WF z klasą

Program ,,WF z klasą”

Od stycznia 2014 roku, nasze gimnazjum uczestniczy w pierwszej edycji programu ,,WF z klasą”. Celem programu, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, ,,Gazetę Wyborczą” oraz portal Sport.pl jest wspieranie rozwoju kultury fizycznej uczniów oraz wypracowanie dobrych, sprawdzonych pomysłów na ciekawe lekcje wychowania ficznego.  

W ramach ,,WF-u z klasą” należy zrealizować następujące przedsięwzięcia:                                                             

  1) Sportowy Okrągły Stół (SOS) czyli szkolną debatę, dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowychi rekreacyjnych w szkole oraz wyboru zadań do realizacji w programie.                                                               

  2) Lokalna Akcja Sportowa (LAS) czyli zorganizowanie sportowego wydarzenia z udziałem innych szkół lub aktywne włączenie się do akcji ogólnopolskiej.                                                                                                 

 3) Zadania do wyboru (np.: poprawa frekwencji na lekcjach w-f, zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych, sportowe uaktywnienie rodziców).                                                                                    

  4) Dokumentacja działań na blogu.

Informacje o zorganizowanych przez szkołę zadaniach docierają do opinii publicznej za pośrednictwem ,,Gazety Wyborczej”, portalu internetowego Sport.pl oraz radia.

W naszej szkole już w styczniu zainicjowano pierwszą akcję, w ramach programu WF z klasą. Była to sportowa sobota, podczas której uczniowie pierwszych klas rozegrali turniejowe mecze piłki siatkowej. Sportowe soboty spotkały się z zainteresowaniem młodzieży i będą organizowane raz w miesiącu. Następne sportowo- rekreacyjne spotkanie odbędzie się 8 marca. Wtedy dokończymy szkolny turniej piłki siatkowej, do którego zgłosiło się 19 drużyn oraz przeprowadzimy międzyklasowe zawody w tenisa stołowego. Po feriach, w marcu zostanie utworzony blog,  dokumentujący pracę naszego gimnazjum w programie. Natomiast organizację Sportowego Okrągłego Stołu zaplanowano 7 marca (piątek). Uczniowie zainteresowani udziałem w debacie (max. 3 osoby z klasy) proszeni sąo zgłaszanie się u nauczycieli wychowania fizycznego.

Agata Szajna         

 (koordynator programu WF z klasą)

Nasze plany i zadania w ramach realizacji programu WF z klasą:

  • KWIECIEŃ i MAJ miesiącami bez zwolnień od rodziców oraz nieprzygotowań z lekcji wychowania fizycznego. Zgodnie z akcją STOP ZWOLNIENIOM Z WF wprowadzamy obowiązek aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Uczeń, który aktywnie, na miarę swoich możliwości  będzie ćwiczył na każdej lekcji wf  w tych dwóch miesiącach otrzyma ocenę cząstkową bardzo dobrą        z przedmiotu.
  • Od 1 kwietnia wprowadzamy dla zapominalskich  możliwość wypożyczenia stroju sportowego na lekcje wf-u. Po zajęciach należy w ciągu dwóch dni przynieść czysty strój.
  • Postawimy ocenę bardzo dobre za 5-krotny udział w dodatkowych zajęciach sportowych w kwietniu, maju lub w czerwcu.   
  • Przedstawimy prezentację dla rodziców oraz nauczycieli o zwolnieniach z wf-u na bazie akcji STOP ZWOLNIENIOM Z WF-u.
  • Zorganizujemy tydzień gier i zabaw na lekcjach wychowania fizycznego:  

          - wyścigi rzędów;                                                                                                                              

          -konkursy z hula- hop, skakanką;                                                                                         

          - tor przeszkód;                                                                                                                            

          - badminton, streetball, boule, frisbee.

  •  Organizujemy akcję SPORTOWA SOBOTA – 26 kwietnia                                                                                       - turniej streetball, badmintona,                                                                                                             

          - konkurs frisbee, boule

  • Zaprosiliśmy trenera koszykówki i jednocześnie instruktora zumby Antonio Daykotę. Poprowadzimy otwartą lekcję z koszykówki ze specjalnymi piłkami do kształtowania siły koszykarzy oraz zajęcia zumby dla zainteresowanych.
  • Postanowiliśmy spopularyzować dawne gry i zabawy podwórkowe np. ,,Ziemniak”, ,,Klasy- chłopek”,  ,,Kapsle”, skoki przez skakankę, gra w gumę, ,,Zośka:, ,,Palant”.
  • Wprowadzamy sportowe przerwy (raz w tygodniu będzie udostępniona sala gimnastyczna lub boisko szkolne podczas dużych przerw obiadowych – gramy  w ,,Ziemniaka”, skaczemy w gumę, rzucamy do kosza.
  • Organizujemy VI Bieg Papieski z udziałem zaproszonych szkół z gminy Piaseczno.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego