Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 - czwartek – godz. 900  klasy pierwsze,

                                          godz.1000klasy drugie i trzecie,

                                 – rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017,

1 września  godz. 18 00   zebrania z rodzicami klas pierwszych

I SEMESTR  - 01.09.2016 – 27.01.2017

07 – 09 września 2016 – wyjazd integracyjny klas 1,

09 – 16 września 2016 – wymiana – wyjazd na Węgry,

05 września 2016 poniedziałek- Rada Pedagogiczna zatwierdzenie

                                       planów,

12 września 2016 – zebranie z rodzicami, wybór trójek klasowych

                                g. 17 -19 , spotkanie Rady Rodziców  g. 1900,

28 września 2016-środa – wybory do SU i opiekuna SU,

30 września 2016 - piątek– Dzień Chłopaka,

13 października 2016- czwartek – Apel z okazji Święta KEN,

14 PAŹDZIERNIKA 2016 WOLNE

17 października 2016 – poniedziałek – Dzień Papieski – uroczystość,

31 PAŹDZIERNIKA 2016- poniedziałek- WOLNE

01listopada 2016- wtorek –Święto zmarłych  wolne

07 listopada 2016poniedziałek-  zebrania z rodzicami,

10 listopada 2016 – Apel -Święto Niepodległości,

11 listopada 2016 – piątek- Święto Niepodległości wolne

1 grudnia 2016 - czwartek– światowy Dzień AIDS

6 grudnia 2016 - wtorek– Mikołajki,

21 grudnia 2016 - środa-  Wigilie klasowe, Jasełka,

23 - 31 grudnia  2016– zimowa przerwa świąteczna,

01 stycznia 2017 – Nowy Rok

02 stycznia 2017 – zebrania z rodzicami – zagrożenia

06 stycznia 2017 - piątek– Święto Trzech Króli, wolne

Styczeń 2017 – DBI i GIODO

do 20 stycznia 2017 - piątek - wystawianie ocen śródrocznych,

23 stycznia 2017 - poniedziałekRADA KLASYFIKACYJNA

                                                     ŚRÓDROCZNA,

27 stycznia 2017 – koniec semestru I,

30 stycznia 2017 -poniedziałek- RADA PODSUMOWUJĄCA I

                                                      PÓŁROCZE.

 

II SEMESTR  - 30.01.2017 – 23.06.2017

06 luty 2017 – zebrania z rodzicami , podsumowanie śródroczne,

13 – 26 lutego 2017 -  ferie zimowe,

06 marca 2017 – dzień otwarty dla rodziców,

                             - Rekolekcje Wielkopostne,

8 marca 2017 – Dzień Kobiet,

21 marca 2017 – Pierwszy dzień wiosny

03 kwietnia 2017 – zebranie dla klas trzecich – procedury,

                                  Dzień otwarty dla klas 1 i 2,

12 kwietnia 2017 – środa- Wielkanoc szkolna

13- 18 kwietnia 2017 – wiosenna przerwa świąteczna,

19-21 kwietnia 2017 DNI WOLNE dla klas 1 i 2 – egzaminy

19 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny- część humanistyczna,

20 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny- część matematyczno  –  

                                 przyrodnicza,

21 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny- j. obce,

24 kwietnia 2017- poniedziałek – Międzynarodowy Dzień Ziemi,

28 kwietnia 2017- piątek - Rocznica Konstytucji 3 Maja,

1 maja 2017 – poniedziałek święto pracy

2 MAJA 2017 – WTOREK – WOLNE

3 maja 2017 – środa- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

08 maja 2017 – zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach,

15 maja 2017 - poniedziałek– XI edycja Konkursu Papieskiego,

01 czerwca  2017- czwartek -  Dzień Dziecka- dzień sportowy

5- 09 czerwca  2017 - wycieczka klas III, II

do 09 czerwca 2017-piątek - wystawienie ocen końcoworocznych,

12-14 czerwca 2017- tydzień projektów

12 czerwca 2017 poniedziałek - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna,

15 czerwca 2017- czwartek- BOŻE CIAŁO

16 CZERWCA 2017 – PIĄTEK- WOLNE

22 czerwca 2017 – czwartek 16.00 – zakończenie roku klasy trzecie

23 czerwca 2017- piątek – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -          

                                             wychowawczych,

27 czerwca 2016- wtorek – RADA PODSUMOWUJĄCA ROK

                                             SZKOLNY 2016/2017.