EGZAMIN GIMNAZJALNY

Terminy egzaminów dla klas III:

19 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny- część humanistyczna,

20 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny- część matematyczno  –  przyrodnicza,

21 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny- j. obce,

 Informacje dodatkowe