Działania

DEBATA SZKOLNA  27 LISTOPADA 2014

 

27 listopada odbyła się debata szkolna, dotycząca wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w naszym gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyło 28 uczniów – reprezentantów większości klas oraz przedstawiciele zespołu nauczycieli, którzy biorą udział w programie Szkoła z Klasą 2.0. Podczas spotkania ustalony został szkolny Kodeks 2.0. na bazie klasowych Kodeksów 2.0, wypracowanych na godzinach wychowawczych.

 

W trakcie debaty uczniowie podzieleni na trzy zespoły zastanawiali się, jak szkoła do tej pory wykorzystuje TIK: co robi dobrze, a co warto zmodyfikować .  Rzecznicy zespołów krótko przedstawili swoje wnioski. „Plusy” i „minusy” zostały zebrane przez sekretarza debaty. Mocną stroną naszej szkoły okazały się prezentacje multimedialne, wykorzystanie tablic interaktywnych, dziennik elektroniczny oraz możliwość korzystania z informacji internetowych w salach lekcyjnych.  Na ,,minus” młodzież wymieniła: brak WI-FI, wysoka kara za używanie telefonów komórkowych na lekcjach, brak kafejki internetowej i e-booków oraz brak informatyki w klasie I. Pani Wicedyrektor Ewa Mozer omówiła wszystkie problemy. Na niejasne lub budzące kontrowersje tematy odpowiadała p. Danuta Stokłuska i p. Agata Szajna.

 

Następnie koordynator programu podsumował debaty klasowe, które odbyły się we wszystkich klasach szkoły. Na podstawie wypracowanych zasad udało się ułożyć propozycję projektu KODEKSU 2.0:

 

 1. 1.      ,,Być albo nie być - oto jest pytanie”. Odkrywam świat na nowo z TIK.
 • Nauczyciele i uczniowie opracowują prezentacje multimedialne, które uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne. Często korzystamy z tablic interaktywnych.
 • Uczymy się z materiałów, udostępnionych przez nauczyciela w sieci, opracowań na stronach wydawnictw podręczników oraz platform edukacyjnych.
 1. 2.      Jestem kreatywny i samodzielny. Z informacji korzystam samodzielnie i krytycznie.                  
 • Sprawdzamy wiarygodność informacji z Internetu.
 • Nie kopiujemy bezmyślnie informacji z sieci. Korzystając ze zbiorów zdjęć oraz wiadomości z Internetu, zamieszczajmy informacje o ich autorach.  
 1. 3.      Legalnie – nie kradnę i nie daję się okraść.
 • Korzystamy tylko z legalnych i licencjonowanych  źródeł.
 • Internet wszystko pamięta- nie obrażamy innych w sieci.
 1. 4.      Halo, halo…..Komunikujemy się.
 • Kontaktujemy się z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej.
 • W komunikacji szkolnej korzystamy z TIK, zwracając uwagę na to co i jak piszemy.
 1. 5.      Świat komputerów. Komputery pod ręką.
 • Mądrze korzystamy z TIK. Nie umieszczamy zdjęć i nie nagrywamy filmów bez zgody osoby, której dotyczą. Obowiązuje netykieta 
 • Cenimy bezpośredni kontakt z kolegami, a nie tylko wirtualny wpis. 
 1. Być jak Chuck . Bądź bezpieczny w sieci.
 • Uważamy na otwierane stron www i  e-maile od nieznajomych.
 • Mądrze korzystamy z telefonów komórkowych i portali społecznościowych. Pamiętajmy o naszej prywatności i każdorazowym wylogowaniu się z Sieci.
 1. 7.      Poklikajmy razem. TIK z dorosłymi.   
 • Nawiązujemy lepszy kontakt z dziadkami, ucząc ich obsługi komputera.
 • Razem z rodzicami wprowadzamy nowe technologie do życia codziennego.

 

Po przedstawieniu propozycji Kodeksu 2.0 uczniowie mieli okazję ustosunkować się do poszczególnych punktów kodeksu. Nastąpiło głosowanie każdego punktu  przez podniesienie kartki niebieskiej na: ,,TAK” lub kartki czerwonej na: ,,NIE”.

 

W wyniku debaty powstała robocza wersja Kodeksu 2.0. Na podstawie materiałów z debaty nauczyciele uczestniczący w programie opracują końcową wersję zapisu kodeksu, którą koordynator przedstawi radzie pedagogicznej 15 grudnia. Po zaakceptowaniu Kodeksu 2.0 koordynator umieści go w opisie zadania na platformie programu ,,Szkoła z klasą” oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Agata Szajna (koordynator programu)

 

 

 

Źródło: Materiały dla uczestników Programu Szkoła z klasą

www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero