Wpłaty na Radę Rodziców

 

 Drodzy Rodzice!

 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i wszelkie inne formy wsparcia naszej wspólnej działalności na rzecz naszych dzieci. Zapewniamy, że w 100% przeznaczane są dla dobra naszych uczniów i na rzecz działalności statutowej szkoły.

 

Pieniądze, które Państwo wpłacacie na fundusz Rady Rodziców wracają do Waszych dzieci poprzez:

* ufundowane stypendia,

* nagrody za dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe i udział w konkursach przedmiotowych,

* dofinansowanie organizowanych uroczystości szkolnych, wycieczek, wyjazdów na zielone szkoły

oraz imprez artystycznych

* pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,

* zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia dla klas

 

W związku z powyższym bardzo prosimy o kontynuację wsparcia.

 

Przypominamy, że Państwa wpłaty są dobrowolne. Nie ma składki minimalnej ani maksymalnej.

 

Zwracamy się do Państwa o wypełnienie „Deklaracji dobrowolnej wpłaty”. Zadeklarowana przez Państwa kwota pomoże nam opracować plan Rzeczowo Finansowy Rady Rodziców na bieżący rok szkolny 2016/2017.

Rodziców, którzy zadeklarują wsparcie w powyższej deklaracji prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców. Istnieje również możliwość dokonania wpłaty bezpośrednio u przedstawicieli Rady Rodziców w dniach zebrań z rodzicami. Będziemy czekać na Państwa w holu głównym naszej szkoły.

 

 

Druk deklaracji przekażą Państwu dzieci. Deklaracja znajduje się również w załączniku.

 

Dane Bankowe

Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie

Millenium Bank S.A.

84 1160 2202 0000 0003 0618 7455

 

Załącznik