Sportowy okrągły stół

 

PODSUMOWANIE SPORTOWEGO OKRĄGŁEGO STOŁU

            Debata szkolna ,,Sportowy Okrągły Stół”  w naszym gimnazjum poprzedziły przygotowania na lekcjach wychowania fizycznego. Nauczyciele wf-u zapoznali młodzież z problematyką programu WF z klasą. Na stronie internetowej szkoły oraz sportowej tablicy ogłoszeń umieszczona została informacja o celach i zadaniach debaty. Uczniowie mieli zastanowić się nad sportem i rekreacja w naszej szkole. Debata odbyła się 7 marca 2014 roku w sali lekcyjnej. W spotkaniu wzięło udział 27 uczniów i uczennic z klas pierwszych i drugich oraz dwie osoby z klasy trzeciej, które pomagały w prowadzeniu dyskusji. Oprócz młodzieży w przedsięwzięciu uczestniczyła pani dyrektor Agnieszka Malarczyk oraz nauczyciele wychowania fizycznego pani Renata Kalińska oraz p. Piotr Mróz, odpowiedzialny za rejestrację wydarzenia. Obrady Okrągłego Stołu poprowadziła koordynator programu WF z klasą, w oparciu o prezentację multimedialną. Po krótkim zapoznaniu uczestników  z celami i zadaniami  debaty młodzież podzielona na 5-cio osobowe grupy wypracowała arkusze pracy zespołowej. Należało odpowiedzieć na dwa pytania: co można zmienić w dotychczasowym sposobie prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, co jest warte kontynuacji oraz jak zachęcić młodzież do aktywności ruchowej.  Po krótkiej naradzie rzecznicy zespołów podsumowali ,,plusy” i ,,minusy” lekcji wychowania fizycznego oraz przedstawili propozycje udoskonalenia zajęć, tak aby zachęcały młodzież do większej aktywności fizycznej.  Wnioski zostały zapisane na tablicy, żeby na ich podstawie wybrać zadania do realizacji w tym semestrze.

Pozytywne aspekty lekcji w-f tzw. ,,PLUSY”:

- różnorodność dyscyplin sportowych,                                                                                         

- dobre warunki : sala gimnastyczna, boiska, sprzęt sportowy,                                                    

- rekreacja ruchowa oraz elementy zabaw i gier zespołowych,                                                    

- zajęcia z korektywy w małej salce gimnastycznej,                                                                    

- praca w zespole, integracja grupy                                                                                                

- dobra komunikacja z nauczycielem, poprawa sprawności fizycznej.

 Negatywne aspekty lekcji w-f tzw. ,,MINUSY”:

- dużo niećwiczących,                                  

- brak tolerancji klasy dla gorzej ćwiczącychosób,                                                                                                           

-  mało czasu na przebranie, niemiłe zapachy po intensywnych ćwiczeniach,                                                                                                   

- mało gier sportowych koedukacyjnych,                                                                                    

- słabe oceny.

Propozycje większego zaangażowania młodzieży do aktywności ruchowej:

- zwiększyć ilość zabawy oraz gier zespołowych podczas zajęć,

- wprowadzić  różnorodne ćwiczenia,

- zapraszać częściej innych instruktorów sportu (zumba, karate),  

- wprowadzić fakultety i możliwość wyboru sportu i formy aktywności,

- organizować więcej wyjazdów na imprezy sportowe,                                                                                               

- możliwość uprawiania sportu podczas przerw,                                                                         

- organizacja większej ilości turniejów klasowych w rywalizacji sportowej.  

Podczas przedstawiania mocnych i słabych stron lekcji wychowania fizycznego wyjaśniane i prostowane zostały niektóre spostrzeżenia. Rzeczą sporną była konieczność doskonalenia techniki danego sportu zespołowego, dyskutowano o konieczności zwiększenia ilości gry właściwej, z pominięciem ćwiczeń.  Sugerowano stworzenie na terenie placówki dodatkowej salki, z wykorzystaniem na siłownię i ćwiczenia fitness. Wszystkie propozycje zmian zostały omówione przez grono pedagogiczne, z uwzględnieniem możliwości finansowych gimnazjum. Niektóre z nich zostaną uwzględnione w planie zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.

Biorąc pod uwagę  wnioski z  debaty wybrano następujące zadania w ramach realizacji Programu WF z klasą:  

- WF dla mniej wysportowanych.                                                                                                                                               - Poprawa frekwencji.    

Zadania dosyć obszerne i wymagające, a drugi semestr jest bardzo krótki….                                     

A więc do dziełaJ                                                                             

dscn0288.jpg [300x225] dscn0297.jpg [300x225] dscn0299.jpg [300x225] dscn0311.jpg [300x225] dscn0312.jpg [300x225]

Agata Szajna (koordynator programu wf  z klasą)