Rok szkolny 2009/2010

Serwy

W tym roku szkolnym uczniowie klas I naszego Gimnazjum spędzili ze sobą tydzień integracyjny w Ośrodku Sportów Wodnych w Serwach przy wyjątkowo pięknej pogodzie. Tradycyjny już wyjazd integracyjny odbył się w dniach 07 - 11.09. 2009 r. Nastroje pierwszaków były równie pogodne jak ciągle jeszcze letnia aura. Nauczyciele towarzyszący młodzieży uznali tegoroczny wyjazd za jeden z najbardziej udanych. Jak zawsze pozwolił on na wzajemne poznanie uczniów i nauczycieli w warunkach innych niż szkolne lekcje, co jak wynika z naszych doświadczeń bardzo sprzyja pozytywnym relacjom wychowawczym uczeń - nauczyciel. Przede wszystkim jednak wyjazd ten był doskonałym doświadczeniem współdziałania i dobrej, ale przede wszystkim mądrej zabawy, pozwalających na zaistnienie rzeczywistej integracji, dającej poczucie przynależności do klasy i szkoły. Wierzymy, że nasi pierwszoklasiści najlepsze doświadczenia z Serw rozwiną w ciągu trzech najbliższych lat tworząc wspaniałe zespoły klasowe.

image005.jpg [246x164]image009.jpg [246x164]image011.jpg [246x164]image013.jpg [246x164]image015.jpg [246x164]image017.jpg [246x164]image023.jpg [246x164]image025.jpg [246x164]image027.jpg [164x246] image021.jpg [246x164] 

Rocznica agresji związku Radzieckiego na Polskę

17 września 2009 roku delegacja naszego gimnazjum- poczet sztandarowy oraz klasa III a pod opieką p. Aliny Michałowskiej i p. Jacka Koguta - wzięła udział w obchodach 70 rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę.
Złożenie kwiatów oraz msza św. odbyły się na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Katyńskim. Następnie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury miała miejsce niezwykła lekcja historii. Rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, prezentowane też były filmy dokumentalne „Wrzesień 1939”. Całość uświetnił koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Artura Kaczorka.

 image00200.jpg [300x190] 

 image001.jpg [300x181] 

Konkurs Papieski - „Kocham Ciebie Polsko, Ojczyzno Moja”

15 marca 2010 roku w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie odbyło się rozstrzygnięcie IV edycji konkursu poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II. Honorowymi Patronami naszego konkursu oraz gośćmi uroczystości byli Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Józef Zalewski.
W tym roku uczniowie pisali prace literackie i wiersze oraz wykonywali prace plastyczne zgodne z mottem konkursu: „Kocham Ciebie Polsko, Ojczyzno Moja”. To słowa Karola Wojtyły, wypowiedziane przez Papieża podczas jednej z pielgrzymek do Polski. „Miłość Karola Wojtyły do ojczyzny wyrażała się w szacunku dla ojczystego słowa” – napisała w pracy konkursowej Marysia Radzyńska, uczennica naszej szkoły. W tym zdaniu wyraża się też sens naszego konkursu, który ma nie tylko promować talenty, ale inspirować młodzież do tworzenia dzieł literackich z ogromną dbałością o nasz język ojczysty. Skoro dla Papieża był to priorytet, dla każdego Polaka również powinien być. Celem konkursu jest również pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II, ale też inspirowanie do godnego życia. „Jan Paweł II powiedział: „Kocham Ciebie Polsko, Ojczyzno Moja!” i On na pewno swoim życiem potwierdził prawdziwość tych słów. Chciałabym, aby one też stały się dla nas -młodzieży- busolą, która wskaże nam właściwą drogę życia” – tymi słowami zakończyła pracę konkursową nasza uczennica i komentarz do jej słów jest zbyteczny. W IV edycji Konkursu Papieskiego udział wzięli uczniowie z piętnastu szkół województwa mazowieckiego, przesyłając do nas ponad sto prac literackich i plastycznych. Zwracaliśmy uwagę na: estetykę, przesłanie etyczne, oryginalność, pomysłowość, nowatorstwo oraz zgodność z tematem. W tym roku uczniowie nie byli ograniczeni formą prac plastycznych i mogli tworzyć je w trzech kategoriach: pejzaż typowy dla Polski; miejsce, które odwiedził papież podczas pielgrzymki do Polski oraz wizerunek Jana Pawła II, nawiązujący do motta konkursu. Początkowo mieliśmy nagrodzić tylko piętnastu uczestników konkursu – po pięć nagród w każdej kategorii (praca plastyczna, wiersz, proza), ale dzięki hojności naszych sponsorów nagrodziliśmy aż trzydziestu uczestników konkursu.

Oto lista nagrodzonych uczniów:
Proza:
I miejsce:
Alicja Drzazga - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Jakub Kucharski - Gimnazjum w Zalesiu Górnym
II miejsce:
Agnieszka Łośniak - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Dagmara Gierczak - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
III miejsce:
Mariola Alinowska - Gimnazjum w Prażmowie 
Wyróżnienia:
Klaudia Wesołowska – Gimnazjum w Chylicach
Małgorzata Jurek - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Magdalena Kossakowska - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Maria Radzyńska - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie 
Wiersz:
I miejsce: 
Weronika Kowalska - Gimnazjum nr 6 Zgrom. Sióstr Nazaretanek w Warszawie
Maciej Bukowski - Gimnazjum nr 38 im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
II miejsce:
Michał Piotrowski - Gimnazjum w Zalesiu Górnym
Patryk Dembowski - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
III miejsce:
Aleksandra Rączka - Gimnazjum w Zalesiu Górnym 
Wyróżnienia:
Sylwia Kucharska - Gimnazjum w Prażmowie
Anna Tomaśko Gimnazjum w Prażmowie 
Agata Wojdalska - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie 
Sara Wojciechowska - Gimnazjum w Łazach  
Prace plastyczne:
I miejsce:
Sylwia Kucharska - Gimnazjum w Prażmowie
II miejsce:
Maria Krzyszowska - Gimnazjum nr 1 w Piasecznie
III miejsce:
Dominika Sosińska - Gimnazjum nr 1 w Piasecznie 
Alicja Marcinkiewicz - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie 
Angelika Malińska - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie 
Wyróżnienia:
Karolina Jeżewska - Gimnazjum w Łazach
Klaudyna Kuflewska - Gimnazjum nr 1 w Piasecznie 
Karolina Norek - Gimnazjum w Lesznowoli
Alicja Jasińska - Gimnazjum w Zalesiu Górnym
Dagmara Mazur - Gimnazjum w Górze Kalwarii
Andrzej Ostasiuk - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Paulina Wolska - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Wyrażamy ogromne podziękowanie naszym sponsorom, którzy od pierwszej edycji Konkursu Papieskiego przekazują nagrody dla laureatów. 
Dziękujemy:
Bankowi Spółdzielczemu w Piasecznie, który przekazał największą ilość nagród, wśród których były: urządzenia elektroniczne mp4, piłki skórzane, kubki, długopisy, notatniki, breloczki.
Panu Józefowi Czerniejewskiemu, właścicielowi Firmy Natalia Gold, który w tym roku ufundował pięć bonów po 500 złotych każdy na wybór towarów w Jego sklepie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18.
Panu Waldemarowi Witkowskiemu, Prezesowi Firmy Probis, za ufundowanie 5 zegarków na rękę.
Księdzu doktorowi Markowi Przybylskiemu Dyrektorowi Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, który ufundował 5 albumów o Janie Pawle II, 10 książek o wartościach życia dla młodzieży oraz 15 kubków zawierających cytaty z Pisma Świętego.
Proboszczowi Parafii P.W. Świętej Anny w Piasecznie Księdzu doktorowi Dariuszowi Gasowi za ufundowanie 15 albumów o Janie Pawle II.
Biuru Promocji i Informacji Gminy Piaseczno za zakup 15 książek - po pięć o Papieżu, Jerzym Popiełuszko i Irenie Sendlerowej.
Organizatorki konkursu: Wioletta Grochowicz, Elżbieta Ostasiuk