Podsumowanie gry terenowej „Ochrona danych osobowych”

 

W piątek, 26 lutego 2016 przy sprzyjającej, choć niezbyt ciepłej aurze, odbyła się II edycja Międzyszkolnej Gry Terenowej „Ochrona Danych Osobowych”. W grze wzięli udział uczniowie i nauczyciele z piaseczyńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 5,  Szkoły Podstawowej w  Chylicach oraz Gimnazjum nr 1,  Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Chylicach, Gimnazjum w Zalesiu Górnym i Gimnazjum w Jazgarzewie – razem jedenaście drużyn. Każda drużyna składała się z pięciu uczniów i nauczyciela – opiekuna.  Gra Terenowa rozpoczęła się  o godzinie 9 00 na  Placu Kisiela w Piasecznie. Każda drużyna miała za zadanie dotrzeć do sześciu punktów kontrolnych, mieszczących się w  różnych instytucjach i na  ich terenie uzyskać odpowiedzi na pytania, związane z ochroną danych osobowych. W tym roku uczniowie odwiedzili następujące instytucje: PS Bank, Sąd Rejonowy, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Kościół Parafialny oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. Młodzież  otrzymała wskazówki i mapki, niezbędne do wykonywania zadań.

Międzyszkolna rywalizacja połączona ze zdobywaniem specyficznej wiedzy po raz kolejny spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, co zostało  potwierdzone w wypowiedziach uczestników, zaprezentowanych w „Filmowych Faktach Szkolnych” z lutego, zamieszczonych na stronie Gimnazjum nr 2. Dobra zabawa połączona została z niezwykle pożyteczną nauką.

Wyniki rywalizacji są następujące:

A. Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze – zespół nr 2

2. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Chylicach

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze – zespół nr 1

4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. K. K. Baczyńskiego

B. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Zespole Szkół w Jazgarzewie

2. Gimnazjum w Zespole Szkół w Chylicach – zespół nr 1

3. Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

4. Gimnazjum w Zespole Szkół w Chylicach – zespół nr 2

5, 6, 7. Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy – zespół 1

            Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy – zespół 2

            Gimnazjum w Zalesiu Górnym.

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy.

O terminie rozdania nagród powiadomimy po zakończeniu konkursu plastycznego, który trwa do połowy kwietnia 2016 r.

Organizatorki: Ewa Kot, Elżbieta Ostasiuk