Propozycje Samorządu Szkolnego na rok 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Miesiąc

Tematyka

Zadania i sposoby realizacji

Cel

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

Wybory do samorządu uczniowskiego

 

 

 

 

 

Ustalenie planu pracy SU

1. Organizacja kampanii przedwyborczej.

2. Demokratyczne wybory.

3. Dokonanie wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

4. Prezentacje członków Samorządu Uczniowskiego.

 

1. Przydzielenie zadań do realizacji.

2. Uruchomienie źródeł informacji – tablica SU i jej aktualizacja.

 

Propagowanie idei demokratycznych wyborów.

 

 

 

 

Stworzenie ram podejmowanych działań.

Integracja środowiska uczniowskiego.

Opiekunowie SU

PAŹDZIERNIK

Wyjazd do Częstochowy na spotkanie  szkół im. Jana Pawła II

 

Dzień Papieski

 

 

 

Przyjęcie uczniów klas I w poczet gimnazjalistów

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

Akcja „Nakrętka”

Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza”

 

 

1. Wycieczka, godne reprezentowanie szkoły z pocztem sztandarowym.

 

 

2. Zbiórka pieniędzy przy kościołach w Piasecznie -Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 

 

 

1. Uroczystość ślubowania klas I.

 

 

 

1. Udział w akademii szkolnej.

2. Przekazanie życzeń dla nauczycieli                       i pracowników szkoły.

3. Wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

1. Przyłączenie się do akcji organizowanej przez „Kurier Południowy”.

2. Zbiórka monet groszowych.

Kształtowanie świadomości bycia uczniem szkoły im. Jana Pawła II.

 

Wolontariat.

 

 

Integracja środowiska uczniowskiego.

 

 

 

 

Kształtowanie postaw szacunku dla pracy nauczycieli i pracowników obsługi.

 

Uwrażliwianie na pomoc potrzebującym.

Opiekunowie SU, katecheci

 

 

 

 

 

 

Zarząd SU

 

 

 

 

 

Zarząd  SU

 

 

 

 

Zarząd SU

Opiekunowie SU

 

 

 

LISTOPAD

Święto Niepodległości

 

 

 

5XI Dzień postaci        z bajek

 

 

Dzień wróżb - „Andrzejki” w naszej szkole

„ Szkolne talenty”

1. Udział młodzieży gimnazjum w uroczystym apelu.

2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

 

1.Z tej okazji załóżmy strój postaci z bajki.

 

 

 

 

1. Dyskoteka andrzejkowa.

2. Wróżby i zabawy andrzejkowe.

3.Konkurs –poszukujemy  szkolnych talentów.

Poszerzanie wiedzy na temat historii kraju.

 

 

Przypomnienie wartości propagowanych w bajkach.

 

Upowszechnianie zwyczajów i wróżb andrzejkowych. Promowanie zdolności       i  umiejętności  uczniów.

 

 

 

Zarząd  SU             i opiekunowie

GRUDZIEŃ

Światowy  Dzień AIDS

 

10XII  „Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej”

 

 

 

Przy wigilijnym stole – pomoc w organizacji uroczystości świątecznych w szkole

Świąteczny odruch serca

 

 

 

Adopcja na odległość

1.Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

 

 

1.Dzień na sportowo: koszulki, szaliki, czapki, plecaki naszych ulubionych klubów sportowych.

 

 

 

1. Wykonanie gazetki okolicznościowej.

2. Pomoc w przygotowaniu  jasełek.

3. „Szansa na sukces” - konkurs kolęd i pastorałek.

4. Zbiórka słodyczy i drobnych rzeczy na mikołajkowy festyn organizowany przez Fundację Pomóż Dorosnąć.

5. Pierwszy Dzień Zimy 21.12- kolorowy dzień (niebieski).

Szerzenie wiedzy na temat AIDS, nauka tolerancji.

 

Propagowanie sportu i zachowań godnych kibica.

 

 

 

 

Pielęgnowanie polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

 

 

Uwrażliwianie na pomoc potrzebujących.

 

 

Zarząd SU

i opiekunowie

STYCZEŃ

Podsumowanie pracy SU

Karnawał

Ogłoszenie wyników w nauce za I semestr

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

1.Sprawozdanie z półrocznej działalności.

 

1. Dyskoteka karnawałowa.

2. Konkurs tańca.

1. Średnia zachowania i nauczania poszczególnych klas.

2. Uczniowie z najwyższą średnią ocen- tablica ogłoszeń, apel porządkowy.

 

1. Włączenie się w akcję zbiórki pieniędzy.

 

 

Ewaluacja podjętych działań

Upowszechnienie tradycji związanych z karnawałem.

 

Tworzenie pozytywnego klimatu wokół osiągnięć uczniów i klas.

 

Uwrażliwianie na pomoc potrzebującym.

 

 

Opiekunowie SU

Zarząd SU

LUTY

Dzień Świętego Walentego

1. Zorganizowanie poczty walentynkowej.

2. Sprzedaż kartek walentynkowych.

3. Wybór Walentynki i Walentego.

4. Konkurs na najpiękniejsze życzenia dla ukochanej osoby.

5. Kolorowy dzień-czerwony.

Integracja środowiska uczniowskiego.

Opiekunowie SU

Zarząd SU

MARZEC

Międzynarodowy Dzień Kobiet

 

 

 

 

Witamy wiosnę - Nasze Talenty

 

1. Kwiaty oraz życzenia dla kobiet i dziewcząt naszej szkoły.

2. Współtworzenie części artystycznej.

3. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

 

 

1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

2. Pierwszy Dzień Wiosny 20.03. Kolorowy dzień-zielony.

Kształtowanie postaw szacunku dla pracy kobiet.

 

Wdrażanie uczniów do podejmowanie odpowiedzialnych zadań - od pomysłu do realizacji.

 

 

Opiekunowie Zarząd SU

 

 

 

 

KWIECIEŃ

Uroczystości związanie z rocznicą śmierci Jana Pawła II, konkurs papieski

 

 

Tradycje wielkanocne dawniej i dziś

 

 

 

 

 

1. Apel szkolny.

2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

 

 

 

 

1. Świąteczne spotkanie – życzenia wielkanocne, jajko wielkanocne.

2. Wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

 

 

 

 

Rozpowszechnianie ważnych wydarzeń.

 

Kształtowanie szacunku wobec patrona szkoły.

 

Pielęgnowanie polskich tradycji związanych z obchodami świąt Wielkiej Nocy.

 

Rozpowszechnianie ważnych wydarzeń             i tradycji.

Opiekunowie Zarząd SU

 

 

MAJ

Rocznica Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

 

 

Wykonanie gazetek

 

 

 

 

 

1. Udział młodzieży w apelu okolicznościowym.

2.Reprezentowanie szkoły z pocztem sztandarowym na terenie  Piaseczna.

 

1. Konstytucja 3 Maja (03.05)

2. Dzień Matki (26.05)

 

 

Poszerzanie wiedzy na temat historii kraju

 

Rozpowszechnianie  ważnych wydarzeń i tradycji.

 

Opiekunowie SU

 

Zarząd SU

 

 

 

CZERWIEC

Dzień Dziecka

 

 

 

Pożegnanie uczniów klas III gimnazjum

 

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2013/2014.

1. Imprezy okolicznościowe związane z tym świętem.

2. Sportowe rozgrywki między klasowe.

 

1. Uroczyste przemówienie na  akademii.

 

 

1. Sprawozdanie, nagrodzenie najbardziej aktywnych uczniów.

2. Kiermasz podręczników szkolnych.

Wdrażanie uczniów do podejmowania odpowiedzialnych zadań - od pomysłu do realizacji.

Budowanie więzi ze środowiskiem szkolnym.

 

Wnioski do dalszej pracy.

 

 

Opiekunowie SU

Zarząd SU