Plan lekcji i zajęcia pozalekcyjne

Plan Lekcji

Rozkłady zajęć klas obowiązuje od 1 września 2014

1 A I a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/126
POL
104
ANG/-
28/-
-/ANG
-/126

2. POL
104
MUZ
28
ANG/-
28/-
-/ANG
-/126
ANG/-
126/-
3. TEC
27
FIZ
110
CHE
29
BIO
125
MAT
109
4. REL
26
REL
26
MAT
109
GOD
28
HIS
129
5. WF/WF
21B/21A
MAT
109
POL
104
POL
104
NIE
103
6. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
MAT
109
FIZ
110
7. HIS
129
WDŻ/WDŻ
31/125
GEO
31
NIE
103
POL
104
8.

BIO
31


1 B 1 b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. REL
26
POL
106
POL
106
POL
106
POL
106
2. POL
106
TEC
27
MAT
123
MAT
123
NIE
103
3. ANG
108
MUZ
28
HIS
129
GEO
31
MAT
123
4. BIO
125
MAT
123
NIE
103
GOD
108
BIO
125
5. WF/WF
21B/21A
REL
26
FIZ
110
NIE
103
FIZ
110
6. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
HIS
129
ANG
108
7. CHE
29
WDŻ/WDŻ
31/125
ANG
104
ANG
108

1 C I c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/126

ANG/-
28/-
-/ANG
-/126

2. MAT
127
MAT
127
ANG/-
28/-
-/ANG
-/126
ANG/-
126/-
3. REL
26
POL
106
FIZ
110
POL
106
POL
106
4. POL
106
WF
21C
POL
106
WF
21C
GEO
31
5. FIZ
110
BIO
125
WF
21A
MAT
127
MAT
127
6. TEC
27
REL
26
HIS
128
NIE
103
MAT
127
7. WF
21B
FIZ
110
MUZ
28
HIS
128
NIE
103
8. CHE
29
WDŻ/WDŻ
31/125

BIO
125
GOD
28

1 D I d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. BIO
125
FIZ
110
FIZ
110

TEC
27
2. REL
26
NIE
103
MUZ
104
HIS
128
GEO
31
3. WF/WF
21B/21A
MAT
123
BIO
125
FIZ
110
NIE
103
4. WF/WF
21B/21A
POL
104
POL
104
MAT
123
POL
104
5. CHE
29
POL
104
MAT
123
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
6. GOD
104
ANG/ANG
126/108
ANG/ANG
126/108
POL
104
MAT
123
7. MAT
123
REL
26
ANG/ANG
126/108


8. HIS
128
WDŻ/WDŻ
31/1251 E I e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
REL
26

WF
21A
WDŻ
125
2.
MAT
123

WF
21A
WF
21A
3. POL
107
GEO
31
MAT
123
MAT
123
WF
21A
4. MAT
123
POL
107
GOD
125
POL
107
POL
107
5. NIE
103
POL
107
NIE
103
REL
26
BIO
125
6. CHE
29
ANG/ANG
126/108
ANG/ANG
126/108
PLA
27
HIS
128
7. FIZ
110
WF
21C
ANG/ANG
126/108
BIO
125

8. TEC
27
WF
21A
FIZ
110
HIS
128

1 F I f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

POL
107
HIS
128
-/WDŻ
-/126
2. ANG/ANG
126/108
REL
26
NIE
103
FIZ
110
TEC
27
3. WF/WF
21B/21A
NIE
103
ANG/ANG
28/108
POL
107
MAT
107
4. WF/WF
21B/21A
HIS
128
ANG/ANG
28/108
GEO
31
FIZ
110
5. POL
107
BIO
31
MAT
127
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
6. BIO
31
POL
107
MAT
127
GOD
31
POL
107
7. WDŻ/-
31/-
PLA
27
REL
26
MAT
126

8.
CHE
292 A II a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF/WF
21B/21A
POL
107


WOS
128
2. WF/WF
21B/21A
POL
107
MAT
127
POL
107
GOD
104
3. MAT
127
REL
26
POL
107
CHE
29
BIO
104
4. INF
117
FIZ
110
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
MAT
127
5. TEC
27
ANG/ANG
126/108
MUZ
28
ANG/ANG
126/108
HIS
129
6. HIS
129
ART
28
GEO
31
ANG/ANG
126/108

7. POL
107
MAT
127
CHE
29
FRA
28

8.

REL
26


2 B II b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/108
ANG/-
108/-
REL
26
-/ANG
-/108

2. TEC
27
ANG/-
108/-
POL
107
-/ANG
-/108
ANG/-
108/-
3. NIE
103
POL
107
ART
27
REL
26
BIO
125
4. POL
107
CHE
29
MUZ
31
CHE
29
MAT
123
5. MAT
123
INF
117
HIS
129
POL
107
POL
107
6. MAT
123
HIS
129
MAT
123
POL
107
GEO
31
7. WOS
128
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
GOD
107
WF/WF
21C/21B
8.
FIZ
110
WF/WF
21B/21A


2 C II c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. TEC
27
MAT
127
BIO
125


2. NIE
103
POL
104
REL
26
CHE
29
MAT
127
3. POL
104
POL
104
POL
104
WOS
128
HIS
129
4. MAT
127
MUZ
28
FIZ
110
MAT
127
REL
26
5. INF
117
ANG/ANG
126/108
CHE
29
ANG/ANG
126/108
GEO
31
6.
GOD
103
ART
27
ANG/ANG
126/108
POL
104
7.
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
HIS
129
WF/WF
21C/21B
8.

WF/WF
21B/21A


2 D II d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF/WF
21B/21A

CHE
29

MAT
127
2. WF/WF
21B/21A
HIS
128
FIZ
110
PLA
27
HIS
128
3. POL
105
TEC
27
MAT
127
NIE
103
GEO
31
4. CHE
29
POL
105
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
POL
105
5. BIO
125
MAT
127
REL
26
INF
117
REL
26
6. GOD
127
ART
27
POL
105
MAT
127

7. MAT
127
ANG/ANG
108/126
WOS
128
POL
105

8.
ANG/ANG
108/126
ANG/ANG
108/126


2 E II e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHE
29
WF
21A
WF
21A
WF
21B

2. INF
117
WF
21A
WF
21A
WF
21B
BIO
125
3. BIO
125
POL
125
NIE
103
MAT
127
MAT
127
4. GEO
31
TEC
27
PLA
27
HIS
128
HIS
128
5. MAT
127
CHE
29
POL
105
ART
27
WOS
128
6. POL
106
MAT
127
FIZ
110
POL
106
REL
26
7. WF
21A
ANG/ANG
108/126
GOD
110
POL
104
WF
21A
8. WF
21A
ANG/ANG
108/126
ANG/ANG
108/126
REL
26
WF
21A

2 F II f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
109
WOS
128
ANG/ANG
108/126
GEO
31
ANG/-
108/-
2. POL
105
POL
105
ANG/ANG
108/126
BIO
31
REL
26
3. CHE
29
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
ART
27
HIS
128
4. TEC
27
WF/WF
21B/21A
HIS
128
INF
117
WF/WF
21B/21A
5. REL
26
NIE
103
MAT
109
MAT
109
POL
105
6. FIZ
110
MAT
109
GOD
109
POL
105

7.
CHE
29
POL
105
PLA
27

8.


-/ANG
-/108

2 G II g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/108
TEC
27
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108
ANG/-
108/-
2. CHE
29
GEO
31
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108
MAT
123
3. MAT
123
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
POL
104
REL
26
4. POL
104
WF/WF
21B/21A
INF
117
POL
104
WF/WF
21B/21A
5. GOD
31
FIZ
110
ART
27
BIO
125
POL
104
6. HIS
128
CHE
29
REL
26
HIS
128
NIE
103
7.
POL
104
MAT
123
MAT
123

8.
PLA
27
WOS
128


3 A III a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
106
GEO
31
HIS
129
FIZ
110
REL
26
2. BIO
125
CHE
29
POL
106
POL
106
MAT
105
3. INF
117
ANG/ANG
108/126
GEO
31
ANG/ANG
108/126
EDB
28
4. WOS
129
ANG/ANG
108/126
REL
26
FRA
126
POL
106
5. HIS
129
WF/WF
21B/21A
FRA
31
GOD
106
POL
106
6. MAT
126
MAT
123
ART
28
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
7.
MAT
123
MAT
127
WF/WF
21B/21A

3 B III b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
POL
105
ART
27
WF
21C
GEO
31
2. MAT
109
FIZ
110
GEO
31
WF
21C
MAT
109
3. WF
21C
CHE
29
MAT
109
INF
117
POL
105
4. POL
105
MAT
109
POL
105
MAT
109
EDB
28
5. POL
105
WOS
129
WF
21B
HIS
129
ANG
108
6. NIE
103
BIO
125
ANG
104
ANG
28
HIS
129
7. GOD
105

NIE
103
REL
26

8. REL
26
3 D III d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
123
MAT
123

MAT
123
EDB
28
2. MAT
123
POL
106
BIO
125
REL
26
POL
106
3. POL
106
HIS
129
POL
106
HIS
129
ANG/ANG
108/126
4. NIE
103
GEO
31
WOS
129
POL
106
ANG/ANG
108/126
5. GEO
28
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
108/126
GOD
123
MAT
123
6. REL
26
FIZ
110
CHE
29
WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
7.
NIE
103
ART
27
WF/WF
21B/21A

8.

INF
117


3 E III e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

GEO
31
REL
26
MAT
109
2. GEO
31

HIS
129
HIS
129
EDB
28
3. MAT
109
POL
105
ART
105
WF
21A
ANG/ANG
108/126
4. GOD
28
WOS
129
CHE
29
NIE
103
ANG/ANG
108/126
5. WF
21C
WF
21C
ANG/ANG
108/126
POL
105
INF
117
6. POL
105
WF
21C
NIE
103
BIO
125
POL
105
7. REL
26
MAT
109
MAT
109
MAT
109
POL
105
8. FIZ
110