Wniosek o dofinansowanie indywidualne

Piaseczno, dnia …………………

______________________________

(imię i nazwisko wnioskującego)

______________________________

          (telefon kontaktowy)

______________________________

     (imię i nazwisko ucznia, klasa)

Rada Rodziców

przy

Gimnazjum nr 2  im. Jana Pawła II

w Piasecznie

 

 

Wniosek o dofinansowanie indywidualne

 

 Zwracam się z prośbą do Rady Rodziców o ………………….……………………………..………

……………….………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………….……………………….

w terminie*:…………………………………………

w kwocie:………………………………………….

całkowity koszt wynosi: ……………………………………………………………………………..

 

Swoją prośbę motywuję ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………

W załączeniu przedstawiam kopie dokumentów potwierdzających* ………………………………….........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

 

____________________________

(podpis wnioskodawcy)

ucznia/rodzica lub opiekuna

 

Opinia Wychowawcy klasy: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………

 

____________________________        

     (podpis wychowawcy klasy)              

 

Opinia Pedagoga/Psychologa: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………

 

____________________________        

 (podpis pedagoga)                                  

Decyzja Rady Rodziców: ……………………………………………………….………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

__________________________________

*niepotrzebne skreślić                                                    (Przewodniczący Rady Rodziców)