibicowała w sektorach kibica, zawodnikom ze swoich klas.

 

Mamy nadzieję, że nasza sportowa rywalizacja przyczyniła się do wielu niezapomnianych wrażeń, a zwycięzcy na długo zapamiętają swój sukces. 

 

 

 

WYNIKI IV BIEGU PAPIESKIEGO

 

 

 

KATEGORIA KLASY TRZECIE

 

1 miejsce   Martyna Lenart

 

2 miejsce   Marta Chmielewska

 

3 miejsce   Klaudia Plesiewicz

 

 

 

1 miejsce    Cezary Burzyński

 

2 miejsce    Maks Judyn

 

3 miejsce    Maciej Rapcewicz

 

 

 

KATEGORIA KLASY DRUGIE

 

1 miejsce    Oliwia Malczyk

 

2 miejsce    Weronika Bartosiewicz

 

3 miejsce    Magda Skurzewska

 

 

 

1 miejsce    Bartek Bińkowski

 

2 miejsce    Maciej Jagiełło

 

3 miejsce    Rafał Nowakowski

 

 

 

KATEGORIA  KLASY PIERWSZE

 

1 miejsce    Marta Tokaj

 

2 miejsce    Aleksandra Lipska

 

3 miejsce    Martyna Żegnałek

 

 

 

1 miejsce    Marek Wąsikowski

 

2 miejsce    Michał Kaniewski

 

3 miejsce    Dominik Wierzejski

dsc_7086.jpg [640x429]

dsc_7088.jpg [640x429]

dsc_7122.jpg [640x429]

dsc_7129.jpg [640x429]

dsc_7146.jpg [429x640]

dsc_7151.jpg [640x429]

 

Agata Szajna

 

(koordynator biegu)

Wyjazd do Paryża oczami młodzieży

 

Na wycieczkę autokarową do Francji wyjechaliśmy w poniedziałek, 7 maja.
Po drodze zwiedziliśmy piwnice winiarskie Champagne Mercier. Duże wrażenie zrobiła na nas katedra Notre Dame w Reims, gdzie odbywały się kiedyś koronacje królów francuskich.
Odwiedziliśmy Wersal i spacerowaliśmy po jego słynnych ogrodach. Byliśmy w Luwrze, a także w Muzeum d'Orsay - dawnym dworcu kolejowym, gdzie obecnie znajdują się między innymi prace impresjonistów. Spacerowaliśmy Polami Elizejskimi do Łuku Triumfalnego upamiętniającego sukcesy armii Napoleona. Piękną panoramę Paryża mieliśmy okazję podziwiać z Wieży Eiffla, a także podczas wieczornego rejsu statkiem po Sekwanie.
Podczas całej wycieczki sekrety Paryża objaśniał nam nasz nieoceniony pilot Pan Radek.
Wróciliśmy do Piaseczna w sobotę, 12 maja, zmęczeni, ale ze wspaniałymi wspomnieniami. Wyjazd zorganizowany przez Panią Dorotę Lorenz był bardzo udany i mamy nadzieję, że takich wycieczek będzie więcej. Dziękujemy Pani Dorocie oraz naszym pozostałym opiekunom za wspaniałą wycieczkę.

dsc_5978.jpg [300x201]

 

dsc_6207.jpg [300x201]

dsc_6468.jpg [300x201] 

dsc_6567.jpg [300x201]

dsc_6696.jpg [300x201]

    Tekst: Natalia Stawska 3G  

    Szkoła bez przemocy 2012

Dnia 5 czerwca 2012 roku nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Szkoły Bez Przemocy. Jest to święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Hasłem przewodnim VI edycji Programu było: „Kibicuję Fair Play". Integralną częścią tegorocznych obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy była organizacja zawodów sportowych. W naszej szkole odbył się mecz koszykówki- nauczyciele kontra uczniowie. Niestety uczniowie przerośli mistrzów i pokonali swoich nauczycieli. Mecz ten  promował ideę bezpiecznego kibicowania i zasad fair play.

W każdej klasie wolontariuszki fundacji ,, Pomóż dorosnąć” odczytały i omówiły
,,Kodeks szkoły bez przemocy”. Promowały też idee wolontariatu. W szkolnej świetlicy przez cały dzień można było odpocząć przy muzyce relaksacyjnej. Szkołę zdobiły piękne, kolorowe plakaty mówiące o przyjaźni, szacunku, miłości i sporcie. 

Tego samego dnia w szkole odbył się kiermasz ciast domowych, dochód ze sprzedaży został przekazany na pomoc dzieciom z Ukrainy.

Kolorem obowiązującym tego dnia był biały.

 bp1.jpg [336x448]   bp2.jpg [336x448]bp3.jpg [448x336]

 

                                                                                 Barbara Fabisiak- Gesek