Biblioteka

bib.jpg [300x222] 

 

Informacja o  bibliotece

Biblioteka szkolna powstała w 2003 roku,  organizowana była od  podstaw, księgozbiór tworzono na podstawie potrzeb edukacyjnych uczniów i programów dydaktycznych. Stanowi obecnie interdyscyplinarną pracownię szkolną.

Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń - czytelni i wypożyczalni. Czytelnia wyposażona jest w miejsca do pracy z książką (4 stoliki z 20  miejscami), odtwarzacz DVD z monitorem, stanowiskami  komputerowym i katalogowym oraz  regały z czasopismami (16  tytułów) .

                Obecnie księgozbiór liczy ok. 6500 wol. (6211 książek i 318 multimediów) i  zaspokaja potrzeby uczniów i nauczycieli. Lektury szkolne (2100 wol.) gromadzone są w liczbie tytułów wystarczających  co najmniej dla jednej klasy. Biblioteka posiada bardzo dobrze skompletowany księgozbiór podręczny  liczący 1500  woluminów.         

Księgozbiór opracowywany i  katalogowany jest w formie komputerowej  w  programie MOL Optivum.  Wypożyczanie książek odbywa się w sposób elektroniczny, wszyscy uczniowie i nauczyciele posiadają karty biblioteczne z kodem kreskowym, co umożliwia ich identyfikację w bazie czytelników. Bogaty księgozbiór podręczny i dział lektur oraz multimediów zachęca młodzież do korzystania  z      biblioteki.

                W bibliotece aktywnie działa Klub Moli Książkowych, jest to grupa uczniów z różnych klas,  którzy podejmują różnorodne  działania promujące czytelnictwo  i pomagają w pracach bibliotecznych.  KMK pełni bardzo ważną rolę integracyjną  i wychowawczą w szkole.