SZKOLNI SPECJALIŚCI

Porady i konsultacje dla rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane są przez: 

 • pedagoga 

 • w budynku na ul. Świętojańskiej (w sprawach dzieci klas 0-3 sp) poniedziałek 7.45-8.30 i czwartek 15.30-16.30(w sprawach dzieci z klas 4-8) wtorek 14.00-15.00 i czwartek 7.45-8.30, 

 • w budynku na Al. Kalin czwartek 15.00-16.00, także w dniu zebrań z rodzicami w godzinach 18.30-19.30, 

 • psychologa 

 • w budynku na ul. Świętojańskiej poniedziałek 16.00-17.00 i czwartek 7.40-8.40 dla rodziców 

 • w budynku na Al. Kalin w dniu zebrań z rodzicami 17.30-19.30, w pozostałe dni w godzinach pracy psychologa po wcześniejszym umówieniu, 

 • terapeutów 

 • terapeutę pedagogicznego  

 • w budynku na ul. Świętojańskiej w dniach zebrań dla rodziców w godzinach 17.00-19.30 i w każdy wtorek 7.30-7.45 i od 14.45-15.30 oraz w każdą środę od 7.30-7.45, 

 • w budynku na Al. Kalin w dniach zebrań dla rodziców w godzinach 16.00-18.00, 

 • logopedę 

 • w budynku na ul. Świętojańskiej w dniach zebrań dla rodziców (poniedziałki) w godzinach 16.00-18.00, 

w podanych wyżej godzinach i dniach lub po wcześniejszym umówieniu na konkretny termin. 

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej szkoły w zakładce „pedagog, psycholog” znajdują się aktualności dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metod wychowawczych etc.