Plan lekcji i zajęcia pozalekcyjne

Plan Lekcji

Rozkłady zajęć klas obowiązuje od 15 lutego 2016 roku

1 A I a

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. POL
28
POL
26

WDŻ
125
FIZ
110
2. BIO
125
POL
104

POL
109
HIS
128
3. REL
26
MAT
126
BIO
125
PLA
27
ANG/ANG
107/108
4. GEO
123
NIE
105
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
107/108
POL
28
5. ANG/ANG
107/108
REL
26
WF/WF
21B/21A
MAT
126
MAT
126
6. NIE
104
FIZ
110
MAT
126
GOD
128
CHE
29
7. WF/WF
21C/21A
WF/WF
21C/21A
HIS
128

TEC
27
8.
ETY
104


ETY
26

1 B I b

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. CHE
29


FIZ
110

2. POL
28
NIE
126
MAT
126
REL
26
WDŻ
125
3. BIO
125
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
MAT
126
4. HIS
129
FIZ
110
WF/WF
21B/21A
PLA
27
MAT
126
5. NIE
109
MAT
126
WF/WF
21B/21A
POL
28
BIO
125
6. REL
28
POL
31
POL
28
GOD
27
HIS
129
7. WF/WF
21C/21A
WF/WF
21C/21A
GEO
107
TEC
28
POL
28
8.
ETY
104


ETY
26

1 C I c

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. HIS
105GEO
31
2. CHE
29


NIE
103
FIZ
110
3. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
ANG/ANG
109/108
BIO
125
4. MAT
126
MAT
126
MAT
126
POL
105
REL
26
5. FIZ
110
REL
104
POL
105
NIE
128
TEC
27
6. NIE
103
POL
105
BIO
125
GOD
105
MAT
126
7. POL
105
HIS
105
PLA
27
WF/WF
-/21A
POL
105
8.
WF/WF
-/21A

WF/WF
-/21A

1 D I d

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. MAT
126
MAT
126
WF/WF
21B/21C
WF/WF
21B/21C
NIE
109
2. GEO
31
FIZ
110
WF/WF
21B/21C
WF/WF
21B/21C
MAT
28
3. POL
106
HIS
129
REL
26
BIO
125
ANG/ANG
107/108
4. FIZ
110
POL
106
POL
106
ANG/ANG
107/108
POL
106
5. ANG/ANG
107/108
POL
106
CHE
29
NIE
103
HIS
129
6. TEC
27
BIO
125
MAT
103
GOD
129
REL
26
7. NIE
104

MUZ
28


1 E I e

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. WF
21A
MAT
104
WF
21A

WF
21B
2. WF
21A
ANG/ANG
108/109
WF
21A

WF
21B
3. TEC
27
NIE
128
MAT
27
MAT
28
POL
28
4. POL
28
POL
28
MAT
27
POL
28
CHE
29
5. HIS
129
FIZ
110
BIO
125
HIS
129
ANG/ANG
108/109
6. ANG/ANG
108/109
MUZ
28
GEO
107
GOD
28
FIZ
110
7. BIO
125
WF
21B
POL
108
REL
26
WDŻ
125
8. REL
28
WF
21C

NIE
103

9.


WF
21A

10.


WF
21A

1 F I f

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. HIS
129
kfr
27
MAT
31
WDŻ
31

2. FIZ
110
ANG/ANG
108/109
MAT
31
MAT
28

3. WF/WF
21B/21A
MAT
104
POL
106
FRA
26
POL
106
4. POL
106
FRA
26
FIZ
110
CHE
29
GEO
123
5. REL
26
MUZ
28
BIO
104
POL
106
ANG/ANG
108/109
6. ANG/ANG
108/109
POL
106

GOD
106
TEC
27
7. BIO
123
REL
26

WF/WF
-/21A
HIS
129
8.
WF/WF
-/21A

WF/WF
-/21A

1 G I g

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. NIE
103
NIE
103
WF/WF
21B/21C
WF/WF
21B/21C

2. HIS
129
ANG
127
WF/WF
21B/21C
WF/WF
21B/21C
WDŻ
29
3. POL
28
BIO
125
ANG
105
ANG
107
MAT
123
4. REL
26
MAT
123
HIS
129
MAT
123
FIZ
110
5. MAT
123
POL
129
POL
27
FIZ
110
POL
28
6. BIO
107
REL
26
MAT
123
GOD
123
POL
28
7. TEC
27

GEO
31
PLA
27
CHE
29

2 B II b

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.
CHE
29
CHE
29

WOS
129
2. TEC
27
POL
106
POL
106
PLA
27
INF
117
3. ANG/ANG
108/109
POL
106
NIE
103
MAT
126
NIE
103
4. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
108/109
ANG/ANG
108/109
POL
106
WF/WF
21C/21B
5. MAT
126
WF/WF
21B/21A
ART
28
ANG
108
POL
106
6. REL
26
WF/WF
21B/21A
GEO
31
GOD
108
BIO
125
7. HIS
129
MAT
126
MAT
126
FIZ
110

8.
REL
26

HIS
129

2 C II c

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. TEC
27
ART
28
POL
106

INF
117
2. POL
106
REL
26
MAT
127

NIE
103
3. ANG/ANG
107/109
MAT
127
CHE
29
POL
106
HIS
128
4. MAT
127
ANG/ANG
107/109
ANG/ANG
107/109
GEO
31
MAT
127
5. MAT
127
CHE
29
WOS
129
WF
21A
FIZ
110
6. FIZ
110
HIS
128
WF
21B
GOD
109
POL
106
7. REL
26
POL
106
WF
21A
BIO
125
WF
21A
8.
ETY
104
WDŻ
125
PLA
28
ETY
26

2 D II d

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. POL
104
MAT
123
ANG
109
HIS
105
MAT
123
2. REL
26
MUZ
28
MAT
123
CHE
29
MAT
123
3. HIS
105
REL
26
GEO
31
FIZ
110
POL
104
4. WF/WF
21B/21A
WOS
129
CHE
29
ANG
109
WF/WF
21C/21B
5. TEC
27
WF/WF
21B/21A
FIZ
110
POL
104
NIE
103
6. MAT
123
WF/WF
21B/21A
POL
104
POL
104
INF
117
7.
WDŻ
31
BIO
125
GOD
104
ANG
109
8.

ART
27


2 E II e

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.
WF
21A
WF
-
WF
21A
WF
21A
2.
WF
21A
WF
-
WF
21A
WF
21A
3. MAT
123
CHE
29
MAT
123
NIE
103
FIZ
110
4. ANG/ANG
109/107
POL
31
MAT
123
BIO
125
WOS
129
5. POL
105
ANG/ANG
109/107
REL
26
GEO
31
MAT
123
6. POL
105
REL
107
ART
27
GOD
125
ANG/ANG
109/107
7. CHE
29
MUZ
28
POL
105
POL
105
INF
117
8. HIS
128
WDŻ
125
HIS
128
TEC
27

9. WF
21A
10. WF
21A
2 F II f

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.


POL
104
HIS
128
2. NIE
103
CHE
29
CHE
29
GEO
31
REL
26
3. POL
104
FIZ
110
POL
104
WF
21A
TEC
27
4. ANG/ANG
109/108
POL
104
MAT
31
REL
26
WF
21A
5. BIO
125
ANG/ANG
109/108
HIS
128
ART
27
POL
104
6. WOS
129
MAT
123
WF
21A
GOD
117
ANG/ANG
109/108
7. MAT
126
WDŻ
125
INF
117
MAT
126

8. WF
21A

MUZ
28


3 A III a

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. POL
106
POL
106
MAT
127
FRA
26

2. MAT
127
FRA
107
EDB
105
GEO
125
HIS
129
3. INF
117
ART
28
FIZ
110
GOD
127
WF/WF
21B/21A
4. CHE
29
BIO
125
WOS
128
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
109/107
5. WF/WF
21B/21A
GEO
31
ANG/ANG
109/107
ANG/ANG
109/107
MAT
127
6. WF/WF
21B/21A
MAT
127
POL
106
REL
26
MAT
127
7. REL
28
HIS
129

POL
106
POL
106
8.
ETY
104


ETY
26

3 B III b

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.

GOD
107
ANG/ANG
107/108
POL
107
2. MAT
123
HIS
128
NIE
103
ANG/ANG
107/108
ANG/ANG
107/108
3. NIE
103
WF/WF
21B/21A
POL
107
MAT
123
INF
117
4. BIO
125
WF/WF
21B/21A
REL
26
FIZ
110
GEO
31
5. REL
28
MAT
123
MAT
123
CHE
29
WF/WF
21B/21A
6. GEO
31
ART
27
HIS
129
POL
107
WF/WF
21B/21A
7. POL
107
POL
107
EDB
106
WOS
129
MAT
123
8. POL
107
ETY
104


ETY
26

3 C III c

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. FIZ
110
GEO
31
REL
26
ART
27
NIE
103
2. INF
117
NIE
103
POL
104
POL
104
GEO
31
3. HIS
129
WF/WF
21B/21A
EDB
28
POL
104
MAT
127
4. POL
104
WF/WF
21B/21A
BIO
125
MAT
127
ANG/ANG
109/107
5. CHE
29
MAT
127
ANG/ANG
109/107
ANG/ANG
109/107
WF/WF
21B/21A
6. MAT
127
HIS
129
MAT
127
GOD
103
WF/WF
21B/21A
7. WOS
128
POL
104


REL
26

3 D III d

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. ANG/ANG
128/109
MAT
127
EDB
105
CHE
29

2. ANG/ANG
128/109
POL
105
REL
26
POL
105

3. MAT
127
ART
27
MAT
127
POL
105
WF/WF
21B/21A
4. POL
105
HIS
128
MAT
127
WF/WF
21B/21A
NIE
103
5. WF/WF
21B/21A
NIE
103
GEO
31
BIO
125
REL
26
6. WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
103/109
HIS
128
GOD
127
POL
104
7. GEO
31
FIZ
110

MAT
127
MAT
127
8.
WOS
128


INF
117

3 E III e

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. ANG/ANG
108/109
WF
KLU
WF
KLU

MAT
127
2. ANG/ANG
108/109
WF
KLU
WF
KLU
WOS
128
MAT
127
3. GEO
31
NIE
103
HIS
128
GEO
31
REL
26
4. NIE
103
MAT
127
POL
104
POL
104
INF
117
5. POL
104
POL
105
MAT
127
MAT
127
CHE
29
6. BIO
125
ANG/ANG
108/109
FIZ
110
GOD
110
POL
105
7. WF
KLU
ART
27
REL
26
HIS
128
WF
KLU
8. WF
KLU

EDB
106
WF
KLU
WF
KLU
9.


WF
KLU

3 F III f

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.
ANG/ANG
108/109
ANG/ANG
108/129
NIE
103
REL
26
2. POL
105
GEO
31
ANG/ANG
108/129
FIZ
110
MAT
126
3. MAT
126
POL
105
WF/WF
21A/21B
CHE
29
BIO
29
4. INF
117
NIE
103
EDB
28
MAT
126
POL
105
5. GEO
31
ART
27
MAT
126
REL
26
POL
105
6. MAT
126
MAT
126
POL
105
GOD
126
WOS
128
7. -/WF
-/21B
HIS
128

WF/WF
21B/21C
HIS
128
8.
WF/-
21B/-

WF/WF
21B/21C

3 G III g

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. MAT
123
ANG/-
108/-
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108

2. POL
104
MAT
123
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108
-/ANG
-/108
3. FIZ
110
MAT
123
WF/WF
21A/21B
WOS
128
GEO
31
4. GEO
31
ART
27
NIE
103
NIE
103
BIO
125
5. INF
117
HIS
128
EDB
103
MAT
123
HIS
128
6. CHE
29
POL
104
REL
26
GOD
31
MAT
123
7. -/WF
-/21B
REL
108
POL
104
WF/WF
21B/21C
POL
104
8.
WF/-
21B/-
POL
104
WF/WF
21B/21C