Rok szkolny 2005/2006

Uroczystość nadania szkole imienia

Dzień 21 października 2005r. zapisze się w pamięci uczniów Gimnazjum nr 2 w Piasecznie na długie lata. W tym właśnie dniu Szkoła otrzymała imię wielkiego Papieża Polaka - Jana Pawła II.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Anny w Piasecznie. W czasie mszy celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Piotra Jareckiego poświęcono sztandar Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły. Dyrektor szkoły p. Agnieszka Malarczyk  powitała na uroczystości Księdza Biskupa, wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty p. Halinę Dankowską, przedstawicieli władz samorządowych i różnych instytucji, duchowieństwo, pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców. Przewodniczący Rady Miejskiej p. Józef Wierzchowski odczytał uchwałę Rady w sprawie nadania szkole imienia Jana Pawła II, a p. dyrektor przybliżyła historię starań o nadanie szkole imienia wraz z uzasadnieniem wyboru Patrona.              
Następnie przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej Samorządu Uczniowskiego  i Społeczności Uczniowskiej przekazali  na ręce p. dyrektor sztandar,  na którym widnieją słowa wypowiedziane 15 czerwca 1999 roku w Gliwicach  przez Jana   Pawła II: „Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi…”  
Z rąk p. dyrektor sztandar odebrali uczniowie Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Kolejnym punktem programu było ślubowanie klas pierwszych. Najmłodsi wychowankowie po raz pierwszy składali przyrzeczenie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu rozstrzygnięto międzyszkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Kolejną częścią uroczystości był montaż literacko -muzyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły połączony z prezentacja multimedialną. Dostarczył on wielu wzruszeń. Podziękowaniami były gorące oklaski. Ale na tym świętowani nie zakończyło się. Pani dyrektor wręczyła honorowym gościom pamiątki nadania szkole imienia oraz podziękowania dla sponsorów. Po tej części uroczystości uczestnicy  przeszli do sali nr 128, gdzie otwarto i poświęcono Izbę Pamięci. Następnie wszyscy zgromadzili się wokół tablicy pamiątkowej, którą odsłonił Ksiądz Biskup, pan Burmistrz oraz fundatorka tablicy p. Bożena Długołęcka. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek. Dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci. Byliśmy świadkami i uczestnikami wielkiego wydarzenia. Tablica pamiątkowa przytwierdzona do ściany budynku, sztandar i Izba Pamięci zobowiązuje nas do realizowania poczynań wychowawczych i edukacyjnych, zgodnych z nauką Jana Pawła II. Jesteśmy dumni z tego, że nasza szkoła nosi imię Papieża Polaka.

Szkolny festyn  rekreacyjno - sportowy

 "Oby sport promował radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń
i szacunek dla każdego człowieka” -  papież Jan Paweł II.
"Sport to jedno z ważnych zjawisk, dzięki któremu można przekazać bardzo głębokie wartości powszechnie zrozumiałym językiem. Ukryty w sporcie potencjał powoduje, że staje się on ważnym narzędziem rozwoju człowieka. Jest także czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego, gdzie w miejscu antagonizmów pojawia się rywalizacja. Bardziej cenne jest uczciwe współzawodnictwo, niż zawzięta konfrontacja". [słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas międzynarodowego sympozjum "Oblicze i dusza sportu w roku Wielkiego Jubileuszu"]

Podstawowym celem naszego Festynu jest uczynienie ze szkoły miejsca sukcesu dziecka, miejsca wspólnej radości z jego dokonań i osiągnięć oraz
Promocja zdrowego stylu życia.
W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice gimnazjalistów, przyszli uczniowie z wychowawcami lub rodzicami, zaproszone osoby ze środowiska lokalnego oraz pozyskane do współpracy firmy

Cel  rzeczowy:
Zebranie funduszy na dofinansowanie wycieczek szkolnych.
Cele podstawowe:

  • Integracja ze środowiskiem.
  • Prezentacja osiągnięć, sukcesów i dorobku uczniów.
  • Umiejętność pracy w grupie.
  • Uczenie się organizowania, współpracy i odpowiedzialności, szczególnie dotyczy
  • to młodzieży trzecich klas.
  • Wykreowanie tradycji corocznej imprezy integracyjnej, skupiającej gimnazjalistów, przyszłych uczniów szkoły, rodziców, nauczycieli.
  • Rozwijanie świadomego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej oraz we współzawodnictwie sportowym.

Termin imprezy - czwartek 1 czerwca 2006 roku, w godzinach 9.00- 15.00.
SCENARIUSZ FESTYNU W „DWÓJCE”
8.00 - Spotkanie organizatorów, przygotowania do festynu.
8.45 - Zaczyna działalność PUNKT INFORMACYJNY.
9.00 - OFICJALNE ROZPOCZĘCIE FESTYNU.

* powitanie uczniów, młodzieży ze szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły,
* przedstawienie koncepcji i programu festynu,
* krótkie zaprezentowanie szkoły szóstoklasistom.
Zaczyna funkcjonować:
- kiermasz książek (możliwość wymiany książek między uczniami szkoły i zebranie informacji o potrzebach przyszłych gimnazjalistów),
- punkt medyczny z możliwością pomiaru: wagi, wzrostu, ciśnienia - pod opieką pielęgniarki szkolnej,
- stoisko fundacji ,, Pomóż dorosnąć",
- kącik dla małych dzieci - zaproszeni rodzice mogą przyprowadzić młodsze rodzeństwo swoich gimnazjalistów ,
- stoisko prezentacji osiągnięć gimnazjalistów - kronika szkoły, księga sukcesów sportowych młodzieży, plakaty projektów, wyniki konkursów, zdjęcia z wycieczek szkolnych,

- punkt informacyjny o wyjazdach integracyjnych na Mazury, do Serw, akcjach ,,Lato w mieście" ,,,Zima w mieście",
- obóz BRACTWA RYCERSKIEGO - prezentacje tradycji średniowiecznej,
- stoisko Domu Kultury w Piasecznie
9.10 - Gimnazjalna Olimpiada Sportu.
W olimpiadzie biorą udział uczniowie pierwszych i drugich klas gimnazjum oraz zaproszona młodzież ze szkół podstawowych. Wychowawcy opiekują się swoimi klasami podczas sportowych zmagań. Klasy trzecie wraz z opiekunami są organizatorami sportowych, rekreacyjnych i pozostałych konkursów oraz przedsięwzięć.

 * ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
- bieg na 60 metrów
- pchnięcie kulą
- bieg wokół szkoły
- skok w dal
* TOR PRZESZKÓD
* TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
* TURNIEJ KOSZYKÓWKI
* KONKURS RZUTU DO KOSZA
* KONKURS WIEDZY O SPORCIE I REKREACJI RUCHOWEJ
Olimpiada odbywa się w dwóch kategoriach: indywidualnej (dziewczęta, chłopcy) oraz zespołowej - walczymy o puchar Pani Dyrektor na najbardziej usportowioną klasę w szkole. Dodatkową nagrodą będzie dofinansowanie jednodniowej wycieczki rekreacyjnej. Dla najlepszych zawodników dyplomy oraz celujące i bardzo dobre oceny z wychowania fizycznego.
- Turniej uczniowski
W turnieju mogą starować uczniowie, nauczyciele i rodzice. Każdy kto chce starować podchodzi do biura festynu po kartę imienną. Nagrodami mogą być np. kubki z logo szkoły.
Konkurencje:
* rzut beretem
* toczenie beczki wiedzy
* skok w dal z ekwipunkiem (tornister)
* rzut teczki na odległość
* zbieranie kółek wskaźnikiem
* rzuty ściągami do celu
* ,, zakręcony gimnazjalista" - hula hop
* ,,podskakujący gimnazjalista" - skakanka
11.00 - 12.00- Część artystyczna przygotowana przez p. Wiolettę Grochowicz. Prezentacje klas pierwszych - młodzież opowiada o swoim wychowawcy i życiu szkolnym.

 12.00 - 13.00- Prezentacja osiągnięć i możliwości edukacyjnych gimnazjum dla przyszłych uczniów. Przedstawiciele młodzieży z klas trzecich oprowadzają dzieci ze szkoły podstawowej po budynku gimnazjum. W szkole przygotowane są: izba pamięci - poświęcona naszemu patronowi -Janowi Pawłowi II, prezentacje multimedialne (np. projekty ścieżek rowerowych) w sali komputerowej, projekty Konkursu Aerobiku, efekty projektów przedmiotowych, zdjęcia i opisy wycieczek szkolnych oraz wyjazdu integracyjnego na Mazury, galeria najlepszych uczniów - najlepsza średnia ocen, wysokie wyniki sportowe, itd.
Rozstrzygnięcie konkursu o zdrowej żywności - prezentacja najlepszych projektów.
Obiad lub małe „co nieco”:
- smaczny, szkolny obiad ( cena taka jak dla uczniów w ciągu roku szkolnego),                  
- zestaw składający się z jednego dania podstawowego, kompotu i deseru,
- grill na zewnątrz szkoły - kiełbaski, kaszanka z kiszonym ogórkiem,
- stoisko piknikowe z napojami, zdrowymi przegryzkami,
- kawiarenka szkolna z goframi, kawą i herbatą.
Przygotowania młodzieży do prezentacji sportowych.
13.30 - 14.00- Pokazy sportowe naszej młodzieży:
* najlepsze grupy klasowe wyłonione w konkursie aerobiku,
* pokazy kick –boeingu,
* pokaz umiejętności technicznych piłkarzy,
* pokaz członków zespołu ,,Grawitacja".
14.00 - 14.30 -Prezentacje klas drugich i trzecich.
Klasy przedstawiają swoje mocne i słabe strony (krótko, ciekawie), opowiadają swoją historię i ciekawostki o wychowawcy z lat dzieciństwa.
14.30 - 14.45- Niespodzianka nauczycieli dla uczniów z okazji Dnia Dziecka.

14.45 - 15.00- Podsumowanie olimpiady sportowej i turnieju uczniowskiego. Wręczenie nagród, dyplomów. Podziękowanie sponsorom i organizatorom.

UWAGI: Obowiązuje strój sportowo - rekreacyjny. Klasy mogą zaplanować jednolity, charakterystyczny strój.
NAGRODY:
 1. Zespołowe:
- dla najlepszej klasy (w kategorii pierwsze i drugie klasy) w Gimnazjalnej Olimpiadzie Sportu,
-  dla najlepszego zespołu w turnieju uczniowskim (zespoły 5-cio osobowe, składające się z uczniów, nauczycieli lub rodziców),
- dla najlepszej prezentacji klas pierwszych, drugich i trzecich,
- dla klasy trzeciej - najlepszego organizatora festynu,
- dofinansowanie wycieczek rekreacyjnych.
2. Indywidualne:
- dla najsprawniejszej dziewczyny Festynu w klasach pierwszych,
- dla najsprawniejszej dziewczyny Festynu w klasach drugich,
- dla najsprawniejszego chłopaka Festynu w klasach pierwszych,
- dla najsprawniejszego chłopaka Festynu w klasach drugich,
- dla najsprawniejszej dziewczyny- szóstoklasistki Festynu,
- dla najsprawniejszego chłopaka- szóstoklasisty Festynu,
- dla zwycięzców poszczególnych konkurencji sportowych Gimnazjalnej Olimpiady ,
- sportu w kategorii dziewcząt i chłopców,
- dla zwycięzców turnieju uczniowskiego w kategorii nauczyciel, uczeń i rodzic.
Nagrody - dyplomy, upominki.

Szkoła z klasą 

1 października 2004 r. Gimnazjum nr 2 przystąpiło do ogólnopolskiej akcji: "Szkoła z klasą", wybierając do realizacji sześć zadań, spośród zaproponowanych trzydziestu. Efekty naszej pracy zapisane zostały na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.gazeta.pl/klasa. Akcję "Szkoła z klasą" prowadzi "Gazeta Wyborcza", portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcji patronuje prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Nauczycielem koordynującym akcję w szkole była pani Wioletta Grochowicz, uczniem koordynującym akcję- Pamela Uszyńska, wiceprzewodnicząca samorządu szkolnego. Wybierając zadania do realizacji, utworzyliśmy sześć zespołów zadaniowych, odpowiedzialnych za powodzenie każdego zadania oraz włączenie w jego realizację uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Zespoły zadaniowe:
Zadanie 1 D Lepiej przygotować do egzaminów. Szef zespołu zadaniowego: Ewa Krzos - nauczycielka języka polskiego. Członkowie zespołu zadaniowego: Anna Pytel - nauczycielka matematyki, Ewelina Iwaneczko - nauczycielka języka polskiego, Izabela Orepuk - nauczycielka fizyki i matematyki, Bożena Dawidowicz – nauczycielka matematyki
Zadanie 2 B Poprawiamy ocenianie z poszczególnych przedmiotów. Szef zespołu zadaniowego: Wioletta Łapczyńska- Nowak - nauczycielka WOS-u i historii.
Członkowie zespołu zadaniowego: Aneta Kryczka - nauczycielka biologii, Katarzyna Rutkowska - nauczycielka geografii. Wioletta Grochowicz - nauczycielka języka
polskiego.
Zadanie 3 C Festiwal nauki. Szef zespołu zadaniowego: Piotr Orepuk - nauczyciel fizyki. Członkowie zespołu zadaniowego: Izabela Orepuk - nauczycielka fizyki i matematyki, Katarzyna Chiszko - nauczycielka informatyki, Agata Szajna – nauczycielka wychowania fizycznego.
Zadanie 4 C Praca dla innych. Szef zespołu zadaniowego: Jacek Kogut - nauczyciel WOS-u i historii, opiekun samorządu szkolnego.Członkowie zespołu zadaniowego: Ewa Lubianiec - psycholog, Elżbieta Ostasiuk - nauczycielka religii.
Zadanie 5 B Każdego można za coś pochwalić. Szef zespołu zadaniowego: Danuta Stokłuska - nauczycielka geografii. Członkowie zespołu zadaniowego: Ewa Mozer - nauczycielka chemii, Jolanta Mrówczyńska - nauczycielka chemii, Barbara Fabisiak - nauczycielka języka polskiego, reedukator.
Zadanie 6 A: Jak uczymy języka. Szef zespołu zadaniowego: Urszula Morad - nauczycielka języka angielskiego. Członkowie zespołu zadaniowego: Emilia Kwiatek - nauczycielka języka niemieckiego, Anna Rowińska - nauczycielka języka angielskiego, Dorota Lorenz – nauczycielka języka angielskiego i francuskiego.

Zgodnie z celami akcji "Szkoła z klasą" nauczyciele określili następujące cele działania:
1. SZKOŁA DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA. Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania. 
2. SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad
3. SZKOŁA UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy. 
4. SZKOŁA ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.
5. SZKOŁA POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT.W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły. 
6. SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

Przystępując do akcji pragnęliśmy:
* promować szkołę, co jest ważne w środowisku, gdyż jest to szkoła działająca dopiero od kilku lat,
* kształtować umiejętność pracy zespołowej w naszej szkole,
* dzielić się swoimi doświadczeniami i wskazówkami,
* współpracować z rodzicami.

Terminy zadań zaplanowane były na cały rok szkolny 2004/2005, przy czym zadaniem szefów zespołów było włączyć do działań jak największą liczbę uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Realizacja zadań, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji: "Szkoła z klasą" dała dużą satysfakcję dzieciom, nauczycielom. Tym bardziej, że 1 września 2005 roku znaleźliśmy się na liście 440 szkół, które otrzymały tytuł „Szkoły z klasą” w trzeciej edycji.

Sukcesy naszego ucznia

W roku szkolnym 2005/2006 Tomasz Pawłowski, uczeń klasy III A został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Rozwiązał bezbłędnie wszystkie zadania i otrzymał 100% punktów. Współautorką tego sukcesu jest p. wicedyrektor Sławomira Cienkus, która od trzech lat przygotowywała ucznia w ramach lekcji matematyki i zajęć koła.

Tomek zdobył również drugie miejsce w Konkursie Informatycznym Logia 06. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, jako laureat, zostanie zwolniony z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Mamy nadzieję, że sukcesy Tomka zachęcą naszych uczniów do wytężonej i systematycznej pracy.