Historia szkoły

 

H I S T O R I A  S Z K O Ł Y 

Gimnazjum nr 2 zostało powołane w 1999 roku w wyniku wprowadzenia reformy oświaty. W kwietniu 1999 roku Zarząd Gminy Piaseczno zlecił organizację szkoły Agnieszce Malarczyk, która 1 września 1999 roku została powołana na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2, a tymczasową siedzibą został budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie przy ulicy Świętojańskiej 18.

           1.jpg [300x216]

            Pierwsza siedziba Gimnazjum nr 2 w Piasecznie 

Naukę w gimnazjum rozpoczęło 83 uczniów. Zatrudniono 14 nauczycieli. 

W pierwszym roku istnienia szkoła podjęła współpracę z Muzeum Pałac w Wilanowie. Uczniowie wzięli udział w programie edukacyjnym „Wilanów znany nieznajomy” realizowanym przez Pracownię Działań Edukacyjnych. Program ten otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Wydarzenie muzealne roku 2000” w kategorii programów edukacyjnych. Efektem tego programu jest przewodnik pod tytułem „Wędrówka Małego Putta po Wielkim Wilanowie”, w którym znalazły się prace uczennic naszego gimnazjum. 

We wrześniu 2001 roku, wspierając naród amerykański w trudnych chwilach tragedii nowojorskiej, szkoła wystosowała list kondolencyjny do Ambasady USA w Warszawie. Na liście podpisy złożyli wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. 

7 listopada 2001 roku, w związku z narastającą falą przemocy w kraju i na świecie, młodzież zamanifestowała swoją chęć do życia w poczuciu bezpieczeństwa organizując przemarsz ulicami Piaseczna pod hasłem: „Stop przemocy - o godność człowieka”. Przed Urzędem Gminy uczniowie odczytali „List otwarty młodzieży do władz Piaseczna” i zapalili „Światełko nadziei”. W manifestacji wzięła także udział młodzież gimnazjalna z Chylic, Jazgarzewa i Zalesia Górnego. Akcję poparły władze lokalne, a także przedstawiciele instytucji, których praca związana jest z bezpieczeństwem publicznym. 

            Wiosną 2002 roku rozpoczęto budowę nowego budynku z przeznaczeniem na siedzibę gimnazjum. W maju 2002 roku Agnieszka Malarczyk została dyrektorem tej placówki, wyłonionym w drodze konkursu. 

W czerwcu 2002 roku doszło do spotkania naszych gimnazjalistów z młodzieżą ze szwedzkiego miasta Upplands Vasby, która przyjechała do Piaseczna na zaproszenie władz miasta. Młodzież wspólnie zwiedzała Warszawę i Kraków. Uczniowie ze Szwecji byli także gośćmi na balu pożegnalnym uczniów klas trzecich naszego gimnazjum. 

W perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej szkoła podejmowała działania wzmacniające w młodzieży poczucie tożsamości narodowej i europejskiej oraz ułatwiające zrozumienie, w aspekcie historycznym, kulturowym i gospodarczym, wartości cywilizacji europejskiej. Z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego Pani Urszuli Morad w dniu 22 września 2002 roku zarejestrowano w bazie danych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Szkolny Klub Europejski. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło 14 października 2002 roku. 

W ramach programu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pt. „Moja szkoła w Unii Europejskiej” Szkolny Klub Europejski przeprowadził na terenie gimnazjum wiele działań informacyjno - edukacyjnych, a 10 maja 2003 roku członkowie SKE uczestniczyli w X Jubileuszowym Spotkaniu Europejskim organizowanym przez Fundację im. Roberta Schumana w Warszawie.

Szkolny Klub Europejski wziął także udział w licznych akcjach organizowanych przez władze naszego miasta, m. in. w akcji informacyjnej podczas parady „Europa dla wszystkich”, Festynu Europejskiego oraz pikniku „Nasza Mini Europa”.

W czerwcu 2003 roku w ramach wymiany młodzieży grupa uczniów wraz z gimnazjalistami innych szkół piaseczyńskich uczestniczyła w wyjeździe do partnerskiej szwedzkiej gminy Upplands Vasby. Naszą delegację powitano w zrekonstruowanej wiosce wikingów, gdzie zachowały się ponadtysiącletnie kamienie z ich pismem runicznym. Program pobytu obejmował m. in. zwiedzanie Upplands Vasby i Sztokholmu oraz rejs statkiem na jedną z wysepek archipelagu sztokholmskiego. Dużą atrakcją tego pobytu było niespodziewane spotkanie w hotelu z reprezentacją Polski w piłce nożnej, która przyjechała do Szwecji na mecz eliminacyjny w mistrzostwach Europy. Piłkarze liczyli na anonimowość, a przyszło im spożywać obiad w towarzystwie gimnazjalistów śpiewających "Do boju Polsko...".

Czterodniowy pobyt w Szwecji zorganizowano tak, by polscy uczniowie mogli spędzić ten czas ze swoimi rówieśnikami z Upplands Vasby. Integracja młodzieży z obu gmin oraz wykorzystanie w praktyce znajomości języka angielskiego przez naszych gimnazjalistów były głównym celem tego wyjazdu.

1 września 2003r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym gmachu gimnazjum przy alei Kalin 30.  

           244_4415.jpg [300x225] 

 

          Nowy gmach gimnazjum

W szkole jest 20 dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych.Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka, świetlico - stołówka, gabinet rehabilitacji, sala gimnastyczna oraz zespół boisk.

 Do gimnazjum przyjęto 430 uczniów, utworzono 22 oddziały klasowe, zatrudniono 51 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 24 pracowników obsługi. Na stanowiska wicedyrektorów powołano Panią Sławomirę Cienkus i Panią Alinę Michałowską.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów zainstalowano monitoring i wprowadzono kontrolę wejść do budynku.

5 września 2003 odbyło się oficjalne otwarcie szkoły. Uroczystość poprowadziła dyrektor Agnieszka Malarczyk wspólnie z Panem Burmistrzem Józefem Zalewskim.

Swoją obecnością uświetnili to wydarzenie: senator RP Robert Smoktunowicz, poseł Janusz Piechociński, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Wojciech Wierzejski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Pan Lech Poduch, Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Pani Halina Dankowska, ks. Dziekan Tadeusz Sowa, łyżwiarka Erwina Ryś Ferens, aktor Zbigniew Buczkowski, władze powiatu i gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sponsorzy, główny wykonawca projektu Firma Budowlana „Kołdico” oraz firma „Amarena”, która wyposażyła budynek.


                                              Symboliczne otwarcie szkoły

Po okolicznościowych przemówieniach dyrektor szkoły otrzymała z rąk Burmistrza symboliczny klucz do nowego gmachu gimnazjum, następnie dokonano przecięcia wstęgi. Uroczystość uświetnił występ formacji tanecznej Grawitacja.

W pierwszym roku istnienia w nowym miejscu gimnazjum rozpoczęło tworzenie własnych obyczajów i tradycji. W celu zintegrowania uczniów klas pierwszych zorganizowano wycieczkę do Serw. Wyjazdy integracyjne stały się stałym elementem życia szkoły.

W listopadzie 2003 roku przyjęto w gimnazjum delegację samorządowców ze Szwecji, z partnerskiego miasta Upplands Vasby. W szkole podpisano deklarację o dalszej współpracy obu gmin.

14 października obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Przygotowany przez uczniów program artystyczny był połączeniem koncertu życzeń z pokazem mody nauczycielskiej. Całość zakończył kabaretowy skecz, ukazujący nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zimą 2004 roku szkoła włączyła się do projektu „Ty i ja, czyli my” organizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym, uczestnicząc we wspólnych warsztatach rehabilitacyjno - terapeutycznych.

W marcu 2004 roku Pani Wioletta Łapczyńska - Nowak zorganizowała w naszej szkole Międzyszkolną Gimnazjadę Historyczną pt. „Wokół przeszłości”.

Z okazji Dnia Dziecka z inicjatywy nauczycielki wychowania fizycznego Pani Agaty Szajny zorganizowano Szkolny Dzień Sportu.

17 czerwca 2004 roku odbył się pierwszy Bal Gimnazjalny w nowym gmachu szkoły.

Na początku października 2004 r. gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiej akcji: ”Szkoła z klasą”, organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Koordynatorem akcji była nauczycielka języka polskiego Pani Wioletta Grochowicz. Zwieńczeniem działań związanych z akcją: „Szkoła z klasą” był Festiwal Nauki, który odbył się 1 czerwca 2005 r., a następnie uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”.

szkola_z_klasa.jpg [327x240] 

                    szkola_z_klasa1.jpg [190x200]

Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”

W listopadzie 2004 roku zapoczątkowano cykl spotkań autorskich w bibliotece szkolnej. Postanowiono zapraszać ciekawych ludzi, których uczniowie znają ze szkolnych podręczników, radia i telewizji. Zależało nam na tym, aby biblioteka była prawdziwym centrum kulturalnym szkoły, aby oprócz zbiorów książkowych i multimedialnych czytelnicy znaleźli w niej także bogatą ofertę spotkań, wystaw, imprez okolicznościowych. Pierwszym gościem był Robert Janowski. Spotkał się z uczniami, jako poeta - autor tomików: "Głosy", "Noce" i "Lustra".

                     robert_janowski1.jpg [199x300]

Robert Janowski

10 listopada szkoła gościła kolejnego poetę - Ernesta Brylla. Było                  to spotkanie kończące obchody Światowego Dnia Bibliotek Szkolnych. 

ernest_bryll1.jpg [178x300]

            Ernest Bryll              

W grudniu uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Fundacji Pomóż Dorosnąć - „Pomóżmy św. Mikołajowi osłodzić dzieciom święta”.

W roli Mikołaja - nauczyciel fizyki, Pan Piotr Orepuk

            Od stycznia 2005 roku w Polsce realizowany jest „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Gimnazjum nr 2 w Piasecznie także włączyło się w tę akcję. Osobami odpowiedzialnymi za program i przebieg były Panie: Katarzyna Chiszko i Danuta Stokłuska.

W dniach 14.03 - 21.03.2005 roku odbywały się w szkole imprezy związane z europejskim projektem „Dzień Wiosny w Europie”. Koordynatorem projektu była Pani Urszula Morad, opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego. Szkołę odwiedzili wolontariusze z Fundacji Schumana. W ramach doskonalenia języka angielskiego zorganizowany został konkurs, którego tematyka związana była ze zwyczajami wiosennymi obchodzonymi w Wielkiej Brytanii. W ramach prezentacji kultur innych krajów europejskich ogłoszono w szkole Dzień Irlandzki. Zaprezentowano tańce narodowe w wykonaniu młodzieży ze szkoły tańca irlandzkiego. Poprzedzone były one prelekcjami na temat historii, kultury i obyczajów tego kraju, a podsumowaniem był konkurs wiedzy o Irlandii. Szkoła gościła także przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Sardynii, którzy prezentowali kulturę i obyczaje swoich krajów. Uczniowie w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Wiosny” posadzili symboliczne pierwsze wiosenne drzewko. Odbyła się również prezentacja wyników badań na temat różnorodności kulturowej na naszym terenie. Nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ilustrującego wartości Konstytucji Europejskiej. Zorganizowano Konkurs Wiedzy o Konstytucji. W części artystycznej wystąpił kabaret szkolny z prezentacją „Unia Europejska na wesoło”. Odbyła się też „Randka w ciemno” i konkurs Karaoke. „Europejskie Dni Wiosny” zakończyły się imprezami o charakterze sportowo - rozrywkowym.

W szkole uroczyście świętowano kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie wystąpili z programem literacko - muzycznym na piaseczyńskim rynku podczas gminnych obchodów tego święta.

21 października 2005 roku gimnazjum nadano imię Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się mszą w Kościele p.w. św. Anny w Piasecznie, gdzie poświęcono sztandar szkoły. Homilię wygłosił ks. Biskup Piotr Jarecki.

W gimnazjum przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski odczytał akt nadania imienia szkole, a uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Młodzież zaprezentowała program artystyczny poświęcony Patronowi. Wręczono również nagrody laureatom konkursu literacko – plastycznego inspirowanego życiem i twórczością Jana Pawła II. Następnie odbyło się otwarcie Izby Pamięci i odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej przy wejściu do szkoły.

088600101.jpg [300x198]

Powitanie ks. Biskupa Piotra Jareckiego

088600311.jpg [300x198]

         Msza święta w Kościele p.w. św. Anny

        Poświęcenie Sztandaru Szkoły

088200281.jpg [198x300]

                          Odczytanie Aktu Nadania Imienia Szkole

                          przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

088500131.jpg [300x198]

                              Przekazanie sztandaru uczniom Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II 

                           Poczet sztandarowy

088300011.jpg [300x198]

        Otwarcie Szkolnej Izby Pamięci

pict70061.jpg [300x199]

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

W lutym 2006 roku pod kierunkiem Pani Wioletty Grochowicz uczniowie przystąpili do projektu Centrum Edukacji Europejskiej pt. „Moja Mała Ojczyzna jest wokół mnie”. Wsparciem dla działań były słowa Patrona Szkoły znajdujące się na sztandarze naszego gimnazjum: „Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi”.

Przewodnik klasy I h

31 marca w Kościele p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym, a 2 kwietnia 2006 roku w Kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie młodzież  wystąpiła z programem literacko - muzycznym poświeconym Papieżowi, przygotowanym pod kierunkiem Pani Ewy Krzos, Pani Katarzyny Chiszko, Pani Katarzyny Hernik oraz Pana Piotra Orepuka.

W marcu 2006 roku szkoła nawiązała współpracę z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym i włączyła się do misyjnego dzieła „Adopcji na odległość”, a już w kwietniu powierzono naszej opiece dziewczynkę z Gabonu, Anne Myriam Bougana.

Dokument potwierdzający adopcję 

27 kwietnia we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Piasecznie przeprowadzono próbny alarm i ewakuację z budynku szkoły.

Rozpoczęcie akcji

Ewakuacja

         Uczeń klasy III a Tomasz Pawłowski został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Rozwiązał bezbłędnie wszystkie zadania i otrzymał 100% punktów. Uczeń zdobył również drugie miejsce w Konkursie Informatycznym Logia 06.

 

Dyplomy ucznia

 1 czerwca 2006 pod kierunkiem Pani Agaty Szajny zorganizowano szkolny festyn o charakterze sportowo - rekreacyjno - edukacyjnym. Myślą przewodnią były słowa wypowiedziane przez naszego Patrona: „Oby sport promował radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń i szacunek dla każdego człowieka”. Podstawowym celem festynu było uczynienie ze szkoły miejsca sukcesu dziecka, miejsca wspólnej radości z jego osiągnięć, uczenie umiejętności pracy w grupie, a także integracja ze środowiskiem i prezentacja osiągnięć szkoły oraz ustanowienie tradycji corocznej imprezy integracyjnej skupiającej gimnazjalistów, przyszłych uczniów szkoły, rodziców i nauczycieli. Do wspólnej zabawy zaproszono uczniów klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 z Zalesie Dolnego.

Z inicjatywy nauczycielki chemii Pani Ewy Mozer ogłoszono wśród uczniów piaseczyńskich gimnazjów I Edycję Gminnego Konkursu Wiedzy Chemicznej. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Józef Zalewski. Uczniowie wykazywali się wiedzą chemiczną na temat: „Związki chemiczne w żywieniu i zdrowy styl życia”. Uroczyste rozstrzygniecie konkursu odbyło się w naszej szkole w dniu 8 czerwca 2006 roku.

Wręczenie nagród laureatom

Do tradycji naszej szkoły wpisały się wyjazdy pożegnalne uczniów klas trzecich do Radkowa w Górach Stołowych. W programie są wyprawy na Szczeliniec i Błędne Skały, wyjazd do Pragi, wspinaczka górska pod czujnym okiem instruktorów, lekcje mineralogii i garncarstwa. 

Wspinaczka górska

Lekcja mineralogii

10 listopada 2006 roku w bibliotece szkolnej młodzież spotkała się z panem Krzysztofem Renikiem, dziennikarzem Polskiego Radia, który pracował w Watykanie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II.

W grudniu zespół nauczycieli języków obcych zorganizował „Wigilię europejską”. Uczniowie prezentowali zwyczaje świąteczne i kolędy państw naszego kontynentu.

               Wigilia europejska 

3 marca 2007 roku odbyła się w szkole uroczystość odsłonięcia popiersia JP II. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością ks. Biskup Tadeusz Pikus, który wraz z Panem Burmistrzem Józefem Zalewskim objął honorowy patronat nad konkursem inspirowanym życiem i twórczością JP II pt., „Bo życie ma sens”.

pict70061.jpg [300x199]

Odsłonięcie Popiersia Jana Pawła II

Wręczenie nagród

Wiosną 2007 roku gimnazjum przystąpiło do programu „Trzymaj formę", współorganizowanego  przez Główny Inspektorat Sanitarny  oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”. Program miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzanie ich wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia. Realizowany był metodą projektów oraz zadań, które wykraczały poza podstawę programową kształcenia ogólnego.

20 kwietnia 2007 r. rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Gazetek Szkolnych organizowany przez Wydawnictwo Stentor. Szkolna „Gimzetka” zajęła III miejsce w Polsce, redagowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Wioletty Grochowicz i Pana Jacka Koguta.

Również w kwietniu 2007 roku młodzież gimnazjum wraz z dziećmi z Przedszkola Nr1 w Piasecznie zorganizowała I Marsz Ekologa. Inicjatorem marszu była nauczycielka geografii Pani Katarzyna Rutkowska i jej klasa II d. Aktywnie w organizację marszu włączyły się razem ze swoimi klasami nauczycielki Pani Agata Szajna i Pani Wioletta Grochowicz.

Uczestnicy marszu przeszli na Skwer Kisiela, gdzie zostali powitani przez Burmistrza Miasta i Gminy, Przewodniczącą Rady Miejskiej i Sekretarza Urzędu. Burmistrz odniósł się bardzo ciepło do akcji ekologicznej, rozmawiał z gimnazjalistami i przedszkolakami, a na koniec wszyscy zostali poczęstowani słodyczami.

8 maja 2007 roku z inicjatywy Pań Katarzyny Rutkowskiej oraz Anny Rowińskiej szkoła zamieniła się w zjednoczoną Europę. W programie obchodów Dnia Unii Europejskiej znalazła się prezentacja wystaw i stoisk z informacjami o państwach należących do UE, degustacja potraw, prezentacje artystyczne, konkursy językowe, występ zespołu muzycznego, prezentacje multimedialne o państwach UE, wybór najpiękniejszego stroju oddającego charakter danego kraju oraz finał turnieju piłki nożnej. Zwieńczeniem dnia było podsumowanie imprezy i rozdanie nagród.

Dzień Unii Europejskiej – stoisko polskie

Uczniowie gimnazjum i tancerze Grawitacji: Katarzyna Lubianiec oraz Mateusz Strzeżek za wybitne osiągnięcia sportowe i wysokie wyniki w nauce otrzymali Nagrodę Ministra Edukacji. Są oni zdobywcami licznych tytułów Mistrzów Polski i Świata w tańcu Disco Dance Free Style, Disco Dance, Hip – Hop w konkurencjach solowych i w duetach.

          Występ Katarzyny Lubianiec

Występ Mateusza Strzeżka

19 czerwca 2007 roku odbyło się w szkole rozstrzygnięcie II Edycji Gminnego Konkursu Wiedzy Chemicznej odbywającego się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.  Uczniowie wykazywali się wiedzą chemiczną na temat: „Historia odkryć chemicznych, sławni odkrywcy”.  Konkurs zorganizowała Pani Ewa Mozer. 

We wrześniu delegacja uczniów uczestniczyła w VII Zjeździe Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II w Częstochowie, który odbywał się pod hasłem: „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”.

   Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II    

                                                                                                                                                Poczty sztandarowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II                                    

 

                                                                    

 

 

 

 

            Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej z Łodzi pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska zorganizowało w Poznaniu Turniej Maszyn Wodnych. Odbywał się w dwóch kategoriach: mocy i wydajności. Wśród prac finałowych znalazły się trzy turbiny zbudowane przez drużyny młodzieży z Piaseczna pod kierunkiem nauczyciela fizyki Pana Romana Paszkowskiego. Drużynę gimnazjalną o nazwie „Gimtury”, najmłodszą startującą w tej dyscyplinie, tworzyli uczniowie drugiej klasy naszej szkoły. Maszyna przez nich zbudowana zajęła 8 lokatę. 

Drużyna „Gimtury”

10 października 2007 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie, Pani Wioletta Grochowicz, polonistka naszego gimnazjum, odebrała gratulacje i nagrodę z rąk Ministra Edukacji Narodowej Ryszarda Legutko. Była jedną z trzynastu finalistek ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel Roku”. Wniosek do konkursu organizowanego przez „Głos Nauczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosili uczniowie klasy III h, której była wychowawcą. Szkoła natomiast otrzymała tytuł „Szkoła na medal”. 

Gala w Zamku Królewskim w Warszawie

9 listopada 2007 roku, w przeddzień 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości, odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez młodzież naszego gimnazjum pod kierunkiem Pani Ewy Krzos, Pani Katarzyny Chiszko i Pana Andrzeja Gozdeckiego. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny mówiący o ważnych wydarzeniach okresu niewoli i odzyskania upragnionej wolności. Atmosferę tego okresu przywoływały wiersze patriotyczne, fragmenty przemówień marszałka Józefa Piłsudskiego, a także pieśni legionowe śpiewane przez solistów oraz chór szkolny. Pamięć tamtych czasów podkreślało wojskowe umundurowanie chłopców, a typowo polski charakter uroczystości nadawały ludowe stroje dziewcząt. Symboliczna sceneria - wykonany z brzozy krzyż i mogiła żołnierska, na której w trakcie przedstawienia płonął znicz, szczególnie mocno podkreślały pamięć o tych, którzy nie szczędzili życia, abyśmy dziś mogli żyć w suwerennej Polsce. Całości dopełniała prezentacja multimedialna będąca plastycznym odpowiednikiem prezentowanych treści. Podniosłego charakteru akademii dodał Uroczysty „Apel Pamięci”.

              Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości 

           13 stycznia 2008 roku odbył się po raz pierwszy w naszym gimnazjum Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Atrakcją wieczoru był koncert Kasi Cerekwickiej.

Przygotowania do koncertu

„Światełko do nieba”

           Instytut Jana Pawła II pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty ogłosił Konkurs Papieski. Do pierwszego etapu przystąpiło 1554 gimnazjalistów z całego kraju. Konkurs składał się z trzech etapów. 11 marca w Instytucie Papieskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Dyplom za zdobycie III miejsca z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prymasa Józefa Glempa i Arcybiskupa Kazimierza Nycza otrzymało dwoje uczniów naszej szkoły - Dominika Malarczyk i Jan Rajewski. Nagrodą dla nich była 9 - dniowa wycieczka do Rzymu w dniach 29 marca - 6 kwietnia 2008 roku.

  

Dyplomy uczniów

2 kwietnia to dzień szczególny w naszej szkole. Tego dnia obchodzono 3 rocznicę odejścia Jana Pawła II. Odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie przedstawili wzruszający program artystyczny, złożono także kwiaty i zapalono znicz pod popiersiem Jana Pawła II. Wieczorem jeszcze raz oddano hołd naszemu Patronowi, występując z programem literacko - muzycznym i prezentacją multimedialną przy Krzyżu Papieskim. Uroczystość przygotowali: Pani Ewa Krzos, Pani Katarzyna Chiszko, Pan Andrzej Gozdecki oraz Pan Piotr Orepuk.

 Wiosną 2008 roku oddano do użytku kompleks boisk szkolnych.

Nowe boiska

19 maja 2008 roku odbyła się w szkole druga edycja konkursu literacko – plastycznego poświęconego życiu i twórczości Jana Pawła II. Honorowymi Patronami konkursu zostali po raz drugi Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Józef Zalewski.

          Organizatorki konkursu - Pani Wioletta Grochowicz i Pani Elżbieta Ostasiuk

6 czerwca kolejni uczniowie klas trzecich uroczyście żegnali się ze szkołą.

Bal gimnazjalny

Z dniem 1 września 2008 roku na stanowisko wicedyrektora szkoły została powołana Pani Ewa Mozer. 

We wrześniu 2008 roku zorganizowano wystawę przybliżającą pracę i zadania misji pokojowych pod egidą ONZ. Na lekcjach WOS-u jeden z dowódców polskiego kontyngentu szczegółowo omówił zagadnienia związane z działalnością sił zbrojnych ONZ.

Szkolna wystawa

 W październiku szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim VIII Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze, który odbywał się pod hasłem:  „Jan Paweł II wychowawca młodzieży".

Słowa księdza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" stały się główną myślą montażu słowno - muzycznego, przygotowanego przez uczniów naszej szkoły przed Świętem Zmarłych. Gimnazjaliści lirycznie uczcili pamięć zmarłych 31 października 2008 r. a dzień później - 1 listopada 2008 r. nauczyciele naszej szkoły kwestowali na najstarszym piaseczyńskim cmentarzu, zbierając pieniądze na renowację zabytkowych  nagrobków.

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie zaprezentowali w szkole spektakl poetycko - muzyczny, którego mottem były słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Ten, kto nie szanuje przeszłości, nie jest wart teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości".

11 listopada odbyły się Powiatowe Obchody Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza św. za Ojczyznę w Kościele p.w. św. Anny, w której uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu i gminy, kombatanci, młodzież i mieszkańcy Piaseczna. Uczniowie Gimnazjum nr 2 z dumą prezentowali sztandar swojej szkoły. Następnie złożyli wiązankę pod tablicą Józefa Piłsudskiego i przeszli do Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy na dalszą część obchodów, gdzie wystąpili z programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Pani Ewy Krzos,   Pani Katarzyny Chiszko, Pana Andrzeja Gozdeckiego, Pani Doroty Zych - Charaziak oraz Pana Piotra Orepuka. Skupienie i zaduma, a także brawa i łzy wzruszenia były nagrodą dla młodzieży za wkład włożony w uroczystość.

 3 grudnia 2008 r. w związku z przygotowaną zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przy wsparciu Kuratorium Oświaty zorganizowało w naszej szkole powiatową konferencję szkoleniową "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - od przedszkola do matury".

Konferencja szkoleniowa

Aby wprowadzić społeczność szkolną w nastrój Świąt Bożego Narodzenia uczniowie pod kierunkiem Pani Elżbiety Ostasiuk i Pani Wioletty Grochowicz przygotowali Jasełka.

 

      Aktorzy wraz z nauczycielkami – Panią Elżbietą Ostasiuk i Panią Wiolettą   Grochowicz

Aktorzy z dyrektorem szkoły

11 stycznia, już po raz drugi, zagrała w szkole Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W koncercie finałowym wystąpiła Anna Dąbrowska.

Koncert Anny Dąbrowskiej

Odkąd Gimnazjum nr 2 w Piasecznie ma swojego Patrona - Jana Pawła II, stara się budować tradycję szkoły, związaną z osobą Wielkiego Polaka. Służy temu między innymi konkurs literacko – plastyczny. W roku szkolnym 2008/2009 odbył się on po raz trzeci pod hasłem: „Być człowiekiem pośród ludzi".

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Tadeusz Pikus oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Józef Zalewski.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się Pierwszy Bieg Papieski. Było to niezwykłe widowisko - pomysł nauczycielki wychowania fizycznego Pani Agaty Szajny. Uczestniczyli w nim nie tylko przedstawiciele uczniów wszystkich klas, ale także nauczyciele. Idea sportowa była szczególna, bo przecież Jan Paweł II kochał sport i uważał, że jest on ważny w życiu człowieka. Uczestnicy I Biegu Papieskiego przekazywali sobie hasła – myśli Karola Wojtyły, które później zawieszono na tablicy w postaci drogowskazów życiowych. Każda klasa zapaliła symboliczny znicz Patronowi, pod tablicą z Jego wizerunkiem, znajdującą się przed wejściem do szkoły.

                          Uczestnicy Biegu Papieskiego

Organizatorka biegu – Pani Agata Szajna

Wieczorem uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych przy Krzyżu Papieskim.

Koncert w wykonaniu młodzieży gimnazjum

19 marca 2009 roku z inicjatywy Pani Ewy Mozer i Pani Danuty Stokłuskiej odbyła się w naszej szkole nietypowa lekcja geografii. Uczniowie udali się w podróż po krajach Azji ze Stanisławem Olędzkim - studentem Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podróżnik starał się "zarazić" swoich młodszych kolegów pasją poznawania krajów orientu. W tym celu wspólnie z nimi prześledził i przeanalizował trasę wyprawy. Podczas bogato ilustrowanej zdjęciami prelekcji, a właściwie pełnej pasji gawędy, gimnazjaliści mogli podziwiać nie tylko surowość azjatyckiego krajobrazu, ale także poznać codzienne życie mieszkańców, problemy gospodarcze oraz sytuację socjalną. Fascynujące były opowieści o przygotowaniach do wyprawy i problemach, jakie musiał pokonać podróżnik, aby zrealizować swe marzenia.

Taka lekcja geografii przybliżyła młodzieży egzotyczną rzeczywistość Azji, pokazała, że warto nieraz zboczyć z utartych szlaków turystycznych, by przeżyć niezwykłą przygodę. Być może stała się zachętą, aby w taki niekonwencjonalny sposób przemierzać świat.

W dniu 21 kwietnia 2009 roku z inicjatywy Pani Agaty Szajny po raz trzeci wspólnie z dziećmi z przedszkola przy ul. Kauna zorganizowano Marsz Ekologa, w tym roku pod hasłem: „Z energią chrońmy klimat”.

         Uczestnicy Marszu Ekologa

Happening na Skwerze Kisiela

W maju 2009 roku uczennica gimnazjum Małgorzata Jurek zdobyła I miejsce w VI edycji konkursu poezji patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko”, którego organizatorem był Zespół Szkół im. Piotra Skargi w Warszawie, a honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. Finałowa Gala odbyła się 19 maja w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II Galerii Porczyńskich w Warszawie. W pięknej scenerii zabytkowych obrazów laureaci recytowali przygotowane przez siebie utwory. Kurator Oświaty wręczył pamiątkowe statuetki i dyplomy.

5 czerwca gimnazjum aktywnie włączyło się w organizację ogólnopolskiego „Dnia bez Przemocy w szkole”. W formie happeningu zorganizowano marsz ulicami miasta, którego koordynatorkami były nauczycielki: Pani Barbara Fabisiak, Pani Sylwia Dobosz i Pani Agnieszka Gładysz. Uczestnicy akcji spotkali się przed budynkiem szkoły. Oprócz przedstawicieli Gimnazjum nr 2 obecne były również delegacje uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie. W marszu uczestniczył także zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Sławomir Ołdakowski. Do uczestników marszu wyszedł Zastępca Burmistrza Pan Bogdan Temoszczuk, który wyraził swoje poparcie dla akcji i nadzieję, że skutecznie uwrażliwi ona młodzież na problem przemocy w szkole.

Marsz ulicą Czajewicza

Akcja przed Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno

5 czerwca odbył się w szkole bal gimnazjalny. Na ten dzień czekali wszyscy trzecioklasiści.       

     Pożegnanie uczniów ze szkołą

We wrześniu 2009 roku grupa wyróżnionej młodzieży z czterech gimnazjów i liceum ogólnokształcącego wraz z nauczycielami gościła w partnerskiej gminie Harku pod Tallinem. Gospodarze przygotowali bardzo interesujący program, który obejmował m.in. zwiedzanie nadmorskiej gminy Harku, Tallina, a także wycieczkę promową do Helsinek. W trakcie pobytu w Tallinie delegacja została zaproszona do Ambasadora RP w Estonii, który opowiedział młodzieży o przyjaznych relacjach łączących Polskę i Estonię, a także zwyczajach i kulturze naszych partnerów z Unii Europejskiej.

W czasie wizyty młodzież odwiedziła także Tabasalu Gumnassium, gdzie estońscy uczniowie przedstawili program artystyczny i przeprowadzili konkurs wiedzy o Estonii. Następnie odbyły się wspólne warsztaty taneczne i plastyczne.

Razem z młodzieżą estońską uczniowie zwiedzili historyczny skansen, gdzie spotkali się z przedstawicielami władz gminy Harku, czemu towarzyszyła muzyka ludowa i tradycyjne estońskie zabawy.

Lekcja języka estońskiego

12 września uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Pani Ewy Krzos, Pani Izabeli Orepuk, Pana Piotra Orepuka i Pana Piotra Mroza wzięli udział w festynie zorganizowanym z okazji 580 rocznicy nadania praw miejskich Piasecznu. Przygotowano stoisko prezentujące sukcesy naszej szkoły i krótką część artystyczną

2 października 2009 roku gimnazjum przeszło sprawdzian bezpieczeństwa pożarowego dla szkół. Strażacy PSP wykonali pozorowane zadymienie korytarza i oczekiwali na reakcję personelu szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami sprawnie opuścili budynek. W szkole pozostawiono celowo dwóch uczniów i pracownika personelu, aby strażacy mogli ewakuować ich w inny niż pozostałe osoby sposób, tj. przez okno na piętrze szkoły. Ewakuowanym udzielono pomocy medycznej. Strażacy z jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej zaprezentowali rozwinięcia bojowe, jakie są realizowane w podobnej sytuacji w wypadku pożaru.

Zadymienie korytarza

Ewakuacja

W listopadzie 2009 roku pedagog szkolny Pani Sylwia Dobosz, psycholog Pani Ewa Lubianiec oraz nauczycielka języka polskiego Pani Ewa Krzos zapoczątkowały nietypową formę działań profilaktyczno – wychowawczych – Maraton Filmowy. Był on adresowany do uczniów klas II i III. Maraton okazał się tak ciekawą i skuteczną formą dialogu z młodzieżą, pogłębiania jej refleksyjności, rozwijania ich kompetencji społecznych, że włączono go do programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, jako stały element. Maratony organizowane są dwa razy w ciągu roku szkolnego. Odbywają się w godzinach popołudniowo – wieczornych, w atmosferze zbliżonej do DKF (Dyskusyjnych Klubów Filmowych). Każdorazowo polegają one na projekcji 2 - 3 filmów o treści odpowiadającej tematowi danego maratonu. Po projekcji każdego filmu odbywa się warsztat - debata na temat najważniejszych wątków poruszanych w filmie. Każdy z prezentowanych młodzieży filmów ma w założeniach organizatorów zostać przez uczniów przeżyty z możliwie szeroką i krytyczną refleksją, ma pozostawić nie tylko emocje, ale przede wszystkim określone przemyślenia. Dotychczas maratony filmowe były skoncentrowane wokół następujących tematów „Zawalczyć o siebie”, „Bohater”, „Życie - jestem za”, „Moje wybory”.

W grudniu 2009 roku nauczyciele gimnazjum przygotowali dla uczniów szczególny prezent świąteczny - wystąpili w Jasełkach. Reżyserem była Pani Wioletta Grochowicz.

Pani reżyser (tu także jako aktorka) - Wioletta Grochowicz

      Jasełka w wykonaniu nauczycieli   

Jasełka w wykonaniu nauczycieli

    Jasełka w wykonaniu nauczycieli 

10 stycznia 2010 roku zagrała w szkole Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Młodzież bardzo chętnie zaangażowała się we wszystkie formy wolontariatu proponowane im podczas tej ogólnopolskiej akcji. Gwiazdą finałowego koncertu była Natalia Kukulska.

Koncert  Natalii Kukulskiej w sali gimnastycznej gimnazjum

Program XVIII Finału WOŚP

15 marca 2010 roku odbyła się w szkole uroczystość rozstrzygnięcia IV edycji konkursu literacko - plastycznego inspirowanego życiem i twórczością Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konkursem objęli Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Józef Zalewski. Tego dnia został także zorganizowany z inicjatywy Pani Agaty Szajny II Bieg Papieski. Bieg miał charakter symboliczny i został zakończony zapaleniem zniczy pod tablicą Patrona.

Honorowy Patron Konkursu – Arcybiskup Kazimierz Nycz

Wręczenie nagród laureatom

 29 maja 2010 roku delegacja uczniów pod opieką Pana Jacka Koguta wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo w Katedrze Polowej WP w intencji misji pokojowych. Następnie odbyła się uroczysta zmiana warty na posterunku honorowym przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz składanie wieńców, gdzie odczytano przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ. Na zakończenie złożono kwiaty przed obeliskiem Żołnierzy Polskich Poległych w Misjach Pokojowych, Humanitarnych i Stabilizacyjnych.

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych

 

7 czerwca 2010 roku obchodzony był w szkole ogólnopolski „Dzień bez Przemocy w Szkole”. Koordynatorami akcji były nauczycielki: Pani Barbara Fabisiak, Pani Sylwia Dobosz, Pani Agnieszka Gładysz. Przedstawiciele poszczególnych klas tworzyli plakaty pod hasłem: „Chcemy żyć w świecie tolerancji, bez przemocy i agresji”. Powstały ciekawe prace, które zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach. Uczniowie wraz z nauczycielami na boisku szkolnym utworzyli „krąg rąk i serc przeciw przemocy”. Następnie Pani wicedyrektor Alina Michałowska zasadziła symboliczne „Drzewko Pokoju”, które ma wszystkim przypominać, że świat bez przemocy jest piękniejszy.

 

W czerwcu 2010 roku podejmowano w gimnazjum grupę dzieci i młodzieży ze szkoły w Susłach koło Nowogradu Wołyńskiego. Młodzi potomkowie polonii ukraińskiej są wychowywani w poszanowaniu polskości i wielowiekowych polskich tradycji.

 

W dniu 12 września 2010 roku Pani Renata Kalińska - nauczycielka wychowania fizycznego naszego Gimnazjum, a jednocześnie czynna zawodniczka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w biegach na średnich i długich dystansach zwyciężyła w Koral Maratonie, który odbył się w Krynicy Górskiej. Jest on jednym z najtrudniejszych maratonów w Polsce ze względu na górski profil trasy.

 

We wrześniu 2010 roku gimnazjum przystąpiło do projektu „Zagrajmy o sukces”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Uczniowie, wyłonieni do udziału w projekcie są zobligowani do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, który obejmuje 30 godzin w miesiącu i składa się z zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), przedmiotów przyrodniczo - matematycznych, języków obcych, z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego oraz zajęć sportowo - wychowawczych.

 

10 października 2010 roku nauczycielka wychowania fizycznego Pani Renata Kalińska zajęła III miejsce w Maratonie Poznańskim, który uzyskał miano największego maratonu w Polsce. Brało w nim udział ponad 4 tyś. zawodników.

W dniu 6 października 2010 roku gimnazjum wzięło udział w pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę w Częstochowie. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 tysięcy uczniów i nauczycieli z całej Polski reprezentujących ponad 477 szkół.

 „Jan Paweł II - Odwaga świętości" - takie hasło przyświecało październikowym obchodom dziesiątego Dnia Papieskiego. Młodzież pod opieką nauczycieli uczestniczyła w zbieraniu funduszy dla utalentowanej młodzieży. Zbiórki odbywały się w dwóch parafiach: Matki Bożej Różańcowej i Świętej Anny w Piasecznie.

Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego intencji.  Msza Święta z naszym udziałem odbyła się w Kościele p.w. świętej Anny w Piasecznie. Ksiądz Proboszcz Dariusz Gas wygłosił uroczystą homilię, a po mszy młodzież przedstawiła krótki program poświęcony Patronowi. Autorami wszystkich utworów byli gimnazjaliści.

 

W październiku 2010 roku grupa uczniów wraz z towarzyszącymi im nauczycielami oraz wiceburmistrzem Piaseczna Dariuszem Malarczykiem uczestniczyła w wyjątkowej podróży. Była to podróż na Ukrainę do miejscowości Susły koło Nowogradu Wołyńskiego.

Szkoła w Susłach zgotowała bardzo gościnne przyjęcie, które udowodniło, że mimo różnych zaszłości historycznych dwa narody - polski i ukraiński mogą istnieć obok siebie, mieszkać, pracować razem, trwać w przyjaźni i z wielkim szacunkiem odnosić się do swoich tradycji i kultury narodowej. Pielęgnowanie polskości na terenie Wołynia, przyznawanie kulturze polskiej ważnego miejsca w życiu tego regionu dostrzegano wielokrotnie.

Powitanie delegacji polskiej w szkole w Susłach

 

Występ Zespołu Gołąbeczki

 

Delegacja została serdecznie przyjęta nie tylko przez osoby polskiego pochodzenia, ale także przez władze Nowogradu Wołyńskiego. Wszyscy przeżyli tam chwile głębokiego wzruszenia i otrzymali szczególną lekcję patriotyzmu. Podczas 5 dni spędzonych na Ukrainie uczestnicy zwiedzili Kijów, Lwów oraz Żytomierz, gdzie byli honorowymi gośćmi na Festiwalu Kultury Polskiej.

 

Wycieczka do Kijowa

Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu

 

Wycieczka do Lwowa

 

Z okazji 11 listopada przygotowany został montaż słowno - muzyczny, prezentujący najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły Polskę po 123 latach niewoli do niepodległości.

Przedstawiciele szkoły byli obecni na spotkaniu w Ośrodku Kultury z Burmistrzem Panem Józefem Zalewskim, osobami tworzącymi historię - kombatantami z okresu II wojny światowej, mieszkańcami miasta oraz uczniami piaseczyńskich szkół, którym również został zaprezentowany nasz program artystyczny.

 

W listopadzie 2010 roku Pan Piotr Orepuk, nauczyciel fizyki, zapoczątkował wyjazdy dla uczniów gimnazjów na sobotnie wykłady na wydziale fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także na zajęcia w Centrum Nauki Kopernik.

 

10 grudnia 2010 roku gimnazjum przystąpiło do programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją", organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń we współpracy z Warszawskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Honorowy patronat nad projektem objął Mazowiecki Kurator Oświaty. I edycja programu obejmuje lata szkolne 2010/2011 oraz 2011/2012.

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem Pani Wioletty Łapczyńskiej - Nowak rozwinął drogą elektroniczną współpracę ze szkołami w Estonii, Francji, Rumunii oraz Turcji i realizuje projekt autorstwa opiekuna SKE „Mój kraj - piękne miejsca". Uczennice należące do SKE pracują nad przygotowaniem prezentacji w zaplanowanych modułach: My - prezentacja ukazująca klubowiczów; Nasze miasto - prezentacja o Piasecznie i okolicach; Polska - piękne miejsca w naszym kraju; Czy się znamy? - podsumowanie projektu. Uczennice zapoczątkowały szkolną mapę kontaktów.

 

Po raz kolejny w styczniu 2011 roku zagrała w szkole Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ukoronowaniem akcji był występ zespołu Coma.

 

18 marca 2011r. w bibliotece szkolnej odbył się I etap konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Do drugiego etapu zakwalifikowało się pięć uczennic. W II etapie, który odbył się w Centrum Kultury w Piasecznie, uczennica gimnazjum Małgorzata Czerwińska zajęła I miejsce i reprezentowała powiat piaseczyński w finale, który miał miejsce w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. 16 kwietnia na Koncercie Laureatów ogłoszono zwycięzców, wyłonionych spośród 182 osób biorących udział w finale. Małgorzata Czerwińska godnie reprezentowała szkołę, zdobywając III miejsce.

 

Jan Paweł II - Świadectwo świętości - pod taką nazwą obchodzona była w Piasecznie 6 rocznica śmierci Papieża. W sobotę 2 kwietnia w Kościele p. w. Matki Bożej Różańcowej odbyła się uroczysta msza święta, a po niej uczniowie naszej szkoły przedstawili program artystyczny, będący poetyckim wspomnieniem Ojca Świętego, jego oddziaływania na ludzi i na bieg historii. Prezentowane zdjęcia papieża, wypowiedzi płynące wprost z ekranu, po raz kolejny utwierdziły wszystkich, że nauka Jana Pawła II wciąż jest aktualna, a przesłanie wciąż żywe. Przejmująca cisza, atmosfera skupienia i refleksji, przemykające po policzkach łzy… Tak można opisać reakcje słuchaczy na występ młodzieży naszego gimnazjum. Program literacko - muzyczny połączony z prezentacją multimedialną przygotowała Pani Ewa Krzos, Pani Katarzyna Chiszko, Pan Andrzej Gozdecki oraz Pan Piotr Orepuk.

10 maja 2011 roku  Pani Agata Szajna, nauczycielka wychowania fizycznego, zorganizowała III Bieg Papieski. Był on wyrazem hołdu składanego Patronowi naszej szkoły. Miał charakter symboliczny i był częścią uroczystości związanej z rozstrzygnięciem V Edycji Konkursu Papieskiego. W tym roku zbiegł się także z beatyfikacją oraz rocznicą urodzin Jana Pawła II.  Bieg zgłoszony został w Ogólnopolskiej Akcji Polska Biega 2011. Wzięli w nim udział uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Piasecznie, Gimnazjum w Zalesiu Górnym, Chylicach, Jazgarzewie, Złotokłosie, uczniowie Zespołu Szkół przy ul. Zgoda w Piasecznie oraz Gimnazjum nr 2.

 

18 maja 2011 roku odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia V edycji Konkursu Papieskiego, organizowanego w tym roku pod hasłem: Totus Tuus. Honorowy patronat nad konkursem objęła Kuria Metropolitalna w Warszawie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno pan Zdzisław Lis.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu

 

Wręczenie nagród laureatom konkursu

Wręczenie nagród zwycięzcom Biegu Papieskiego

6 czerwca 2011 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Dnia bez przemocy w szkole przeprowadzanego w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Organizatorami marszu byli: Pani Barbara Fabisiak, Pani Sylwia Dobosz, Pani Ewa Lubianiec, Pani Agnieszka Gładysz oraz Pan Andrzej Gozdecki.

Marsz ulicami Piaseczna

Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie jest placówką młodą, ale buduje swoją historię i tradycję. Mając takiego Patrona, cała społeczność szkolna czuje się zobowiązana do stosowania Jego nauk w codziennym życiu, nauce i pracy.

Grono Pedagogiczne i pracownicy administracji Gimnazjum, maj 2011

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie oferuje swoim uczniom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w życzliwej atmosferze pod okiem profesjonalnej kadry nauczycielskiej. Pracownicy szkoły na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, by w interesujący i efektywny sposób prowadzić zajęcia z uczniami. Dbając o wysoki poziom pracy, placówka stara się wzbogacać pracownie przedmiotowe w różnorodne pomoce naukowe. Poszerzana jest także stale oferta szkoły m.in. o klasy sportowe, wyrównawcze i integracyjne.

            W placówce funkcjonuje duża liczba zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych. Treść ofert tych zajęć jest dopełnieniem treści nauczania i wychowania.

Odbywają się zajęcia następujących kół zainteresowań: lingwistyczne, historyczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, informatyczne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne oraz sportowe. Aktywnymi organizacjami szkolnymi są: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Europejski oraz Klub Moli Książkowych.

W szkole objęto opieką uczniów wykazujących znaczne zaległości programowe. Kierowani są na zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, fizyki, chemii oraz języków obcych, a także na reedukację i zachęcani do korzystania z pomocy nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, gdzie otrzymują indywidualną pomoc w nauce.

Uczniowie są objęci opieką pielęgniarki, pedagoga i psychologa. Prowadzona jest także gimnastyka korekcyjna.

Szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, zawodach, konkursach oraz innych formach współzawodnictwa.

Gimnazjum podejmuje wiele działań o charakterze profilaktycznym, skierowanych zarówno do uczniów, jak i rodziców. Odbywają się także liczne warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym.

Wychowawcy, pedagog, psycholog pomagają swoim podopiecznym przejść przez trudny okres dojrzewania, wybrać kierunek dalszej nauki, a w razie potrzeby uczniowie mogą liczyć również na pomoc w uzyskaniu wsparcia materialnego.

W szkole jest liczna grupa młodzieży angażującej się w działania wymagające pozaszkolnej aktywności. W ramach Klubu Aktywni, prowadzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego, wolontariusze przygotowują i prowadzą akcje na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła współpracuje z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno, Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół, Urzędem ds. Integracji Europejskiej, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Chylicach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży, Fundacją im. Eugenii Kamińskiej, Fundację Dzieci Niczyje, Fundacją „Pomóż dorosnąć”, Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno - Terapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Centrum Kultury, Biblioteką Publiczną, Muzeum Regionalnym, Klubem Sportowym Piaseczno, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zarządem Chojnowskiego Parku Narodowego, Instytutem Papieskim, Centrum Myśli Jana Pawła II, Stowarzyszeniem Polonia Zwiagielszczyzny, Naukową i Akademicką Siecią  Komputerową, a także gimnazjami gminy Piaseczno oraz szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu piaseczyńskiego.

 

                                                                           opracowanie

                                                                                              Agnieszka Malarczyk

 

W opracowaniu wykorzystano materiały znajdujące się w kronikach szkoły, informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz sprawozdania nauczycieli. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wnieśli wkład w powstanie opracowania historii naszej placówki.

Za udostępnienie zdjęć dziękuję Panu Józefowi Czerniejewskiemu, Panu Mariuszowi Kujaszewskiemu, Pani Agacie Szajnie, Pani Ewie Lubianiec, Pani Ewie Mozer, Pani Wioletcie Grochowicz, Pani Katarzynie Rutkowskiej, Panu Romanowi Paszkowskiemu, Panu Piotrowi Mrozowi, Panu Zbigniewowi Winkowi oraz Panu Jackowi Kogutowi.