Rok szkolny 2006/2007

"Nic piękniejszego ponad życie,
a w życiu ponad dar miłości".

30 marca 2007 r. w Gimnazjum nr 2 odbyła się uroczystość poświęcona patronowi szkoły Janowi Pawłowi II. Zbliżała się druga rocznica śmierci wielkiego Polaka i pragnęliśmy uczcić ten dzień w sposób szczególny. Kilka miesięcy wcześniej rozesłaliśmy do wielu szkół gimnazjalnych zaproszenie do udziału w konkursie inspirowanym życiem i twórczością Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja biskup Tadeusz Pikus oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno pan Józef Zalewski. Celem konkursu było upowszechnianie i rozwijanie twórczości inspirowanej dorobkiem literackim patrona konkursu, pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II oraz aktywizowanie miłośników sztuk pięknych i literatury poprzez prezentowanie ich dokonań. Mottem konkursu stały się słowa: „Nic piękniejszego ponad życie, a w życiu ponad dar miłości”. Wywołują one bardzo szerokie skojarzenia i dlatego też prace literackie młodzieży, jak również plastyczne, były różnorodne. Wśród dzieł literackich dominowały wiersze- bardzo osobiste przemyślenia o naszym wielkim rodaku, ale również o tym, że miłość może pokonać trudności życia, a nawet chorobę. Młodzi ludzie pięknie pisali o rodzinie, o matce, która jest najwspanialszym symbolem życia i miłości oraz o papieżu, który niósł pokój, uczył kochać, wspierał ludzi, a potem jako stary i schorowany człowiek pisał o szacunku dla starości, pokornym przyjmowaniu nawet najtrudniejszego cierpienia. Prace plastyczne wykonane były techniką mieszaną- to narzucał regulamin konkursu. Pomysłowość gimnazjalistów była ogromna: naklejane ziarna sezamu, zdjęcia, collage, a nawet kawałki płyty CD oraz lustra. Ośmioosobowe jury, w którego skład wchodzili: dyrektor Gimnazjum nr 2 p. Agnieszka Malarczyk, nauczycielka plastyki, p. Zuzanna Pryć, nauczycielki języka polskiego p. Ewelina Iwaneczko i Wioletta Grochowicz, nauczycielka religii p. Elżbieta Ostasiuk, nauczycielki biblioteki p. Anna Waszczuk i p. Bożena Legucka - Stawska, opiekun szkolnego samorządu p. Jacek Kogut, wyłoniło laureatów konkursu. Początkowo miały to być po trzy miejsca w każdej kategorii, ale ze względu na wysoki poziom prac zostały przyznane miejsca równorzędne oraz wyróżnienia. Cieszymy się ogromnie, że w pierwszej edycji naszego konkursu wzięli udział uczniowie różnych szkół, nawet oddalonych od Piaseczna o ponad 250 km.
Nasi laureaci utworów literackich:
I miejsce:
Monika Pietrzak: "Miłość zwyciężyła, miłość życie odzyskała",Gimnazjum w Adamowie oraz Karolina Szary: "To jest moje niebo",Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.
II miejsce:
Adrianna Głąbicka: "Moje życie", Gimnazjum w Rychwale oraz: Krystyna Siwicka: "Do Ojca" ,Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.
III miejsce:
Piotr Michalak: "A to miłość", Gimnazjum nr 1 w Piasecznie oraz Dominika Malarczyk: "Na marmurowej płycie...",Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.
Równorzędne wyróżnienia:
1.Martyna Wyrzykowska : "Totus Tuus" , Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
2.Edyta Welter: "Modlitwa" , Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
3.Aleksandra Gajewska: "Przemijanie" , Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
4.Małgorzata Szklarzewska: "Przyjmij Miłość", Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
5.Agata Kotlarska : scenariusz przedstawienia , Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.
6.Jan Rajewski: "Wspomnienie Pielgrzyma" , Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.
Laureaci konkursu plastycznego:
I miejsce:
 Aleksandra Kaczkowska: "Matka - symbol największej miłości" Gimnazjum  w Radomiu.
II miejsce:
Mikołaj Werecki: "Moria", Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
III miejsce:
Martyna Wyrzykowska: "Ślady miłości" , Gimnazjum nr 1 w Piasecznie oraz Renata Telacka: "Nic piękniejszego ponad miłość" Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.
Równorzędne wyróżnienia:
1.Katarzyna Solarska: "Miłość dana nam przez Jana Pawła II", Gimnazjum w Adamowie.
2.Aleksandra Maciejewska: "Matka" ,Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
3.Magdalena Kamińska: "Matka" ,Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.
Uczestnikom konkursu nagrody wręczają: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno pan Józef Zalewski, Jego Ekscelencja biskup Tadeusz Pikus, Pan Józef Czerniejewski -właściciel firmy Natalia Gold. Nasz konkurs nie mógłby się odbyć bez ludzi dobrego serca - sponsorów, którzy ufundowali dla uczniów: aparaty cyfrowe, mp 3, piórniki na biurko z zegarem elektronicznym, albumy, książki autorstwa Jana Pawła II, koszulki, czapki, płyty, kasety oraz słodycze. Nasi darczyńcy to: Warszawska Kuria Biskupia, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno pan Józef Zalewski, pan Józef Czerniejewski - właściciel firmy Natalia Gold, Dominet Bank w Piasecznie, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, państwo Darczukowie. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody. Mamy nadzieję, że konkurs: "Nic piękniejszego ponad życie, a w życiu ponad dar miłości" stanie się tradycją szkoły i już dziś zapraszamy wszystkich do drugiej edycji konkursu, w przyszłym roku szkolnym.Oprócz rozstrzygnięcia konkursu, w dniu 30 marca 2007 r. nastąpiło odsłonięcie popiersia papieża, które zostało poświęcone przez biskupa Tadeusza Pikusa. Obok popiersia, na pierwszym piętrze naszej szkoły, znajdują się słowa patrona:  "Pozostańmy wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi”.  Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie z programem słowno - muzycznym, przypominając, że słowa Jana Pawła II oraz jego czyny pozostaną na zawsze w naszych sercach.
Organizatorki konkursu: Wioletta Grochowicz i Elżbieta Ostasiuk

Klub Europejski Amiga Europa 

W dniach 3 i 4 kwietnia odbyły się prezentacje europejskie klas naszego gimnazjum.
Niestety, nie wszystkie klasy wzięły udział w konkursie zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski. Samorząd Klubu chciałby serdecznie podziękować oraz pogratulować wszystkim klasom uczestniczącym w prezentacjach. Oto klasy wybrane przez Jury, które zaprezentują się 9 maja na Dniu Europy w naszej szkole:
Klasy pierwsze: 1G
Klasy drugie: 2D
Klasy trzecie: 3E
Oraz klasy, które otrzymały specjalne wyróżnienie:
Klasa 3A - za taniec flamenco
Klasa 2A - za interpretację baśni litewskiej 

Lekcja europejska

11 kwietnia Klub Europejski razem z opiekunkami: p. K. Rutkowską oraz p. A. Rowińską odwiedził Urząd Komitetu Integracji Europejskiej na ulicy Kruczej w Warszawie. Wszyscy członkowie Klubu z entuzjazmem uczestniczyli w lekcji. Dobrze odpowiadający na pytania uczniowie dostawali chorągiewki, a później mogli wybrać sobie upominki. Każdy z uczestników wyjazdu mógł zabrać dla swojej klasy materiały o wylosowanym kraju do uzupełnienia prezentacji. Obejrzeliśmy dwa ciekawe filmy: jeden o podróżach, studiach oraz pracy w zjednoczonej Europie, a drugi o Parlamencie oraz ważniejszych instytucjach europejskich. Mogliśmy skorzystać z Internetu. Zabraliśmy mapy Europy do klasy geograficznej oraz część zaproponowanych nam przez osoby pracujące w Urzędzie. Bardzo podobało mi się na wycieczce w urzędzie komitetu Integracji Europejskiej, a najważniejsze jest to, że każdy może tam wejść z tak zwanej "ulicy". Przechodząc koło komitetu, możesz wstąpić i zadać nurtujące Cię pytanie, tam specjaliści spróbują na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Członkowie Klubu byli bardzo zadowoleni z wycieczki.
Katarzyna Rutkowska  

Dzień Ziemi - marsz ekologiczny

23 kwietnia młodzież naszego gimnazjum wraz z dziećmi z Przedszkola Nr 1 w Piasecznie zorganizowała marsz ekologiczny. Celem akcji związanej z obchodami Dnia Ziemi była "Troska o obecne i przyszłe życie na Ziemi". W marszu uczestniczyły klasy: II d z p. Katarzyną Rutkowską, II g z panią Agatą Szajną i II h z panią Wiolettą Grochowicz. Wspierała nas i towarzyszyła nam pani Dyrektor Agnieszka Malarczyk. Mimo że, to pierwsza taka inicjatywa ekologiczna gimnazjalistów i przedszkolaków, wszystko udało się wyśmienicie. Przeszliśmy w drogę od naszego gimnazjum do przedszkola i dalej ulicą Puławską do gmachu Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie. Na skwerze powitali nas: Burmistrz Józef Zalewski, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy i Sekretarz Urzędu. Pan Burmistrz odniósł się bardzo ciepło do naszej akcji, rozmawiał z przedszkolakami, a na koniec wszyscy zostaliśmy poczęstowani słodyczami. Podczas akcji towarzyszyły nam piosenki i hasła ekologiczne, uwiecznione na naszych transparentach. Atmosfera była wesoła, wszystkim dopisywały humory. Cieszymy się bardzo, że pierwszy wspólny marsz ekologiczny został zakończony sukcesem. Mamy już pomysły na następny, w przyszłym roku, oczywiście wspólnie z przedszkolakami.

Ogólnopolski finał konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - VI edycja 


Ogólnopolski finał VI edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", będący inicjatywą Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski w Sprawie Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej, odbył się 29 maja 2007 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. Do ogólnopolskiego finału przystąpiło 15 drużyn z województw, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu. W finale znalazła się drużyna z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie w składzie: Magdalena Suchodolska, Sylwia Szymańska, Ewa Drachal, Agnieszka Turkowska. Ogólnopolski finał składał się z dwóch etapów. W I etapie wszystkie drużyny rozwiązywały test składający się z 25 pytań, z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy o parkach krajobrazowych Polski oraz rozpoznawały 25 gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Drużyny z poszczególnych województw, które zwyciężyły w etapie wojewódzkim, oprócz udziału w finale ogólnopolskim, otrzymały możliwość tygodniowego pobytu, w ramach "Zielonej Szkoły", zorganizowanego przez Zespół PK Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego - tegorocznego koordynatora VI edycji konkursu. Nasza drużyna zajęła 10 miejsce w Polsce.
Opiekunki konkursu: mgr Danuta Stokłuska, mgr Aneta Kryczka
więcej o konkursie: www.parkiotwock.pl/mazowiecki/konk.htm

I edycja konkursu "JP2 - wiem i znam”

Temat: Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny - historia i nauczanie.
W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie naszej szkoły: Dominika Malarczyk, Katarzyna Ostasiuk, Jan Rajewski i Jerzy Rapcewicz pod opieką katechetki pani mgr Elżbiety Ostasiuk uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach w Warszawie (organizowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II), zdobywając wiedzę do konkursu poświęconego "Pielgrzymkom Jana Pawła II do Ojczyzny (historia i nauczanie)". W kolejnym etapie młodzież prezentowała swoje umiejętności w różnych formach pisemnych oraz ustnych (wiersz, esej, praca plastyczna, praca multimedialna, poezja, montaż słowno - muzyczny).

W sobotnie południe, 1 czerwca 2007 r., odbyła się ustna część finału turnieju „JP2 - wiem i znam”. Wzięło w niej udział 22 uczestników, których oceniało jury w składzie:
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW),
p. red. Anna Karoń - Ostrowska (miesięcznik WIĘŹ),
p. red. Elżbieta Staniszewska (redakcja programów katolickich Polskiego Radia),
p. Michał Zarychta (Muzeum Historii Polski).

Zwycięzców poznaliśmy 2 czerwca na pl. Piłsudskiego. Tego dnia Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz wręczyła triumfatorom nagrody i wyróżnienia. A oto nagrodzeni:
W kategorii: montaż słowno - muzyczny - Katarzyna Ostasiuk Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
W kategorii: praca plastyczna - Wanda Baltaza
W kategorii: praca multimedialna - Anna Grabarczyk oraz Katarzyna Kowalczyk (praca wspólna).
Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i albumy.

Zwycięzcy konkursu - kategoria: gimnazjum
I miejsce (nagroda: wycieczka do Rzymu dla dwóch osób) - Franciszek Gonciarz
II miejsce (notebook) - Jan Rajewski Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
III miejsce (aparat cyfrowy) - Karolina Czuczman

http://www.centrumjp2.pl
Opiekun konkursu p.Elżbieta Ostasiuk  

II Gminny Konkurs Wiedzy Chemicznej

W roku szkolnym 2006/07 w naszym gimnazjum odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy Chemicznej. Honorowy patronat nad tym konkursem objął pan Józef Zalewski - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konkursu była historia odkryć chemicznych, sławni odkrywcy. Uczestnictwo w konkursie zgłosiło 64 uczniów z 5 gimnazjów gminy Piaseczno: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Jagarzewie, Gimnazjum w Zalesiu Górnym, Gimnazjum w Chylicach. Konkurs przebiegał w trzech etapach. Do III 
- finałowego etapu  zakwalifikowało się 12 uczniów. Wykazali się oni wysokim i wyrównanym poziomem wiedzy.
A oto wyniki konkursu:
I miejsce - Ewa Drachal z Gimnazjum nr 2 oraz Paweł Krakowiak z Gimnazjum nr 1,
II miejsce - Anna Suska z Gimnazjum nr 2,
III miejsce - Maciej Bujwan z Gimnazjum nr 1.
Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się w naszym gimnazjum 19 czerwca 2007r.
Uczniowie - finaliści - otrzymali dyplomy i cenne nagrody, m.in.: książki, długopisy, kosmetyki, piżamy, bluzki, pokrowce na płyty DVD, pendrivy.
Dyplomy i drobne upominki otrzymali także wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie oraz nauczyciele, którzy pomagali uczniom w przygotowaniach do konkursu.
Nagrodzenie uczniów było możliwe dzięki sponsorom, którzy okazali zrozumienie i docenili chęć uczniów do poszerzania wiedzy.
Sponsorami w tym konkursie byli:
Wydawnictwo WSiP - Warszawa,
Wydawnictwo Nowa Era - Warszawa,
Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris - Piaseczno,
Firma Vipera Cosmetics - Piaseczno,
Firma LAMA - Warszawa,
Restauracja "Dwór Macieja"- Konstancin.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękuję za otwarte serce, pomocną dłoń, serdeczność i życzliwość, jaką okazali przy organizacji konkursu.
Dla uczestników konkursu uczniowie klasy II b przygotowali program artystyczny - "Rozmowy w toku", w którym przedstawili w sposób humorystyczny kilku sławnych chemików oraz ciekawe doświadczenia chemiczne.
Ewa Mozer, Jolanta Mrówczyńska

Ogólnopolski Konkurs na gazetkę szkolną: "GIMZETKA" na podium.

Młodzież redagująca naszą szkolną gazetkę "Gimzetka" może być z siebie dumna, gdyż zajęliśmy w ogólnopolskim konkursie wydawnictwa Stentor ex aequo trzecie miejsce. Jury w składzie: Aleksandra Podlewska - Szmidt - przewodnicząca (doradca metodyczny w zakresie języka polskiego m.st. Warszawy, nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie), Ewa Szczucińska (nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie), Iza Kujawska ("Głos Nauczycielski"), Bożena Sarnowska (Polskie Radio BIS) Joanna Malinowska (Wydawnictwo STENTOR), oceniło naszą gazetkę w następujący sposób: "Gimzetkę" wyróżnia świadoma korelacja szaty graficznej z zawartością merytoryczną tekstów. Artykuły napisane poprawną polszczyzną, poświęcone są nie tylko szkolnym sprawom, ale i takim problemom jak tolerancja czy znaczenie świąt w różnych krajach i kulturach. Autorzy swobodnie posługują się różnymi formami wypowiedzi (wywiad, reportaż, wspomnienie, felieton). Prężny zespół redakcyjny inspiruje i zachęca swoich czytelników do twórczej współpracy, zapraszając do konkursu literackiego, publikując kolejne odcinki powieści autorstwa jednej z gimnazjalistek, proponuje różne atrakcyjne i pożyteczne formy spędzania wolnego czasu. Należy dodać, że w artykułach pisanych przez cały rok szkolny młodzież potrafiła krytycznie spojrzeć również na siebie, ocenić własną postawę w reportażach, felietonach, wywiadach. W redagowaniu "Gimzetki" zaangażowanych było ponad czterdziestu uczniów, z których każdy mógł pisać o sprawach najbardziej go interesujących. Były więc strony poświęcone kulturze innych krajów redagowane przez Szkolny Klub Europejski, newsy sportowe przedstawiające sukcesy uczniów, Kącik Literacki oraz Muzyczny, porady dotyczące naszych czworonogów, stała rubryka poświęcona najważniejszym wydarzeniom, które miały miejsce w opisywanym miesiącu. Oprócz tego zamieszczaliśmy komiks, porady dla Pań i Panów na temat urody i zdrowia, wiele miejsca poświęcając aktywnemu trybowi życia. Wszystkim Uczniom i Nauczycielom współpracującym z naszą szkolną gazetką  dziękujemy i gratulujemy.
Opiekunowie redakcji "Gimzetki" - Wioletta Grochowicz i Jacek Kogut

W roku szkolnym 2006/2007 współtworzyli Gimzetkę": Agnieszka Chmielewska, Andrzej Cichocki, Joanna Cudziło, Paulina Czuba, Marta Danielewicz,Paweł Dudek, Anna Gwiazdowicz, Katarzyna Kołodziejczak, Maciej Kośliński, Marcin Kopyt, Agata Kotlarska, Magdalena Kowalska, Monika Kuchta, Kinga Krawczyk, Dariusz Lipski, Weronika Lechańska, Dorota Majewska, Dominika Malarczyk, Anastazja Marecka, Martyna Miernecka, Katarzyna Ostasiuk, Piotr Pietrzak, Karolina Piwowarska, Małgorzata Radomska, Kalina Romanowska,Paweł Rosiński, Sebastian Roguski, Agata Siedlanowska, Daria Strzyżys, Sylwia Szymańska, Magdalena Suchodolska, Anna Suska, Nina Trzaska, Jan Urbankowski, Gracja Walter, Alicja Walichnowska, Małgorzata Wyszkowska, Marcin Żółciński.
Nauczyciele: Bożena Legucka-Stawska, Katarzyna Rutkowska, Agata Szajna.
Opiekunowie: Wioletta Grochowicz, Jacek Kogut.
 

Ogólnopolski finał konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - VI edycja 

Ogólnopolski finał VI edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", będący inicjatywą Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski w Sprawie Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej, odbył się 29 maja 2007 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. Do ogólnopolskiego finału przystąpiło 15 drużyn z województw, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu. W finale znalazła się drużyna z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie w składzie: Magdalena Suchodolska, Sylwia Szymańska, Ewa Drachal, Agnieszka Turkowska. Ogólnopolski finał składał się z dwóch etapów. W I etapie wszystkie drużyny rozwiązywały test składający się z 25 pytań, z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy o parkach krajobrazowych Polski oraz rozpoznawały 25 gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Drużyny z poszczególnych województw, które zwyciężyły w etapie wojewódzkim, oprócz udziału w finale ogólnopolskim, otrzymały możliwość tygodniowego pobytu, w ramach "Zielonej Szkoły", zorganizowanego przez Zespół PK Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego - tegorocznego koordynatora VI edycji konkursu. Nasza drużyna zajęła 10 miejsce w Polsce.
Opiekunki konkursu: mgr Danuta Stokłuska, mgr Aneta Kryczka
więcej o konkursie: www.parkiotwock.pl/mazowiecki/konk.htm