Plan lekcji i zajęcia pozalekcyjne

Plan Lekcji

Rozkłady zajęć klas obowiązuje od 8 września 2014

1 A I a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
ANG/-
126/-
POL
104
-/ANG
-/126

2. POL
104
ANG/-
126/-
POL
104
-/ANG
-/126
ANG/-
126/-
3. TEC
27
FIZ
110
CHE
29
BIO
125
MAT
109
4. REL
26
REL
26
MAT
109
GOD
126
HIS
129
5. WF/WF
21B/21A
MAT
109
BIO
31
POL
104
NIE
103
6. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
MAT
109
FIZ
110
7. HIS
129
WDŻ/WDŻ
28/125
GEO
31
NIE
103
POL
104
8. -/ANG
-/126

MUZ
28


1 B 1 b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. REL
26
POL
106
POL
106
POL
106
POL
106
2. POL
106
NIE
103
MAT
123
MAT
123
NIE
103
3. ANG
108
MUZ
28
BIO
125
GEO
31
MAT
123
4. HIS
129
MAT
123
NIE
103
GOD
108
BIO
125
5. WF/WF
21B/21A
REL
26
FIZ
110
ANG
108
FIZ
110
6. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
HIS
129
ANG
108
7. TEC
27
WDŻ/WDŻ
28/125
ANG
108


8. CHE
29
1 C I c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
ANG/-
126/-
MAT
127
-/ANG
-/126

2. MAT
127
ANG/-
126/-
BIO
125
-/ANG
-/126
ANG/-
126/-
3. REL
26
POL
106
FIZ
110
POL
106
POL
106
4. POL
106
WF
21B
POL
106
WF
21B
GEO
31
5. FIZ
110
BIO
125
WF
21A
MAT
127
MAT
127
6. TEC
27
REL
26
HIS
128
NIE
103
MAT
127
7. CHE
29
FIZ
110
MUZ
28
HIS
128
NIE
103
8. -/ANG
-/126
WDŻ/WDŻ
28/125

GOD
28
WF
21B

1 D I d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. BIO
125
MUZ
28
FIZ
110

TEC
27
2. REL
26
FIZ
110
CHE
29
HIS
128
BIO
125
3. WF/WF
21B/21A
MAT
123
GEO
31
FIZ
110
NIE
103
4. WF/WF
21B/21A
NIE
103
POL
104
MAT
123
POL
104
5. ANG/ANG
126/108
GOD
104
MAT
123
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
6. POL
104
POL
104
ANG/ANG
107/104
POL
104
MAT
123
7. MAT
123
REL
26
ANG/ANG
107/104


8. HIS
128
WDŻ/WDŻ
28/1251 E I e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
REL
26

WF
21A
WDŻ
125
2.
MAT
123

WF
21A
WF
21A
3. BIO
125
HIS
128
MAT
123
MAT
123
WF
21A
4. MAT
123
POL
107
POL
107
POL
107
NIE
103
5. ANG/ANG
126/108
POL
107
NIE
103
PLA
27
POL
107
6. CHE
29
GEO
31
ANG/ANG
107/104
HIS
128
REL
26
7. FIZ
110
WF
21C
ANG/ANG
107/104
BIO
125

8. TEC
27
WF
21A
FIZ
110
GOD
125

1 F I f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

POL
107

-/WDŻ
-/31
2. ANG/ANG
28/108
REL
26
NIE
103
FIZ
110
TEC
27
3. WF/WF
21B/21A
NIE
103
ANG/ANG
126/108
POL
107
MAT
126
4. WF/WF
21B/21A
HIS
128
ANG/ANG
126/108
GEO
31
FIZ
110
5. POL
107
BIO
123
MAT
126
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
6. BIO
125
POL
107
MAT
126
GOD
126
POL
107
7. WDŻ/-
31/-
PLA
27
REL
26
MAT
126

8.
CHE
29

HIS
128

2 A II a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF/WF
21B/21A
POL
107
HIS
129
HIS
129
FRA
104
2. WF/WF
21B/21A
POL
107
MAT
127
POL
107
POL
107
3. MAT
127
REL
26
POL
107
CHE
29
BIO
128
4. INF
117
FIZ
110
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21C/21A
MAT
127
5. TEC
27
ART
28
MUZ
28
REL
26
WOS
128
6. ANG/ANG
126/108
GOD
105
GEO
31

ANG/ANG
28/126
7. ANG/ANG
126/108
MAT
127
CHE
29


2 B II b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/108
ANG/-
108/-
REL
26
-/ANG
-/108

2. TEC
27
ANG/-
108/-
POL
107
-/ANG
-/108
ANG/-
108/-
3. NIE
103
POL
107
ART
27
REL
26
POL
107
4. POL
107
CHE
29
HIS
129
CHE
29
MAT
123
5. MAT
123
INF
117
WOS
128
POL
107
BIO
125
6. MAT
123
MUZ
28
MAT
123
POL
107
GEO
31
7. GOD
107
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
HIS
129
WF/WF
21C/21B
8.
FIZ
110
WF/WF
21B/21A


2 C II c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
TEC
27

WOS
128
MAT
127
2.
POL
104
REL
26
CHE
29
MAT
127
3. HIS
129
POL
104
POL
104
POL
104
BIO
125
4. MAT
127
MUZ
28
FIZ
110
MAT
127
INF
117
5. POL
104
NIE
103
CHE
29
HIS
129
GEO
31
6. ANG/ANG
126/108
GOD
103
ART
27
REL
26
ANG/ANG
28/126
7. ANG/ANG
126/108
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A

WF/WF
21C/21B
8.

WF/WF
21B/21A


2 D II d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF/WF
21B/21A

CHE
29


2. WF/WF
21B/21A

FIZ
110
PLA
27
REL
26
3. ANG/ANG
126/28
TEC
27
MAT
127
NIE
103
POL
105
4. CHE
29
POL
105
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21C/21A
HIS
128
5. BIO
125
MAT
127
POL
105
INF
117
ANG/ANG
126/28
6. POL
105
ART
27
POL
105
MAT
127
WOS
128
7. MAT
127
GEO
31
HIS
128
MAT
127

8.
GOD
127
ANG/ANG
108/126
REL
26

2 E II e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHE
29
WF
21A
WF
21A
WF
21B
HIS
128
2. POL
107
WF
21A
WF
21A
WF
21B
WOS
128
3. ANG/ANG
126/28
POL
31
NIE
103
MAT
127
MAT
127
4. BIO
125
TEC
27
PLA
27
REL
26
REL
26
5. MAT
127
GEO
31
POL
104
BIO
125
ANG/ANG
126/28
6. HIS
128
MAT
127
FIZ
110
POL
106
INF
117
7. WF
21A
CHE
29
GOD
110
POL
104
WF
21A
8. WF
21A
ART
27
ANG/ANG
108/126

WF
21A

2 F II f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
109
WOS
128
ANG/-
108/-
REL
26

2. POL
105
POL
105
ANG/-
108/-
INF
117
BIO
31
3. CHE
29
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
ART
27
GEO
31
4. TEC
27
WF/WF
21C/21A
HIS
128
PLA
27
WF/WF
21B/21A
5. REL
26
CHE
29
MAT
109
MAT
109
POL
105
6. FIZ
110
MAT
109
GOD
109
POL
105
NIE
103
7. HIS
128

POL
105

ANG/ANG
108/126
8. -/ANG
-/108-/ANG
-/108

2 G II g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/108

ANG/-
108/-
-/ANG
-/108

2. CHE
29
TEC
27
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108
MAT
123
3. MAT
123
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
WOS
128
REL
26
4. POL
104
WF/WF
21C/21A
GOD
31
POL
104
WF/WF
21B/21A
5. INF
117
FIZ
110
ART
27
HIS
128
POL
104
6. GEO
31
CHE
29
REL
26
BIO
125
POL
104
7. NIE
103
POL
104
MAT
123
MAT
123
ANG/-
108/-
8.

HIS
128
PLA
27

3 A III a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

BIO
125
FIZ
110
REL
26
2. MAT
126
CHE
29
POL
106
POL
106
FRA
104
3. INF
117
ANG/ANG
108/126
WOS
129
ANG/ANG
108/126
FRA
104
4. GEO
31
ANG/ANG
108/126
REL
26
HIS
129
EDB
28
5. POL
106
WF/WF
21B/21A
HIS
129
GOD
106
POL
106
6. POL
106
MAT
126
ART
28
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
7.
MAT
126
MAT
126
WF/WF
21B/21A

8.
GEO
31

MAT
126

3 B III b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
FIZ
110

WF
21C

2. MAT
109
HIS
129
GEO
31
WF
21C
MAT
109
3. WF
21C
CHE
29
MAT
109
INF
117
EDB
28
4. POL
105
MAT
109
POL
105
MAT
109
POL
105
5. POL
105
POL
105
WF
21B
GEO
31
ANG
108
6. NIE
103
BIO
125
ANG
108
ANG
108
HIS
129
7. GOD
105

NIE
103
REL
26
WOS
129
8. REL
26

ART
27


3 D III d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GOD
123
MAT
123

MAT
123
EDB
28
2. MAT
123
POL
106
WOS
129
REL
26
POL
106
3. POL
106
HIS
129
POL
106
HIS
129
ANG/ANG
108/129
4. NIE
103
GEO
31
BIO
125
POL
106
ANG/ANG
108/126
5. GEO
28
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
108/107
MAT
123
MAT
123
6. REL
26
FIZ
110
CHE
29
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
7.
NIE
103
ART
27
WF/WF
21B/21A

8.

INF
117


3 E III e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

GEO
31

MAT
109
2. BIO
125
ART
28
POL
105
HIS
129
EDB
28
3. MAT
109
POL
105
REL
26
WF
21A
ANG/ANG
108/129
4. GOD
28
WOS
129
CHE
29
NIE
103
ANG/ANG
108/126
5. WF
21C
WF
21C
ANG/ANG
108/107
POL
105
INF
117
6. HIS
129
WF
21C
NIE
103
GEO
31
POL
105
7. REL
26
MAT
109
MAT
109
MAT
109
POL
105
8. FIZ
110