Plan lekcji i zajęcia pozalekcyjne

Rozkłady zajęć klas obowiązuje od 3 marca 2014 roku

1 A I a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIS
129
BIO
125
MAT
127
GEO
125
POL
107
2. FRA
28
FIZ
110
MAT
127
FRA
28
POL
107
3. TEC
27
HIS
129
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
28/126
ANG/ANG
126/108
4. REL
26
WF/WF
21B/21A
ANG/ANG
129/126
POL
107
MAT
127
5. POL
107
MAT
127
PLA
27
WF/WF
21C/21A
WF/WF
21C/21A
6. GOD
125
POL
107
CHE
29
REL
26
BIO
31
7. FIZ
110
1 B I b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
WF/WF
21B/21A
MAT
123
-/ANG
-/108
ANG/-
108/-
2. POL
107
WF/WF
21B/21A
BIO
125
MAT
123
MAT
123
3. POL
107
FIZ
110
POL
107
HIS
129
FIZ
110
4. WF/WF
21B/21A
HIS
129
CHE
29
BIO
125
GOD
107
5. GEO
31
REL
128
WF/WF
21B/21A
PLA
27
NIE
103
6. NIE
103
MAT
123
ANG/-
108/-
POL
107
-/ANG
-/108
7. TEC
27
POL
107
ANG/-
108/-

-/ANG
-/108
8. REL
26
1 C I c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. BIO
125
WF/WF
21B/21A

GEO
31
NIE
103
2. GOD
103
WF/WF
21B/21A
FIZ
110
POL
105
HIS
129
3. MAT
127
NIE
103
BIO
125
ANG/ANG
28/126
ANG/ANG
126/108
4. WF/WF
21B/21A
FIZ
110
ANG/ANG
129/126
PLA
27
POL
105
5. HIS
129
POL
105
WF/WF
21B/21A
MAT
127
MAT
127
6. REL
28
MAT
127
POL
105

REL
26
7. POL
105

CHE
29


8. TEC
27
1 D I d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.


REL
26
MAT
127
2. MAT
127
MAT
127

BIO
125
POL
105
3. NIE
103
ANG/ANG
126/123
WF/WF
21B/21A
PLA
27
GEO
31
4. ANG/ANG
108/28
WF/WF
21B/21A
FIZ
110
ANG/ANG
108/28
TEC
27
5. GOD
127
NIE
103
CHE
29
WF/WF
21C/21A
WF/WF
21C/21A
6. HIS
129
BIO
125
HIS
129
FIZ
110

7. REL
28
POL
105
POL
105
MAT
127

8. POL
105
POL
1051 E I e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GOD
110
wf
104
wf
28
WF
21B
FIZ
110
2. GEO
31
wf
104
wf
28
WF
21B
MAT
127
3. POL
105
ANG/ANG
126/123
HIS
128
HIS
128
TEC
27
4. ANG/ANG
108/28
POL
104
MAT
127
ANG/ANG
108/28
BIO
125
5. NIE
103
BIO
125
POL
106
POL
28
CHE
29
6. MAT
127
REL
26
REL
26
POL
106
NIE
103
7. WF
21A
MAT
127

FIZ
110
WF
21A
8. WF
21A
MUZ
28


WF
21A

1 F 1 f

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

WDŻ
31
NIE
103
GEO
31
2.

BIO
29
BIO
127
NIE
103
3. GOD
109
ANG/-
108/-
FIZ
110
POL
105
WF/WF
21B/21A
4. TEC
27
POL
105
MUZ
28
POL
105
HIS
128
5. MAT
109
MAT
109
POL
105
REL
26
POL
105
6. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
HIS
128
-/ANG
-/108
CHE
29
7. ANG/ANG
108/126
FIZ
110
WF/WF
21B/21A

MAT
109
8. ANG/ANG
108/126
REL
26
MAT
109


1 G I g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

WDŻ
125
-/ANG
-/108
POL
104
2. MAT
123

MAT
123
CHE
29
BIO
125
3. REL
28
ANG/-
108/-
REL
26
GEO
31
WF/WF
21B/21A
4. NIE
103
GOD
31
HIS
128
NIE
103
MAT
123
5. POL
104
MAT
123
POL
104
HIS
128
TEC
27
6. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
MUZ
28
POL
104
-/ANG
-/108
7. ANG/-
108/-
BIO
125
WF/WF
21B/21A
POL
104
-/ANG
-/108
8. ANG/-
108/-
FIZ
110

FIZ
110

2 A II a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/-
108/-
-/ANG
-/126
WF/WF
21A/21B
-/ANG
-/126
HIS
129
2. WF/WF
21A/21B
-/ANG
-/126
GEO
31
MAT
126
TEC
27
3. FIZ
110
CHE
29
ART
28
REL
26
POL
106
4. MAT
126
BIO
125
INF
117
POL
106
POL
106
5. REL
28
MAT
126
GOD
28
CHE
29
MAT
126
6. POL
106
PLA
27
FRA
126
WF/WF
21A/21B
WOS
129
7. HIS
129
POL
106
ANG/-
126/-
WF/WF
21A/21B

8.
WDŻ
125
ANG/-
108/-


2 B II b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
109
MAT
109

ART
27
-/WF
-/21A
2. BIO
125
CHE
29
WF/WF
21B/21A
MAT
109
-/WF
-/21A
3. INF
117
POL
105
POL
105
MAT
109
HIS
129
4. GOD
105
REL
107
GEO
125
WF/WF
21B/21A
ANG
108
5. ANG
108
FIZ
110
REL
26
NIE
103
ANG
108
6. POL
105
HIS
129
PLA
27
POL
105
POL
105
7. WDŻ
31
WF/-
21A/-
WOS
129

TEC
27
8.
WF/-
21A/-
CHE
29

wdż
31

2 C II c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/-
108/-
-/ANG
-/126
REL
26
-/ANG
-/126
-/WF
-/21A
2. MAT
109
-/ANG
-/126
WF/WF
21B/21A
POL
106
-/WF
-/21A
3. BIO
125
MUZ
28
INF
117
POL
106
NIE
103
4. WOS
129
MAT
109
GOD
105
WF/WF
21B/21A
FIZ
110
5. POL
106
POL
106
HIS
129
MAT
109
HIS
129
6. TEC
27
CHE
29
MAT
109
CHE
29
POL
106
7. WDŻ
31
WF/-
21A/-
ANG/-
126/-
ART
27
GEO
31
8.
WF/-
21A/-
ANG/-
108/-
REL
26
-/wdż
-/31

2 D II d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
FIZ
110
WF/WF
21A/21B
GOD
123
MAT
123
2. WF/WF
21A/21B
WOS
129
INF
117
HIS
129
ANG/ANG
108/28
3. POL
106
GEO
125
CHE
29
MAT
123
BIO
125
4. POL
106
MUZ
28
MAT
123
REL
26
NIE
103
5. MAT
123
HIS
129
ANG/ANG
108/31
POL
106
POL
106
6. ANG/ANG
108/126
POL
106

WF/WF
21A/21B
TEC
27
7.
CHE
29

WF/WF
21A/21B
REL
26
8.
ART
272 E II e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GOD
28

FIZ
110
MAT
109
TEC
27
2. HIS
129
WF
21C
POL
105
REL
26
ANG/ANG
108/28
3. WF
21B
MAT
109
GEO
127
BIO
125
POL
105
4. WF
21C
CHE
29
WF
21C
HIS
129
WOS
129
5. POL
105
MUZ
28
ANG/ANG
108/31
POL
105
REL
26
6. ANG/ANG
108/126
POL
105
INF
117
NIE
103
MAT
109
7.

MAT
109
CHE
29

8.

ART
27


3 A III a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108

INF
117
2. -/ANG
-/108
GEO
31
-/ANG
-/108
ANG/-
108/-
FIZ
110
3. POL
104
REL
26
POL
104
ANG/-
108/-
POL
104
4. BIO
125
MAT
123
GOD
108
POL
104
WF/WF
21C/21A
5. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
MAT
123
FRA
108
WOS
128
6. GEO
31
EDB
28
WF/WF
21B/21A
MAT
123
MAT
123
7. REL
26
POL
104
ART
28
HIS
128
CHE
29
8.
HIS
1283 B III b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GEO
31
REL
26

GOD
128
CHE
29
2. REL
26
EDB
28
WOS
128
GEO
31
POL
104
3. MAT
123
WF/WF
21B/21A
ANG
126
WF/WF
21B/21A
INF
117
4. POL
104
HIS
128
WF/WF
21B/21A
MAT
123
ANG
126
5. ANG
126
POL
104
HIS
128
MAT
123
MAT
123
6. FIZ
110
NIE
103
BIO
125

WF/WF
21B/21A
7.
ART
28
POL
104


8.

POL
104


3 C III c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
ANG/-
108/-
-/ANG
-/108


2. -/ANG
-/108
MAT
109
-/ANG
-/108
ANG/-
108/-

3. WF
21A
GEO
31
GEO
31
ANG/-
108/-
HIS
128
4. MAT
109
INF
117
POL
104
MAT
109
WF
21B
5. REL
26
REL
26
MAT
109
WF
21B
WF
21B
6. POL
104
FIZ
110
GOD
31
ART
27
POL
104
7. HIS
128
EDB
123
BIO
125
NIE
103
POL
104
8.
POL
104

WOS
128
CHE
29

3 D III d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/-
104/-
ANG/-
105/-
-/ANG
-/126
CHE
29
-/ANG
-/126
2. ANG/-
104/-
MAT
123
-/ANG
-/126
ART
27
GEO
31
3. REL
26
WF/WF
21B/21A
MAT
123
WF/WF
21B/21A
MAT
123
4. FIZ
110
REL
26
WF/WF
21B/21A
GEO
31
GOD
104
5. BIO
125
EDB
31
NIE
103
POL
104
POL
104
6. MAT
123
POL
104
POL
104
INF
117
WF/WF
21B/21A
7. POL
104
HIS
128
HIS
128


8. WOS
128
3 E III e

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
107
EDB
28
-/ANG
-/126
ANG/-
28/-
-/ANG
-/126
2. FIZ
110
REL
26
-/ANG
-/126
ANG/-
107/-
CHE
29
3. GEO
31
POL
107
NIE
103
NIE
103
MAT
127
4. MAT
127
MAT
127
GEO
31
WOS
128
WF/WF
21C/21A
5. WF/WF
21B/21A
WF/WF
21B/21A
POL
107
INF
117
BIO
125
6. REL
26
HIS
128
WF/WF
21B/21A
MAT
127
POL
107
7. ANG/-
107/-
ART
27
GOD
31
POL
107

8.

HIS
128


3 G III g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
126
GEO
31

WF
21A
WOS
128
2. MAT
126
ANG/ANG
108/105
REL
26
WF
21A
MAT
126
3. ANG/ANG
108/126
EDB
104
ANG/ANG
108/129
INF
117
CHE
29
4. POL
107
NIE
103
POL
107
MAT
126
GEO
31
5. FIZ
110
POL
107
GOD
126
POL
107
POL
107
6. HIS
128
MAT
126
NIE
103
HIS
128
BIO
125
7. WF
21B
wf
31
ART
27
REL
26
WF
21B
8. WF
21B
wf
31

wf
28
WF
21B