Instrukcja do gry terenowej ” Ochrona Danych Osobowych i Prawo Do Prywatności”

Niniejsza gra terenowa rozpoczyna się i kończy na Placu Kisiela w Piasecznie. Zbiórka zespołów o godz. 900 w dniu 26. 02. 2016 r. Planowane zakończenie ok. godz. 13.00.

Opiekunowie grup otrzymają teczki z niezbędną dokumentacją.

Zadaniem poszczególnych zespołów patrolowych będzie dotarcie do sześciu punktów kontrolnych mieszczących się w instytucjach państwowych, których adresy podane są poniżej i uzyskanie tam wymaganych informacji. Wybór trasy i kolejności odwiedzanych miejsc zależy od decyzji zespołu. Ważne jest zrealizowanie wszystkich zadań w jak najkrótszym czasie. /Nauczyciele - opiekunowie nie pomagają  w rozwiązywaniu zadań/.

W każdym punkcie kontrolnym należy zgłosić się całą grupą do instruktora gry i odebrać kartę z zadaniami. Po ich  rozwiązaniu należy mu ją oddać. W zamian drużyna otrzyma  jedną dużą literę oraz zestaw mniejszych liter niezbędnych do wykonania ostatnich zadań na linii mety. Za prawidłowe wykonanie poszczególnych zadań grupy otrzymają punkty, które komisja podliczy po zakończeniu gry. Wygra zespół, który otrzyma największą ich ilość.

Przemieszczając się między punktami kontrolnymi nie wolno:

  • biec – dozwolony jest szybki marsz,
  • łamać przepisów ruchu drogowego,

W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad, grozi dyskwalifikacja zespołu.

Dokładną trasę pokonywaną przez zespół oraz numery odpowiadające kolejności odwiedzanych instytucji należy nanieść na otrzymaną w punkcie startowym mapę.

Punkty kontrolne mieszczą się w następujących instytucjach:

1. Bank Spółdzielczy, ul. Kościuszki 23

2. Kościół /Dom Parafialny/ p.w. Św. Anny

3. Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Chyliczkowska 12

4. Sąd Rejonowy w Piasecznie, ul. Kościuszki 14

5. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

6. Urząd Stanu Cywilnego w Piasecznie, Plac Piłsudskiego 1

 

Jeszcze raz przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po mieście oraz respektowaniu zasad dobrego wychowania na terenie instytucji publicznych /zachowanie ciszy, nieprzeszkadzanie w funkcjonowaniu instytucji/.