Plan lekcji i zajęcia pozalekcyjne

Plan Lekcji

Rozkłady zajęć klas

1 A I a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.


POL
28
TEC
27
2. BIO
125
POL
26
POL
27
POL
28
HIS
128
3. REL
26
MAT
126
BIO
125
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
107/108
4. NIE
123
MUZ
28
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
107/108
POL
28
5. ANG/ANG
107/108
REL
26
WF/WF
21B/21A
MAT
126
MAT
126
6. MAT
126
FIZ
110
GEO
31
GOD
128
CHE
29
7. WF/WF
21A/21B
NIE
109
ETY
127
HIS
128
FIZ
110
8.ETY
128

1 B I b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

POL
28
FIZ
110
POL
28
2. POL
28

MUZ
28
CHE
29
POL
28
3. BIO
125
GEO
31
MAT
126
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
107/108
4. HIS
129
FIZ
110
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
107/108
MAT
126
5. ANG/ANG
107/108
MAT
126
WF/WF
21B/21A
POL
28
BIO
125
6. NIE
107
NIE
108
REL
26
GOD
28
HIS
129
7. WF/WF
21A/21B
REL
29
ETY
127
MAT
126
TEC
27
8.ETY
128

1 C I c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
105
WDŻ
31

GEO
31

2. CHE
29
POL
105
MAT
126
NIE
103
FIZ
110
3. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
BIO
125
4. MAT
126
MAT
126
HIS
105
POL
105
REL
26
5. FIZ
110
HIS
105
POL
105
NIE
128
TEC
27
6. NIE
103
REL
105
BIO
125
GOD
105
MAT
126
7.
MUZ
28
ETY
127
WF/WF
-/21A
POL
105
8.
WF/WF
-/21A

WF/WF
-/21A
ETY
128

1 D I d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
106

WF/WF
21A/21C
WF/WF
21A/21C
WDŻ
125
2. GEO
31
MAT
126
WF/WF
21A/21C
WF/WF
21A/21C
NIE
104
3. NIE
107
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
HIS
129
4. FIZ
110
POL
106
POL
106
PLA
27
CHE
29
5. HIS
129
POL
106
MAT
125
NIE
103
MAT
129
6. REL
27

FIZ
110
GOD
129
REL
26
7. BIO
125

TEC
27
MAT
123
POL
106
8.


BIO
125

1 E I e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF
21B
PLA
27
WF
21B
WF
21B
WF
21B
2. WF
21B
ANG/ANG
108/109
WF
21B
WF
21B
WF
21B
3. TEC
27
POL
103
REL
26
POL
28
POL
28
4. GEO
128
POL
123
HIS
129
MAT
104
MAT
106
5. MAT
128
FIZ
110
POL
27
HIS
129
ANG/ANG
108/109
6. ANG/ANG
108/109
BIO
125
MAT
29
GOD
29
FIZ
110
7. NIE
109
WF
21B
ETY
127
CHE
29
BIO
125
8. REL
26
WF
21C

NIE
103
ETY
128

1 F I f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. BIO
108
2. FIZ
110
ANG/ANG
108/109

FRA
109
POL
106
3. WF/WF
21B/21A
FRA
125
POL
106
MAT
105
MAT
106
4. POL
106
HIS
129
FIZ
110
CHE
29
BIO
31
5. REL
26
PLA
27
MAT
108
POL
106
ANG/ANG
108/109
6. ANG/ANG
108/109
POL
106
TEC
27
GOD
106
GEO
31
7. MAT
123
REL
26
ETY
127
WF/WF
-/21A
HIS
129
8.
WF/WF
-/21A

WF/WF
-/21A
ETY
128

1 G I g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. FIZ
110
POL
28
WF/WF
21A/21C
WF/WF
21A/21C

2. HIS
129
BIO
31
WF/WF
21A/21C
WF/WF
21A/21C
BIO
109
3. POL
28
ANG
107
ANG
103
ANG
107
MAT
123
4. POL
28
REL
26
POL
28
MAT
123
NIE
103
5. MAT
123
MUZ
28
MAT
123
FIZ
110
POL
28
6. REL
26
GEO
31
MAT
123
GOD
123
TEC
27
7.
HIS
129
ETY
127
NIE
103
CHE
29
8.ETY
128

2 B II b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIS
129
CHE
29
CHE
29

WOS
129
2. NIE
103
POL
106
POL
106
GEO
31
INF
117
3. ANG/ANG
108/109
POL
106
MUZ
28
MAT
126
TEC
27
4. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
108/109
ANG/ANG
108/109
POL
106
WF/WF
21B/21A
5. MAT
126
WF/WF
21B/21A
ART
28
ANG
108
POL
106
6. WDŻ
127
WF/WF
21B/21A
NIE
103
GOD
108
BIO
125
7. REL
26
MAT
126
MAT
126
FIZ
110
ETY
128
8.
REL
26
ETY
129
HIS
129

2 C II c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. REL
26
MAT
127
POL
106

INF
117
2. POL
106
MUZ
28
MAT
127
POL
106
NIE
103
3. ANG/ANG
128/109
ART
28
CHE
29
POL
106
HIS
128
4. MAT
127
ANG/ANG
107/109
ANG/ANG
107/109
GEO
31
TEC
27
5. MAT
127
CHE
29
WOS
129
MAT
127
FIZ
110
6. FIZ
110
REL
26
WF/WF
21B/21A
GOD
109
POL
106
7. HIS
128
WF/WF
21C/21A
WF/WF
21B/21A
BIO
125
ETY
128
8. WF/WF
21C/21B

ETY
129


2 D II d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. TEC
27
NIE
103
POL
104

MAT
123
2. REL
26
POL
104
MAT
123
MAT
123
MAT
123
3. HIS
105
REL
26
PLA
27
ART
27
ANG
109
4. WF/WF
21B/21A
CHE
29
CHE
29
ANG
109
WF/WF
21B/21A
5. ANG
109
WF/WF
21B/21A
FIZ
110
POL
104
POL
104
6. MAT
123
WF/WF
21B/21A
HIS
105
POL
104
INF
117
7. WOS
129
FIZ
110
BIO
125
GOD
104

8.

GEO
31


2 E II e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF
21A
WF
21B
WF
-
WF
-
WF
21A
2. WF
21A
WF
21B
WF
-
WF
-
WF
21A
3. MAT
123
CHE
29
MAT
123
GEO
31
FIZ
110
4. ANG/ANG
109/107
POL
105
MAT
123
BIO
125
WOS
129
5. POL
105
ANG/ANG
109/107
REL
26
POL
105
MAT
123
6. POL
105
ART
27
HIS
128
GOD
125
ANG/ANG
109/107
7. CHE
29
NIE
103
POL
105
REL
26
INF
117
8. HIS
128

TEC
27
PLA
27

2 F II f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
MAT
126
PLA
27


2. TEC
27
CHE
29
CHE
29

GEO
31
3. POL
104
POL
104
POL
104
REL
26
MAT
126
4. ANG/ANG
109/108
POL
104
MAT
126
NIE
103
INF
127
5. BIO
125
ANG/ANG
109/108
HIS
128
MAT
26
REL
26
6. WOS
129
HIS
128
WF/WF
21B/21A
GOD
26
ANG/ANG
109/108
7. FIZ
110
WF/WF
21C/21A
WF/WF
21B/21A
ART
27

8. WF/WF
21C/21B


POL
104

3 A III a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
127

MAT
127
FRA
103
POL
106
2. GOD
108
FRA
107
REL
26
GEO
125
HIS
129
3. POL
106
MAT
127
FIZ
110
WDŻ
125
WF/WF
21B/21A
4. CHE
29
BIO
125
WOS
128
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
109/107
5. WF/WF
21B/21A
GEO
125
ANG/ANG
109/107
ANG/ANG
109/107
MAT
127
6. WF/WF
21B/21A
ART
28
EDB
28
INF
117
MAT
127
7. REL
27
POL
106
HIS
129
POL
106
ETY
128
8.
POL
106
ETY
129


3 B III b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
MAT
123
MAT
123
ANG/ANG
107/108
POL
107
2. MAT
123
ART
27
POL
107
ANG/ANG
107/108
ANG/ANG
107/108
3. NIE
103
WF/WF
21B/21A
POL
107
MAT
123
INF
117
4. BIO
125
WF/WF
21B/21A
EDB
27
FIZ
110
MAT
123
5. REL
27
HIS
129
GEO
31
CHE
29
WF/WF
21B/21A
6. GEO
31
NIE
103
HIS
129
GOD
107
WF/WF
21B/21A
7. POL
107
POL
107
REL
26
WOS
129
ETY
128
8. POL
107
WDŻ
125
ETY
129


3 C III c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GEO
31
POL
104
REL
26
WOS
128
GEO
31
2. MAT
127
NIE
103
POL
104
POL
104
WDŻ
125
3. HIS
129
WF/WF
21B/21A
EDB
105
POL
104
MAT
127
4. POL
104
WF/WF
21B/21A
BIO
125
MAT
127
ANG/ANG
109/107
5. NIE
103
MAT
127
ANG/ANG
109/107
ANG/ANG
109/107
WF/WF
21B/21A
6. CHE
29
HIS
129
MAT
127
GOD
103
WF/WF
21B/21A
7.
ART
27
FIZ
110
INF
117
REL
26

3 D III d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
POL
105
EDB
105
CHE
29
HIS
128
2. ANG/ANG
107/109
MAT
127
WDŻ
125
POL
105
REL
26
3. MAT
127
ART
27
MAT
127
MAT
127
WF/WF
21B/21A
4. POL
105
NIE
103
MAT
127
WF/WF
21B/21A
FIZ
110
5. WF/WF
21B/21A
GEO
31
NIE
103
BIO
125
INF
117
6. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
107/109
ANG/ANG
107/109
GOD
127
POL
105
7. GEO
31
WOS
128
HIS
128

MAT
127
8.
REL
28
POL
105


3 E III e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. BIO
125
WF
KLU
WF
KLU
WF
KLU
MAT
127
2. ANG/ANG
107/109
WF
KLU
WF
KLU
WF
KLU
MAT
127
3. WDŻ
31
HIS
128
HIS
128
FIZ
110
REL
26
4. NIE
103
MAT
127
POL
104
WOS
128
INF
117
5. POL
104
POL
104
MAT
127
GEO
31
CHE
29
6. POL
104
ANG/ANG
107/109
ANG/ANG
107/109
GOD
110
POL
104
7. WF
KLU
GEO
31
NIE
103
MAT
127
WF
21A
8. WF
KLU
ART
27
EDB
28
REL
26
WF
21A

3 F III f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. NIE
103
ANG/ANG
108/109
ANG/ANG
108/109
POL
105

2. POL
105
HIS
128
ANG/ANG
108/109
FIZ
110

3. MAT
126
POL
105
WF/WF
21A/21B
CHE
29
BIO
31
4. INF
117
GEO
31
REL
26
MAT
126
POL
105
5. GEO
31
NIE
103
MAT
126
ART
27
POL
105
6. HIS
128
MAT
126
MAT
126
GOD
126
WOS
128
7. -/WF
-/21C
WDŻ
125
EDB
28
WF/WF
21B/21C
MAT
126
8.
WF/-
21B/-

WF/WF
21B/21C
REL
26

3 G III g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
123
ANG/-
108/-
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108

2. POL
104
MAT
123
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108
-/ANG
-/108
3. FIZ
110
MAT
123
WF/WF
21A/21B
HIS
128
NIE
103
4. GEO
31
ART
27
NIE
103
REL
26
BIO
125
5. CHE
29
HIS
128
EDB
29
MAT
123
WOS
128
6. WDŻ
125
POL
104
POL
104
GOD
31
MAT
123
7. -/WF
-/21C
POL
104
GEO
31
WF/WF
21B/21C
POL
104
8.
WF/-
21B/-
REL
26
WF/WF
21B/21C
INF
117