Konkursy

 

Konkurs

"Rodzice dla Młodzieży na 100 %"

 

 

  1. Każda klasa, w której rodzice lub opiekunowie co najmniej połowy uczniów złożyli deklaracje dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców, zostaje zakwalifikowana do konkursu organizowanego przez Radę Rodziców pod nazwą „Rodzice dla Młodzieży na 100%”
  2.  Nagrodą w konkursie jest zwrot części wpłaconej na fundusz Rady Rodziców przez rodziców danej klasy kwoty, na konto klasowe. Środki te mogą być dowolnie wykorzystane dla dobra całej klasy.
  3.  Uprawnione do odbioru nagrody są trzy klasy (lub więcej, w przypadku miejsc ex aequo), które osiągną najwyższy poziom wpłat na fundusz Rady Rodziców na dzień 17.04.2017 r.

 

Nagrody

 

I Miejsce – 30% wpłaconej przez klasę kwoty.

II Miejsce – 20% wpłaconej przez klasę kwoty

III Miejsce – 10% wpłaconej przez klasę kwoty

 

 

  1. Wyniki konkursu i podział nagród zostaną podane do wiadomości społeczności szkolnej do dnia 28.04.2017 r.

 

 

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie.

Życzymy wysokich wygranych !