Plan lekcji i zajęcia pozalekcyjne

Plan Lekcji

Rozkłady zajęć klas obowiązuje od 12 października 2015 roku

1 A I a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
28
HIS
128


TEC
27
2. BIO
125
POL
26
POL
129
POL
28
HIS
128
3. REL
26
MAT
126
BIO
125
NIE
103
ANG/ANG
107/108
4. GEO
123
MUZ
28
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
107/108
POL
28
5. ANG/ANG
106/108
REL
26
WF/WF
21B/21A
MAT
126
MAT
126
6. MAT
126
FIZ
110
NIE
31
GOD
128
CHE
29
7. WF/WF
21C/21A
WF/WF
21C/21A
ETY
104

FIZ
110
8.ETY
26

1 B I b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHE
29

POL
28
FIZ
110

2. POL
28

MUZ
28
REL
26
POL
28
3. BIO
125
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
MAT
126
4. HIS
129
FIZ
110
WF/WF
21B/21A
NIE
104
MAT
126
5. GEO
107
MAT
126
WF/WF
21B/21A
POL
28
BIO
125
6. NIE
27
POL
105
REL
26
GOD
26
HIS
129
7. WF/WF
21C/21A
WF/WF
21C/21A
ETY
104
MAT
126
TEC
27
8.ETY
26

1 C I c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.


GEO
31
WDŻ
125
2. CHE
29
POL
105
MAT
126
NIE
103
FIZ
110
3. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
BIO
125
4. MAT
126
MAT
126
HIS
105
POL
105
REL
26
5. FIZ
110
HIS
105
POL
105
NIE
105
TEC
27
6. NIE
103
REL
123
BIO
125
GOD
105
MAT
126
7. POL
105
MUZ
28

WF/WF
-/21A
POL
105
8.
WF/WF
-/21A

WF/WF
-/21A

1 D I d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
106
WDŻ
125
WF/WF
21B/21C
WF/WF
21B/21C

2. GEO
31
MAT
126
WF/WF
21B/21C
WF/WF
21B/21C
MAT
104
3. CHE
29
PLA
27
HIS
129
BIO
125
ANG/ANG
107/108
4. FIZ
110
POL
106
POL
106
ANG/ANG
107/108
NIE
104
5. ANG/ANG
106/108
POL
106
MAT
106
NIE
103
HIS
129
6. REL
28

FIZ
110
GOD
129
REL
26
7. BIO
125

TEC
27
NIE
103
POL
106
8.


MAT
109

1 E I e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF
21A
MAT
126
WF
21A

WF
21B
2. WF
21A
ANG/ANG
108/109
WF
21A

WF
21B
3. TEC
27
POL
31
MAT
128
MAT
28
POL
28
4. NIE
26
POL
103
MAT
129
POL
28
CHE
29
5. HIS
129
FIZ
110
POL
27
HIS
129
ANG/ANG
108/109
6. ANG/ANG
108/109
BIO
125
PLA
28
GOD
27
FIZ
110
7. GEO
108
WF
21B
ETY
104
REL
26
BIO
125
8. REL
26
WF
21C

NIE
103
ETY
26
9.


WF
-

10.


WF
-

1 F I f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. kfr
109
FRA
129
MAT
31


2. FIZ
110
ANG/ANG
108/109
MAT
31
MAT
126

3. WF/WF
21B/21A
MAT
125
POL
106
FRA
26
POL
106
4. POL
106
HIS
129
FIZ
110
CHE
29
BIO
31
5. REL
26
PLA
27
BIO
125
POL
106
ANG/ANG
108/109
6. ANG/ANG
108/109
POL
106
TEC
27
GOD
106
GEO
31
7.
REL
26
ETY
104
WF/WF
-/21A
HIS
129
8.
WF/WF
-/21A

WF/WF
-/21A
ETY
26

1 G I g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. FIZ
110
NIE
103
WF/WF
21B/21C
WF/WF
21B/21C

2. HIS
129
BIO
125
WF/WF
21B/21C
WF/WF
21B/21C
BIO
29
3. POL
28
ANG
107
ANG
27
ANG
107
MAT
123
4. POL
28
REL
26
POL
28
MAT
123
NIE
103
5. MAT
123
POL
28
MAT
123
FIZ
110
POL
28
6. REL
26
GEO
31
MAT
123
GOD
123
TEC
27
7.
HIS
129
ETY
104

CHE
29
8.
MUZ
28


ETY
26

2 B II b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIS
129
CHE
29
CHE
29

WOS
129
2. NIE
103
POL
106
POL
106
GEO
31
INF
117
3. ANG/ANG
108/109
POL
106
MUZ
28
MAT
126
TEC
27
4. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
108/109
ANG/ANG
108/109
POL
106
WF/WF
21C/21B
5. MAT
126
WF/WF
21B/21A
ART
28
ANG
108
POL
106
6. WDŻ
107
WF/WF
21B/21A
NIE
103
GOD
108
BIO
125
7. REL
26
MAT
126
MAT
126
FIZ
110
ETY
28
8.
REL
26
ETY
28
HIS
129

2 C II c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. REL
26
MAT
127
POL
106
MAT
127
INF
117
2. POL
106
MUZ
28
MAT
127
POL
106
NIE
103
3. ANG/ANG
107/109
ART
28
CHE
29
POL
106
HIS
128
4. MAT
127
ANG/ANG
107/109
ANG/ANG
107/109
GEO
31
TEC
27
5. MAT
127
CHE
29
WOS
129
WF
21A
FIZ
110
6. FIZ
110
REL
26
WF
21B
GOD
28
POL
106
7. HIS
128

WF
21A
BIO
125
ETY
28
8. WF
21B

ETY
28


2 D II d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. TEC
27
ANG
109
POL
104
PLA
27
MAT
123
2. REL
26
POL
104
MAT
123
MAT
123
MAT
123
3. HIS
105
REL
26
NIE
103
ART
27
GEO
31
4. WF/WF
21B/21A
CHE
29
CHE
29
ANG
109
WF/WF
21C/21B
5. ANG
109
WF/WF
21B/21A
FIZ
110
POL
104
POL
104
6. MAT
123
WF/WF
21B/21A
HIS
105
POL
104
INF
117
7. WOS
129
FIZ
110
BIO
125
GOD
104

2 E II e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
WF
21A

WF
21A
WF
21A
2.
WF
21A

WF
21A
WF
21A
3. MAT
123
CHE
29
MAT
123
GEO
31
FIZ
110
4. ANG/ANG
109/107
POL
105
MAT
123
BIO
125
WOS
129
5. POL
105
ANG/ANG
109/107
REL
26
REL
26
MAT
123
6. POL
105
ART
27
HIS
128
GOD
125
ANG/ANG
109/107
7. CHE
29
NIE
103
POL
105
POL
105
INF
117
8. HIS
128

TEC
27
PLA
27

9. WF
KLU

WF
KLU


10. WF
KLU

WF
KLU


2 F II f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
INF
117

POL
104

2. TEC
27
CHE
29
CHE
29
PLA
27
GEO
31
3. POL
104
POL
104
POL
104
WF
21A
MAT
105
4. ANG/ANG
109/108
POL
104
MAT
126
NIE
103
WF
21A
5. BIO
125
ANG/ANG
109/108
HIS
128
MAT
127
REL
26
6. WOS
129
HIS
128
WF
21A
MAT
109
ANG/ANG
109/108
7. FIZ
110
REL
123
ART
28
GOD
109

8. WF
21A
3 A III a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
127

MAT
127
FRA
26
POL
106
2. GOD
108
FRA
129
REL
26
GEO
125
HIS
129
3. POL
106
MAT
127
FIZ
110
WDŻ
105
WF/WF
21B/21A
4. CHE
29
BIO
125
WOS
128
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
109/107
5. WF/WF
21B/21A
GEO
125
ANG/ANG
109/107
ANG/ANG
109/107
MAT
127
6. WF/WF
21B/21A
ART
28
EDB
106
INF
117
MAT
127
7. REL
28
POL
106
HIS
129
POL
106
ETY
28
8.
POL
106
ETY
28


3 B III b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
MAT
123
MAT
123
ANG/ANG
107/108
POL
107
2. MAT
123
ART
27
POL
107
ANG/ANG
107/108
ANG/ANG
107/108
3. NIE
103
WF/WF
21B/21A
POL
107
MAT
123
INF
117
4. BIO
125
WF/WF
21B/21A
EDB
31
FIZ
110
MAT
123
5. REL
28
HIS
129
GEO
31
CHE
29
WF/WF
21B/21A
6. GEO
31
NIE
103
HIS
129
GOD
107
WF/WF
21B/21A
7. POL
107
POL
107
REL
26
WOS
129
ETY
28
8. POL
107
WDŻ
125
ETY
28


3 C III c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GEO
31
POL
104
REL
26

GEO
31
2. MAT
127
NIE
103
POL
104
POL
104
WDŻ
125
3. HIS
129
WF/WF
21B/21A
EDB
31
POL
104
MAT
127
4. POL
104
WF/WF
21B/21A
BIO
125
MAT
127
ANG/ANG
109/107
5. NIE
103
MAT
127
ANG/ANG
109/107
ANG/ANG
109/107
WF/WF
21B/21A
6. CHE
29
HIS
129
MAT
127
GOD
103
WF/WF
21B/21A
7.
ART
27
FIZ
110
INF
117
REL
26
8.

WOS
128


3 D III d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
POL
105
EDB
27
CHE
29

2. ANG/ANG
107/109
MAT
127
WDŻ
125
POL
105
REL
26
3. MAT
127
NIE
103
MAT
127
MAT
127
WF/WF
21B/21A
4. POL
105
HIS
128
MAT
127
WF/WF
21B/21A
FIZ
110
5. WF/WF
21B/21A
GEO
31
NIE
103
BIO
125
INF
117
6. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
107/109
ANG/ANG
107/109
GOD
127
POL
105
7. GEO
31
WOS
128
HIS
128
ART
27
MAT
127
8.
REL
123
POL
105


3 E III e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. BIO
125
WF
KLU
WF
KLU

MAT
127
2. ANG/ANG
107/109
WF
KLU
WF
KLU
MAT
127
MAT
127
3. WDŻ
31
HIS
128
REL
26
FIZ
110
REL
26
4. NIE
103
MAT
127
POL
104
ART
27
INF
117
5. POL
104
POL
104
MAT
127
GEO
31
CHE
29
6. POL
104
ANG/ANG
107/109
ANG/ANG
107/109
GOD
110
POL
104
7. WF
KLU
GEO
31
NIE
103
HIS
128
WF
KLU
8. WF
KLU
WOS
128
EDB
31
WF
KLU
WF
KLU
9.


WF
KLU

3 F III f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. NIE
103
ANG/ANG
108/107
ANG/ANG
108/107
POL
105
REL
26
2. POL
105
HIS
128
ANG/ANG
108/105
FIZ
110
MAT
126
3. MAT
126
POL
105
WF/WF
21A/21B
CHE
29
BIO
29
4. INF
117
GEO
31
REL
26
MAT
126
POL
105
5. GEO
31
NIE
103
MAT
126
ART
27
POL
105
6. HIS
128
MAT
126
MAT
126
GOD
126
WOS
128
7. -/WF
-/21B
WDŻ
125
EDB
107
WF/WF
21B/21C
ETY
28
8.
WF/-
21B/-
ETY
28
WF/WF
21B/21C

3 G III g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
123
ANG/-
108/-
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108

2. POL
104
MAT
123
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108
-/ANG
-/108
3. FIZ
110
MAT
123
WF/WF
21A/21B
HIS
128
NIE
103
4. GEO
31
ART
27
NIE
103
REL
26
BIO
125
5. CHE
29
HIS
128
EDB
104
MAT
123
WOS
128
6. WDŻ
125
POL
104
POL
104
GOD
31
MAT
123
7. -/WF
-/21B
POL
104
GEO
31
WF/WF
21B/21C
POL
104
8.
WF/-
21B/-
REL
26
WF/WF
21B/21C
INF
117