SZKOŁA Z KLASĄ

 

Dzień otwarty w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

w ramach Festiwalu 2.0 programu Szkoła z Klasą 2.0

 

28 marca 2015 roku  w godzinach 10.00 - 13.00

 

10.00-10.30 -  Prezentacja multimedialna o szkole, Patronie, nauczycielach, wydarzeniach widziana oczami uczniów.

 

10.30-10.50 - Przedstawienie teatralne zrealizowane  w ramach projektu edukacyjnego.

 

10.00-13.00 - Kawiarenka Jana Pawła II – degustacja ciast i ciasteczek przygotowanych przez uczniów i rodziców naszej szkoły.

 

10.50- 12.30 - Prezentacje projektów z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) realizowanych w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 oraz innych zadań i przedsięwzięć przygotowanych przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2:

 

 • Stoiska językowe – Chat rooms. Quizy -uczymy się niemieckiego.
 • Pokaz zabawek fizycznych oraz doświadczeń z chemii.  
 • ,,Stwórz swój gród”- konkurs; nazwij osady (uczymy innych).
 • Zadania z tablicą multimedialną z języka polskiego.
 • Najlepsze projekty edukacyjne, realizowane na informatyce.
 • Biologia z TIK w gimnazjum- pokaz.
 • Krzyżówki i zagadki matematyczne z użyciem tablicy interaktywnej.
 • Origami – papierowe fantazje dla młodzieży (uczymy innych).
 • Mitologia dla najmłodszych- zagadki.
 • Przykład prezentacji multimedialnej z historii- Jan Karski.
 • Biblioteka dla każdego- prezentacja Klubu Moli Książkowych.
 • Konkurs Papieski- wizytówka naszej szkoły.
 • Proste prace na technice oraz plastyce- uczymy innych.   
 • Uczniowskie Forum Naukowe- sportowe pasje klasy pierwszej. Zumba dla każdego.

 

12.30 – 13.00 – Indywidualne rozmowy z Dyrekcją, nauczycielami, gimnazjalistami. Możliwość zapoznania się z Kroniką Szkoły, Księgą Sukcesów Sportowych Młodzieży, Albumami ilustrującymi historię Konkursu Papieskiego oraz pracami plastycznymi naszych uczniów.      

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Zrealizowane zadania TIK w ramach programu Szkoła z klasą 2.0

W lutym zostały sprawdzone i zaakceptowane przez moderatora Szkoły z klasą 2.0 zrealizowane zadania z wykorzystaniem technologii informacyjno –komunikacyjnych. Jest to uwieńczenie pracy grona pedagogicznego, które wprowadza w życie szkolne Kodeks 2.0, wypracowany wspólnie z młodzieżą. Tematyka projektów jest różnorodna, gdyż w zespole znaleźli się nauczyciele wielu przedmiotów:  

 1. Anna Bielawska - ,,Upowszechnienie dzieł sztuki za pomocą Internetu”
 2. Ewa Krzos - ,,Romantyczna biografia autora II cz. Dziadów i Świtezianki”
 3. Alina Michałowska – ,,Kiedy Polak nie zrozumie Polaka? O dialektach i dialektyzacji”
 4. Katarzyna Chiszko - ,,Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych”
 5. Renata Hejna - ,,Miniprojekt- zadanie TIK”
 6. Wioletta Grochowicz - ,,Uczniowie również mają prawa autorskie”
 7. Anna Starzyńska - ,,Technika i formy papieroplastyki”
 8. Danuta Stokłuska - ,,Transport lotniczy”
 9. Agata Szajna - ,,Układ choreograficzny na bazie podstawowych kroków fitness”

Koordynator programu

cz.jpg [607x123]

 

We wrześniu nasze gimnazjum zostało zgłoszone do programu Szkoła z Klasą, którego  organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazeta Wyborcza”. Program tenwspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do aktywnego życia w nowoczesnym świecie i skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Tegoroczna edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 prowadzona jest pod hasłem ,,Czytamy i odkrywamy”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie życia. Realizacja zadań programu pozwoli na rozwijanie kompetencji czytania i analizy różnych tekstów oraz samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

Pierwszym zadaniem programu jest wypracowanie przez każdą klasę do 20 listopada 2014 ścieżki edukacyjnej Kodeks 2.0. Projekt ten polega na ustaleniu wspólnie z uczniami zasad i dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Na godzinie wychowawczej wypracowane zostaną zasady kodeksu, uwzględniające rozstrzygnięcie siedmiu problemów, sugerowanych przez organizatora. Kodeks ma służyć przede wszystkim uczniom, aby pomóc im w bezpiecznym i twórczym korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 

  Kodeks 2.0 ma być zestawem zasad, które uporządkowałyby obecne zamieszanie związane z nowymi technologiami. Powinien wyjaśnić, jak komputer, Internet, telefon komórkowy mogą pomóc mądrej edukacji. TIK nie może służyć tylko zabawie lub być narzędziem do tworzenia gotowców i ściąg. Działania takie nie są kreatywne i rozleniwiają umysły.

  W II semestrze nauczyciele i uczniowie będą stosować punkty kodeksów, realizując uczniowskie projekty badawcze, społeczne czy artystyczne na lekcjach różnych przedmiotów. Będzie to też dobra okazja, by zastanowić się nad modyfikacją zapisów kodeksu i na bieżąco uzupełniać listę dobrych pomysłów i praktyk  na wykorzystanie TIK w nauczaniu.

 

Kodeks 2.0 powinien być początkiem rozmowy nauczyciel- uczeń, co wymaga ogromnej otwartości i gotowości do zmian. Nauczyciele wchodzą na terytorium, na którym młodzież czuje się bardzo pewnie. Niektórzy uczniowie posiadają wysokiej jakości, nowoczesny sprzęt telekomunikacyjny, niedostępny w szkole. Kodeks powinien dostosowywać  się do zmian technologicznych, nowych potrzeb i pomysłów szkoły.

 

Wypracowane przez klasę zasady Kodeksu 2.0 będą uwzględnione w debacie ogólnoszkolnej, która odbędzie się 27 listopada 2014. Na debacie zaproszeni przedstawiciele wszystkich klas zaprezentują swoje pomysły.

 cz1.png [300x379]

Agata Szajna

(koordynator programu)