Podsumowanie konkursu plastycznego i gry terenowej

26 lutego 2015 roku w naszym Gimnazjum podsumowaliśmy dwa wydarzenia

- konkurs plastyczny- Twoje dane Twoja Sprawa

oraz Międzyszkolną Grę  Terenową- Ochrona Danych Osobowych.

            W konkursie plastycznym wzięło udział 13 uczniów ze szkoły podstawowej i 12 z gimnazjum. Organizatorem konkursu był Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie. Honorowy patronat nad konkursem objęli :  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Komisja konkursowa w składzie : p. Katarzyna Chiszko, p. Anna Bielawska  i p. Anna Starzyńska  wyłoniła trzech laureatów na poziomie Szkół Podstawowych i na poziomie Gimnazjum.

Prace oceniano uwzględniając następujące kryteria:

- zgodność z tematyką, tj. poprawność merytoryczna i właściwy zapis ortograficzny,  

-estetyka pracy, tj. takie walory artystyczne jak: kolorystyka, rysunek, kompozycja, liternictwo,

- oryginalność.

W konkursie przyznano:

na poziomie Szkół Podstawowych

I miejsce - Czerczer Amelia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie

II miejsce -Jaworska Zuzanna- Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie

III miejsce -Bakuła Maja- Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie.

Na poziomie Gimnazjum:

I miejsce - Czerczer Krzysztof - Gimnazjum nr 2 w Piasecznie ,

II miejsce -Julia Bednarczyk -  Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

III miejsce - Dominika Banchetti - Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.

 

Podczas uroczystości nagrodzone zostały również trzy drużyny, które w Międzyszkolnej Grze Terenowej- Ochrona Danych Osobowych uzyskały największą liczbę punktów.

 

Gratulujemy młodzieży oraz ich opiekunom,  życząc dalszych sukcesów . Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału  w kolejnych konkursach .

ga.jpg [1024x614]

20150308.jpg [448x269]

Opracowała: Katarzyna Chiszko