Plan lekcji i zajęcia pozalekcyjne

Plan Lekcji

Rozkłady zajęć klas obowiązuje od 18 maja 2015

1 A I a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
104
ANG/-
126/-

-/ANG
-/126
GEO
29
2. HIS
129
ANG/-
126/-
ANG/-
104/-
-/ANG
-/126
GOD
123
3. TEC
27
FIZ
110
CHE
29
BIO
125
MAT
109
4. REL
26
REL
26
MAT
109
HIS
129
WF/WF
21B/21A
5. WF/WF
21B/21A
MAT
109
POL
104
POL
104
NIE
103
6. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
PLA
27
POL
104
FIZ
110
7. NIE
103
-/ANG
-/108
BIO
125
MAT
109
POL
104

1 B 1 b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. REL
26
POL
106
POL
106
HIS
129
POL
106
2. ANG
108
NIE
103
MAT
123
MAT
123
BIO
125
3. ANG
108
PLA
28
BIO
125
NIE
103
MAT
123
4. MAT
109
MAT
123
NIE
103
GOD
108
WF/WF
21B/21A
5. WF/WF
21B/21A
REL
26
HIS
129
ANG
108
FIZ
110
6. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
GEO
31
POL
106
ANG
108
7. TEC
27
CHE
29
FIZ
110
POL
106

1 C I c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF
21A
ANG/-
126/-

-/ANG
-/126
WF
21A
2. WF
21A
ANG/-
126/-
ANG/-
104/-
-/ANG
-/126
GEO
31
3. REL
26
POL
106
FIZ
110
POL
106
POL
106
4. POL
106
MAT
127
POL
106
WF
21B
FIZ
110
5. FIZ
110
BIO
125
PLA
27
MAT
127
MAT
127
6. TEC
27
REL
26
MAT
127
NIE
103
MAT
127
7. CHE
29
-/ANG
-/108
HIS
128
BIO
125
NIE
103
8. HIS
128

GOD
28


1 D I d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.


POL
104
TEC
27
2. REL
26
FIZ
110
GEO
31
POL
104
HIS
128
3. WF/WF
21B/21A
MAT
123
POL
104
FIZ
110
BIO
125
4. WF/WF
21B/21A
GOD
104
CHE
29
ANG
28
POL
104
5. NIE
103
POL
104
MAT
123
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
6. BIO
125
ANG
108
ANG
104

MAT
123
7. MAT
123
REL
26
NIE
103

MAT
123
8. FIZ
110
HIS
128
PLA
27


1 E I e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
TEC
27

WF
21A
ANG/ANG
123/126
2.
MAT
123

WF
21A
WF
21A
3. POL
107
GEO
31
ANG/ANG
123/126
MAT
123
WF
21A
4. MAT
123
POL
107
ANG/ANG
31/126
POL
107
NIE
103
5. GOD
125
POL
107
NIE
103
BIO
125
POL
107
6. CHE
29
HIS
128
MAT
123
HIS
128
BIO
125
7. FIZ
110
WF
21A
MUZ
28

REL
26
8. REL
26
WF
21A
FIZ
110


1 F I f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
126

POL
107
REL
26
ANG/-
123/-
2. NIE
103
-/ANG
-/108
CHE
29
FIZ
110
BIO
105
3. WF/WF
21B/21A
NIE
103
ANG/ANG
123/108
POL
107
TEC
27
4. WF/WF
21B/21A
MUZ
28
ANG/ANG
31/108
GEO
31
POL
107
5. POL
107
HIS
128
MAT
126
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
6. HIS
128
POL
107
GOD
126
MAT
126

7. BIO
125
FIZ
110
REL
26
MAT
126

2 A II a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIS
129
POL
107
MAT
127

FRA
104
2. POL
107
WF/WF
21C/21B
MAT
127
WOS
128
HIS
129
3. ANG/ANG
28/126
REL
26
POL
107
INF
117
MAT
127
4. ANG/ANG
28/126
FIZ
110
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21C/21A
ANG/ANG
31/126
5. TEC
27
GEO
31
ART
28
REL
26
CHE
29
6. BIO
104
GOD
31
BIO
125
PLA
27
POL
107
7. WF/WF
21C/21B
MAT
127
CHE
29
POL
107

8.

WDŻ
125


2 B II b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/108
ANG/-
108/-
CHE
29
-/ANG
-/108
ANG/-
108/-
2. TEC
27
POL
107
POL
107
-/ANG
-/108
ANG/-
108/-
3. NIE
103
POL
107
HIS
129
REL
26
POL
107
4. POL
107
REL
125
GOD
107
MAT
123
CHE
29
5. MAT
123
INF
117
FIZ
110
POL
107
MAT
123
6. MAT
123
PLA
27
WF/WF
21B/21A
GEO
31
WOS
128
7. HIS
129
BIO
125
WF/WF
21B/21A
ART
27
WF/WF
21C/21B
8. WDŻ
125WF/WF
21C/21B

2 C II c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. TEC
27

POL
104
INF
117

2. POL
104
POL
104
REL
26
ART
27
CHE
29
3. ANG/ANG
28/126
POL
104
MAT
127
POL
104
WOS
128
4. ANG/ANG
28/126
PLA
31
FIZ
110
MAT
127
ANG/ANG
31/126
5. GEO
31
NIE
103
CHE
29
HIS
129
BIO
125
6. MAT
127
GOD
103
WF/WF
21B/21A
REL
26
HIS
129
7. MAT
127

WF/WF
21B/21A

WF/WF
21C/21B
8.

WDŻ
125

WF/WF
21C/21B

2 D II d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/ANG
28/31

REL
26
CHE
29
GEO
31
2. ANG/ANG
28/31
WF/WF
21C/21B
FIZ
110
NIE
103
REL
26
3. GOD
127
TEC
27
MUZ
28
HIS
128
ANG/ANG
108/126
4. MAT
127
POL
105
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21C/21A
POL
105
5. CHE
29
MAT
127
MAT
127
INF
117
HIS
128
6. POL
105
BIO
125
POL
105
MAT
127

7. WF/WF
21C/21B
WOS
128
ART
27
MAT
127

8.
WDŻ
125

POL
105

2 E II e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/ANG
28/31
WF
21A
WF
21A
WF
21B
POL
107
2. ANG/ANG
28/31
WF
21A
WF
21A
WF
21B
POL
107
3. BIO
125
HIS
128
NIE
103
MAT
127
ANG/ANG
108/126
4. CHE
29
TEC
27
MUZ
28
REL
26
MAT
127
5. MAT
127
CHE
29
POL
107
WOS
128
REL
26
6. POL
107
MAT
127
FIZ
110
POL
107
INF
117
7. WF
21A
ART
27
GEO
31

WF
21A
8. WF
21A
GOD
110
HIS
128

WF
21A

2 F II f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
REL
26
ANG/ANG
108/126
WOS
128

2. MAT
109
POL
105
ANG/ANG
108/126
INF
117
-/ANG
-/126
3. CHE
29
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
BIO
29
4. TEC
27
WF/WF
21B/21A
POL
105
ART
27
HIS
128
5. REL
26
MUZ
28
GEO
31
MAT
109
POL
105
6. FIZ
110
MAT
109
MAT
109
POL
105
NIE
103
7. POL
105
BIO
31
GOD
109
HIS
128
ANG/-
108/-
8.
CHE
29
WDŻ
125


2 G II g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/108
GEO
31
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108
HIS
128
2. CHE
29
REL
26
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108
TEC
27
3. MAT
123
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
NIE
103
4. POL
104
WF/WF
21B/21A
POL
104
POL
104
MAT
123
5. INF
117
FIZ
110
HIS
128
ART
27
POL
104
6. GOD
31
CHE
29
REL
26
BIO
125
POL
104
7. WOS
128
MUZ
28
MAT
123
MAT
123
ANG/-
108/-
8. WDŻ
125
3 A III a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. BIO
125
WOS
129
FIZ
110

REL
26
2. MAT
126
CHE
29
POL
106
POL
106
FRA
104
3. INF
117
ANG/ANG
108/126
GEO
31
ANG/ANG
108/126
FRA
104
4. HIS
129
ANG/ANG
108/126
REL
26
MAT
126
EDB
28
5. POL
106
WF/WF
21B/21A
BIO
125
GOD
106
POL
106
6. POL
106
MAT
126
ART
28
HIS
129
WF/WF
21B/21A
7. GEO
31
MAT
126
MAT
126
WF/WF
21B/21A

8.


WF/WF
21B/21A

3 B III b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
109
FIZ
110

WF
21C
EDB
28
2. GOD
105
GEO
31
WF
21B
WF
21C
MAT
109
3. HIS
129
CHE
29
MAT
109
GEO
31
WOS
129
4. INF
117
MAT
109
BIO
125
MAT
109
ANG
108
5. POL
105
ART
27
REL
26
POL
105
HIS
129
6. NIE
103
POL
105
ANG
108
ANG
108
REL
26
7.
WF
21B
POL
105
NIE
103
POL
105

3 D III d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
123
MAT
123


BIO
125
2. MAT
123
POL
106
BIO
125
REL
26
POL
106
3. POL
106
WOS
129
POL
106
ART
27
EDB
28
4. NIE
103
HIS
129
MAT
123
POL
106
INF
117
5. HIS
129
WF/WF
21B/21A
GEO
106
GOD
123
ANG/ANG
108/126
6. REL
26
FIZ
110
CHE
29
MAT
123
WF/WF
21B/21A
7.
NIE
103
ANG/ANG
108/104
WF/WF
21B/21A

8.
GEO
31
ANG/ANG
108/126
WF/WF
21B/21A

3 E III e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHE
29


FIZ
110
MAT
109
2. BIO
125
WOS
129
ART
28
HIS
129
EDB
28
3. MAT
109
POL
105
POL
105
GOD
129
GEO
31
4. POL
105
INF
117
HIS
129
NIE
103
REL
26
5. WF
21C
WF
21C
MAT
109
GEO
31
ANG/ANG
108/126
6. WF
21C
WF
21C
NIE
103
MAT
109
POL
105
7. REL
26
MAT
109
ANG/ANG
108/104
POL
105

8.

ANG/ANG
108/126
BIO
125