Dzień Ochrony Danych Osobowych

Zbliża się 28 stycznia – Dzień Ochrony Danych Osobowych. W tym dniu w całej Europie, odbywają się liczne wydarzenia podkreślające znaczenie ochrony danych osobowych.

dodo.jpg [115x268]

Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole w lutym zorganizowane będą interesujące lekcje i wydarzeń dla uczniów mające na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych, promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności.

Katarzyna Chiszko