Zarząd Rady Rodziców

 

Zarząd Rady Rodziców:

 

Przewodniczący: Bernadeta Szyszkowska

 

Z-ca Przewodniczącej: Ewa Szymańska

 

Skarbnik: Arkadiusz Agaciak

 

Sekretarz: Beata Cienkus

 

Członkowie Zarządu: Piotr Rosa, Małgorzata Dubieniecka

 

Komisja rewizyjna: Rafał Baran, Alicja Pondo, Katarzyna Leończuk